Fotó: Sergej Razvodovskij/Shutterstock.com
Hirdetés

Galeotto Marzio leírása szerint Mátyás király „középtermetű és középerejű, lóháton egy tenyérnyivel magasabbnak látszik, mint ha jár”. Hunyadi Mátyás 1443. február 24-én született Kolozsváron. Apja rendkívül jó tanulási lehetőségeket biztosított mindkét gyermeke számára, nevelője, Vitéz János a kezébe adta váradi könyvtárának legértékesebb darabjait, többek között ezzel alapozva meg a későbbi uralkodó humanista szemléletét. A fiatal Mátyásnak személyes példája volt apja, a hős hadvezér. Tizenhárom éves volt, amikor Hunyadi János elhunyt a győztes nándorfehérvári csata után a seregét megtizedelő pestisjárványban.

A török veszély enyhülésével a magyar nemesség között kiéleződött a hatalmi harc, ami odavezetett, hogy Hunyadi János például már az ország kormányzója is volt a meggyengült hatalmú Habsburg-uralkodó, a fiatalkorú V. Károly ellenében. A Hunyadi-párt a korábbi kormányzó nagyobbik fia, Hunyadi László mögé állt, ám V. László cselt vetve tárgyalásra hívta a két ifjút, majd Lászlót Budán lefejeztette, Mátyást pedig Prágában börtönbe vetette. A helyzetet végül az ifjú Habsburg-király 1457 végi halála oldotta fel, ezután kerülhetett sor a mindössze tizenöt éves Mátyás megválasztására. A királyválasztó országgyűlést Rákos mezejére hívták össze. A legendák a Duna jegén ünneplő tömeget emlegetik.

A király hiteles ábrázolása a Szászországhoz tartozó Bautzen középkori város toronykapuján látható. A portré oldalnézetből ábrázolja Mátyást, és már életében, 1486-ban elkészült. A kitűnően sikerült emlékmű gipszöntvényét Szendrey János művelődéstörténet-kutató 1894-ben helyeztette el a gyulafehérvári várostorony 1896. év ezredéves kiállítására, mivel Gyulafehérvár a Hunyadiak temetkezőhelye volt. Erről faragtatta meg 1927-ben Budapest székesfőváros azt a domborművet, ami az egykori budavári Szent Domonkos-templom tornyán ma is látható, jelenleg a Hilton Szállóhoz simulva.

A bautzeni domborművet negyedszerre sikerült úgy elkészíteni a kőfaragómesternek, hogy azt már elküldte Budára, ahol a király modellt ült, hogy véglegesíthessék a reneszánsz jegyeket is hordozó alkotást. Mátyás király ebben az időben negyvenhárom-negyvenhat éves lehetett, az ábrázoláson viszont fáradtabb, öregebb arcot látunk. Ez a fájdalmas vonás a király ismert altesti fájdalmainak nyoma lehetett. Bevilaqua-Borsody Béla neves igazságügyi szakértő pontosnak látszó diagnózist írt a dombormű felhasználásával. Feltűnő a szájszeglet legörbülő vonala, ami mögött korai szenilis fogmedersorvadás lappanghat. Emellett élettani aszimmetria is fölfedezhető az arcon.

Korábban írtuk

Halálának okáról sok találgatás látott napvilágot. Legismertebb a mérgezett füge okozta halál, de agyvérzést, prosztata-, esetleg végbéldaganatot is emlegetnek. Ami biztos, hogy sokat szenvedett a podagrától (köszvénytől). Bevilaqua alaposan kielemezte a haláláról írt dokumentumokat: altesti fájdalmai oka végbél­rák lehetett, esetleg prosztatarák, de az is előfordulhat, hogy a magyar uralkodó is áldozatul esett a régi betegség, a szifilisz egész Európát elöntő szörnyű új hullámának, amely a XV. század végén ledér életmód nélkül is sokakat megfertőzött, mert senki nem tudta, hogy terjed.

Tetemét Bécsből, halálának helyszínéről a Dunán Fehérvárra szállították, ahol már majdnem kész volt a maga építtette mauzóleum.

Miksa császár pár hónappal később meglátogatta nagy ellenfele sírját. A királyi temetkezőhely halottai ma a harmadszor „felújított” tömegsírban vannak, fémládákban. Az sem kizárt, hogy a király teteme a királyi bazilika oldalához épített, Mátyás által előkészített mau­zóleumban talált I/9-es számmal jelölt csontvázzal azonos.