A Külügyek Tanácsa (KüT) ülésén nemzetközi kereskedelmi kérdések kerülnek terítékre. A miniszterek megvitatják és várhatóan elfogadják az EU-Dél-Korea szabadkereskedelmi megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozatot.

A Lisszaboni Szerződés a külföldi működő tőke beruházásokra vonatkozó nemzetközi megállapodások létrehozását Uniós hatáskörbe helyezte. Az Európai Bizottság ennek alapján közleményt adott ki az átfogó beruházási politika kialakítására vonatkozó elképzeléseiről. A miniszterek erről folytatnak majd politikai orientációs vitát.

A KüT várhatóan jóváhagyja az Európai Bizottság javaslatát, hogy az Unió szabadkereskedelmi tárgyalásokat kezdjen Malajziával.

Az Európai Unió külügyminisztereinek informális, ún. „Gymnich” találkozójára Steven Vanackere belga külügyminiszter és Catherine Ashton külügyi főképviselő meghívására szeptember 10-11-én kerül sor Brüsszelben.

A Külügyek Tanácsa mellett évente két alkalommal nyílik lehetőség az aktuális kérdések kötetlenebb keretű áttekintésére. Az ülés informális jellegéből fakadóan konkrét döntések nem születnek, ugyanakkor a miniszteri tanácskozáson elhangzottak meghatározó befolyással lesznek az Európai Tanács szeptemberi ülésen meghozandó döntésekre. A találkozón több európai biztos is részt vesz, továbbá a tanácskozás szombati munkareggelijére meghívást kapnak az EU tagjelölt országai (Horvátország, Macedónia, Törökország és Izland) is.

Az Általános Ügyek Tanácsa előkészíti a 2010. szeptember 16-i Európai Tanácsot. Ennek keretében a külügyminiszterek megvitatják a csúcstalálkozón elfogadandó következtetések tervezetét. A szeptemberi csúcson Herman Van Rompuy elnök két kérdést kíván megtárgyalni: az Unió stratégiai partnerekkel fenntartott kapcsolatait, valamint a gazdaságpolitikai koordináció megerősítésének témakörét.

Az miniszterek megvitatják továbbá a 2010. október 28-29-ei Európai Tanács annotált napirendtervezetét, amelyen négy kérdéskör szerepel:

1) gazdaságpolitikai kérdések

2) a G20-ak 2010. november 11-12-ei szöul-i csúcstalálkozójának előkészítése

3) klímaváltozás

4) az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolatok.