Fotó: MTI (archív)
Hirdetés

Az MTVA Sajtóadatbankjának portréja:

Győrzámolyban született. A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett, az esztergomi papi szemináriumot elvégzése után 1963-ban szentelték pappá. Egyházi szolgálatát Tát-Dorogon kezdte meg, 1966-tól a zugligeti Szent Család Plébánia káplánja volt, 1968-tól a budapesti Belvárosi Ferences Templom (Alkantarai Szent Péter Templom) lelkészeként tevékenykedett. A fiatalokat a templomba becsalogató beszédeit magnóra vették és szamizdat kiadványként terjesztették, prédikációi után nem egyszer állambiztonsági ügynökök kísérték kihallgatásra. 1977-ben a zugligeti Szent Család Plébániára helyezték át, ahol felkarolta a környék szegényeit, létrehozta az ifjúsági és családpasztorációt.

A Németországban élő, de Magyarországon született Csilla von Boeselager bárónő az 1980-as évek második felében határozta el, hogy adománygyűjtést szervez a rászoruló magyarországi emberek és szervezetek megsegítésére. Kezdetben orvosi műszereket gyűjtött németországi kórházakban, Magyarországon pedig kereste azt a helyet, illetve személyt, aki az adományokat képes eljuttatni a rászorulókhoz. Így találkozott 1987 augusztusában Kozma Imre atyával, aki vállalta a feladatot. Idővel együttműködésük intézményes keretei is kialakultak: Csilla von Boeselager 1988 decemberében hozta létre Németországban az Ungarischer Malteser Caritasdienst szervezetet, majd – Magyarországon első civil szervezetként – 1989. február 4-én Kozma Imre atya vezetésével megalakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, amely működését február 10-én kezdte meg. A német segélyszolgálat nevet a magyarban szeretetszolgálatra cserélték, arra gondolva, hogy „annyi segély nincs a világon, amennyire szükség van, de a szeretet sosem fogy el, mindössze olyan emberi szívek kellenek hozzá, amelyek az ember méltóságát Istenre hivatkozva minden elé helyezik”.

Korábban írtuk

1989 őszén az akkori nyugatnémet követség kérésére a zugligeti plébánia kertjében keletnémet menekülteknek adtak szállást. Az idővel 48 ezresre duzzadt budapesti menekülttáborok lakóinak ellátása három hónap alatt az egyik legnagyobb európai segélyakcióvá növekedett. Erre a ma már történelmivé vált időszakra Kozma Imre így emlékezett vissza: a menekültek befogadása, majd a szeretetszolgálat is abból a szellemiségből bontakozott ki, ami akkor a zugligeti egyházközség meghatározója volt, és amit úgy lehet megfogalmazni, hogy „nincs kereszténység karitatív cselekedetek nélkül”.

A szeretetszolgálat az 1989 decemberi romániai forradalom kitörése után segélyszállítmányok sokaságát juttatta el Romániába. A kilencvenes évek elején, a szétbomló Jugoszlávia háborúi idején önálló menekülttábort hozott létre, és próbálta elviselhetőbbé tenni a más táborokban elhelyezett csaknem hatvanezer magyar, horvát, bosnyák életét, Kozma Imre személyes közbenjárására a szerb hadsereg a város rommá lövetése előtt 4500 civilt engedett ki az ostromlott Vukovárból. Segítséget nyújtottak mások mellett a Szovjetunióból emigráló, Magyarországon átutazó zsidóknak és a lengyelországi vagy a kárpátaljai árvíz károsultjainak is. A szeretetszolgálat már kilenc éve nyújt segítséget a rászorulóknak Szíriában.

Kozma atya 1977-ben érseki tanácsos, 1992-ben apostoli protonotárius, 1993-ban címzetes apát lett. 1997-ben belépett a Betegápoló Irgalmas Rendbe, 1999-ben rendi fogadalmat tett, az örökfogadalmat 2003-ban tette le. A három rendi kórházat működtető szervezet magyarországi delegatúrájának vezetői teendőit is ellátja.

Munkásságát több kitüntetéssel ismerték el. 1993-ban a Lakitelek Alapítvány nagydíjával, 1995-ben Kisebbségekért Díjjal, 2003-ban Magyar Örökség-díjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. 2005-ben Prima Primissima-díjat kapott, 2006-tól tagja a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának. 2007-ben Budapest, 2010-ben Győrzámoly díszpolgára lett, 2009-ben Húszéves a köztársaság-díjjal ismerték el tevékenységét. 2010-ben átvette a francia Becsületrendet, 2016-ban az Európai Parlamenttől Európai Polgár díjat kapott a kölcsönös megértés, a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció előmozdítása, az unió értékeinek képviseletében nyújtott kivételes teljesítményéért.

Pappá szentelésének ötvenedik évfordulóján, 2013 júniusában 140 kilométeres „Köszönet és hála” zarándokúton kereste fel korábbi szolgálati helyeit. „Úton járó lény az ember, de nem magányos vándor, maga az egyház is úton járó közösség. Az utunkon mindannyiunkra fontos találkozások várnak, és hiszek abban, hogy Istenre találunk, amikor találkozunk. Vagy felfedezzük egymásban Istent, vagy valójában nem is találkozunk” – mondta a zarándokútról.

Kozma Imre még ma is fáradhatatlanul munkálkodik. Részt vesz a szeretetszolgálat eseményein, beszédet mond, nyilatkozik, ünnepi üzeneteket tesz közzé és megtartja szentmiséit, amelyeket a koronavírus-járvány miatt élőben közvetítenek.