Fotó: MTI/Kátai Edit
Kövér László, az országgyûlés elnöke beszédet mond a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium végzõs diákjainak ballagásán 2023. június 2-án.
Hirdetés

Rámutatott arra: Isten nélkül lehet élni, „de az az élet iránytű nélküli, és a semmibe tart”. Gyökértelenül bárhol lehet élni a nagyvilágban, de „otthonlétben” élni csak a szülőföldön lehet, ott a legbiztonságosabb. Család nélkül, hitestárs és a születendő gyermekek iránti felelősség- és áldozatvállalás nélkül is lehet élni, csak nem érdemes: csak a családi szeretetközösség ad értelmet és érzelmi biztonságot az életnek.

Az Országgyűlés elnöke szerint a szülők, tanárok és politikusok felelőssége megnyitni a fiatal nemzedék számára a lehető legnagyobb biztonsághoz vezető utat, miközben ismét fegyverkezés zajlik világszerte, és Európán kívüli érdekcsoportok „ki akarják forgatni az európai embereket otthonukból és önmagukból”.

Megállapította, hogy a székelyudvarhelyi iskola névadója, az Amerikát is megjárt Tamási Áron által jövendölt idők – amikor az embereket nemcsak a pénzüktől, hanem a lelküktől is meg akarják fosztani – már megérkeztek Európába. A demokratikus felhatalmazás nélküli pénzügyi elit a keresztény értékeiktől és nemzeti kultúrájuktól megfosztva, az európai harangokat elnémítva akarja megfojtani az európai, benne a magyar, székely, román keresztény és nemzeti jövőt. A házelnök kifejezte meggyőződését, hogy a most ballagó fiatalok nemzedéke is – elődeikhez hasonlóan – ezt meg fogja akadályozni.

„Ez a sátáni terv nem fog sikerülni. Nem sikerülhet, mert a Jóisten segítségével a ti nemzedéketek, ti és az európai, kárpát-medencei, erdélyi és székelyföldi – székely, magyar, román, német, francia és megannyi más nemzetbéli – kortársatok és sorstársatok fogja végleg megakadályozni, hogy ellopják az európai emberek szívéből az Isten, a haza és a család szeretetét” – mondta székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium ballagó diákjainak Kövér László.

Úgy értékelte: ballagó diáknak lenni Székelyföldön különös kegyelme a Gondviselésnek, a kisebbségi lét nem gyengébbé, hanem erősebbé teszi azt, aki tudatosan éli meg ezt a sorsot.

„Ahogy elődeitek évszázadok alatt megóvták az iskolátokat, ahogy közös erőfeszítésünk eredményeként a többszáz esztendős iskolátok épülete az elmúlt esztendőkben kívül-belül újjászületett, úgy kell Nektek is tehetségetekkel, akaratotokkal és munkátokkal megújítanotok és megerősítenetek Székelyudvarhelyt, Székelyföldet és Erdélyt – mindezt egy demokratikus Románia, egy demokratikus Magyarország és egy demokráciát éltető Európa hasznára és javára is” – bíztatta a 430 éve alapított iskolában idén ballagó fiatalokat az Országgyűlés elnöke.

Pénteken a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium öt végzős osztályának, 150 diákjának szólt a kicsengetés.

A jezsuiták által több mint négy évszázada alapított iskola fenntartója 1773-tól az 1948-as államosításig a Római Katolikus Státus volt, amely 1909-1910 között építette fel a ma is használatban lévő háromemeletes, impozáns iskolaépületet, amely 1990-ben vette fel egykori diákja, Tamási Áron nevét.

Korábban írtuk