Az Európai Bizottság elkészítette a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris katasztrófák és terrortámadások megelőzésének és elhárításának cselekvési tervét, melyet az Európai Parlament ezekben a hetekben vitat meg.

Az uniós tagországok jelentős részében a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris anyagok előállításában, tárolásában, őrzésében, valamint szállításában egyre nagyobb szerepet játszanak a magánszektor szereplői. A velük szemben érvényesíthető adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség hatásfoka azonban jelenleg nem kielégítő és a biztonsági szabályokat és előírásokat nem ritkán felülírja a profitmaximalizálás.

A magyar vörösiszap-katasztrófa bizonyította, hogy erős európai szabályozásra van szükség a veszélyes anyagokkal dolgozó magáncégek a mainál hatékonyabb és szigorúbb ellenőrzése céljából. Hankiss Ágnes európai parlamenti képviselő (Fidesz) ezért a dokumentum európai parlamenti megvitatása során szorgalmazza a veszélyes anyagok tárolására és kezelésére vonatkozó szigorúbb szabályozás mihamarabbi kidolgozását.