A 130 országra, köztük Magyarországra is kiterjedő kutatás szerint a fejlett országokban élők többet tesznek közösségükért, mint mások. Az adatok szerint hazánk az alacsony elkötelezettségű államok közé tartozik.

Ad is, kap is?

A segítőkészséget, önkéntességet és adományozási hajlamot vizsgálta nemzetközi felmérésében a Gallup, amelynek során megállapította, a fejlett országok állampolgárai nagyobb társadalmi elkötelezettséget mutatnak a fejletlenebb régiók lakóinál. A 130 országra kiterjedő kutatás során polgári elkötelezettségi indexszámot alkottak, amelyet a megkérdezettek pénzadományozási szokásainak, idegeneknek nyújtott segítségének és civil szervezetek munkájában való önkéntes részvételének segítségével számoltak ki. Ennek alapján megállapították, hogy 60 pontos indexével az Egyesült Államok és Írország lakói körében a legmagasabb az állampolgári elkötelezettség. A lekérdezést megelőző hónapban az előbbi ország lakóinak 65 százaléka adott pénzt jótékonysági szervezetnek, 43 százalék vállalt kisebb-nagyobb önkéntes munkát, és 73 százalék segített valamilyen formában idegeneknek. Az írek 75 százaléka adott pénzt, 38 százalék volt önkéntes, és 65 százalék segített idegeneknek.

A kutatás szerint a legmagasabb mutatóval, azaz 50 pont feletti indexszel rendelkezik még Ausztrália, Új-Zéland, az Egyesült Királyság, Hollandia, Kanada, Srí Lanka és Thaiföld is, míg Hongkong 49 ponttal került be a legelkötelezettebbek közé.

Az adatok szerint a 130 országból 127-ben inkább hajlanak arra az emberek, hogy idegeneknek segítsenek, illetve pénzt adományozzanak jótékony célra, minthogy a szabad idejükben önkéntesként is dolgozzanak. Bár a felmérés eredményei azt mutatják, hogy a nyugati országokban magasabb az elkötelezettségi index, az egyes mutatók erősen változékony képet mutatnak. Thaiföldön például a megkérdezettek 83 százaléka állította, hogy pénzt adományozott jótékony célra (ez az érték a legmagasabb a 130 ország közül), ugyanakkor alig 16 százalékuk vállalt önkéntes munkát. Ezzel szemben az amerikaiak kisebb arányban adtak pénzt, viszont a vizsgált országok közül ők hajlanak leginkább az önkéntességre.

A legkisebb indexértéket mutató 11 ország közül hat Dél-Európában, illetve a Balkánon található. Ezen államok indexszáma 19 és 11 pont között alakult, és vizsgált hajlandóságaik elmaradnak a nemzetközi átlagtól. Ez alól kivételt képez Bosznia-Hercegovina, ahol az állampolgárok negyede adományozott pénzt, illetve Algéria, ahol a megkérdezettek 44 százaléka segített idegeneknek. A 11 leggyengébben teljesítő állam között található még a két említetten kívül Litvánia, a palesztin területek, Bulgária, Görögország, Albánia, Ruanda, Szerbia és Burundi is. A listát Horvátország zárja, ahol az állampolgárok 23 százaléka segített idegeneknek, 8 százaléka adott pénzt jótékony célra, és alig 2 százalék vállalt önkéntes munkát.

A Gallup felmérése szerint honfitársainkra sem lehetünk különösebben büszkék, Magyarország Oroszországhoz, Romániához, Uruguayhoz, Makedóniához, Vietnámhoz, Portugáliához, Dzsibutihoz és Kongóhoz hasonlóan csak 22 pontos indexszámot szerzett. Az adatok szerint a magyarok a lekérdezést megelőző egy hónapban 37 százalékos arányban segítettek számukra idegen honfitársaiknak, 20 százalékos arányban adományoztak pénzt jótékony célra, és 8 százalékos arányban vállaltak önkéntes feladatot.

(Forrás: ELTE Társadalomtudományi Kar hírlevél)