A Magyar Polgári Média Egyesület a mai napon aláírás-gyűjtési akcióba kezd azért, hogy az Országos Rádió és Televízió Testület azonnali hatállyal mondja fel a Tilos Rádióval megkötött műsorszolgáltatási szerződést, és azonnali hatállyal vonja meg a Tilos Rádiótól az eddig általa juttatott közpénzeket. A Magyar Polgári Média Egyesület érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartja, hogy az Országos Rádió és Televízió Testület 2004. január 8-i ülésén semmilyen szankcióval nem sújtotta a Tilos Rádiót a 2003. december 24-én, a keresztények kiirtására vonatkozó kijelentés elhangzásáért. A médiahatóság béna kacsaként tűri a legalapvetőbb emberi normákat, a keresztényeket és a vallásosságot gyalázó Tilos Rádió működését. A Magyar Polgári Média Egyesület ezért a józan értékrendű civil társadalomhoz fordul, és ezúton kéri annak tagjait, aláírásukkal támogassák azt a követelését, hogy az Országos Rádió és Televízió Testület azonnali hatállyal mondja fel a Tilos Rádióval megkötött műsorszolgáltatási szerződést, valamint azonnali hatállyal vonja meg a Tilos Rádiótól az eddig általa juttatott közpénzeket.

Budapest, 2004. január 9.

Magyar Polgári Média Egyesület

* * *

Bajtai „Barangó” Zoltán, a Tilos Rádió „megmondóembere”, aki szíve szerint kiirtaná az összes keresztényt, nemzetünk nagy költőit sem kíméli: „Petőfinek butasága verseiből égbe kiált, ebben kissé lepipálja Csokonai Vitéz Mihályt. Arany János, a sült paraszt mélázott a nemzet vesztén, még akkor is verset farag, Amikor már reszketeg, vén. Pilinszky – papok barátja, Tandori – a verebeké, összes magyar poétába az Isten nyila vágjon belé!” Kérünk minden jóérzésű embert, hogy a Magyar Kultúra közelgő ünnepe alkalmából valamely nagy költőnk egy versét borítékba zárva küldje el a Tilos Rádió címére (1092 Budapest, Kinizsi u. 28.). Értékálló levélözön temesse be a szerkesztőséget!

Hatvani Polgári Körök, Mátrai Polgári Körök Szövetsége, Egri Végvár Polgári Körök Fóruma

* * *

Kedves Barátaim!

A polgári körök tagjai az elmúlt másfél évben számtalan rendezvényen tettek hitet arról, hogy elkötelezettek a nemzet, a haza ügye mellett. Gyűléseink, megmozdulásaink minden alkalommal békésen és méltósággal zajlottak, azért, mert mi nem a gyűlölet, hanem a szeretet és az összefogás erejében hiszünk. Ismereteink alapján egyre világosabb, hogy a Tilos Rádió épülete előtt tartott vasárnapi tüntetést követően, jóval annak befejezése után szándékos és aljas provokációra került sor. Nem először fordul elő provokáció rendezvényeinken, és erre sajnos a jövőben is számítanunk kell. Kérem önöket, hogy a jövőben fokozott figyelemmel és még nagyobb elővigyázatossággal járjanak el, amennyiben provokáció gyanúját észlelik. Szigeteljék el a provokátorokat, és akadályozzák meg, hogy megzavarják békés rendezvényeinket! Tájékoztatom önöket, hogy a hasonló esetek megelőzése érdekében a Demokráciaközpontban bizottság alakult, amely folyamatosan figyelemmel kíséri a gyűléseink megzavarására tett kísérleteket, nyilvántartja azokat, közreműködik feltárásukban, és követi az azokkal kapcsolatos hatósági vizsgálatok menetét. Kedves Barátaim! A zászló az egy nemzethez tartozók méltóságát, összetartozását testesíti meg. Egy nemzet jelképei tiszteletet érdemelnek, ezért nem válhatnak élcelődés, gúnyolódás céltáblájává. Arra is vigyáznunk kell, hogy folt se essék rajtuk, nemhogy valaki tűzre vesse bármelyiket is. Amikor a millenniumi esztendőben törvényt alkottunk a piros-fehér-zöld zászló kötelező használatáról a középületeken, ezt a méltó megbecsülést adtuk meg nemzeti lobogónknak. Mi nem mérünk kettős mércével, ezt a tiszteletet – miként eddig, úgy ezután is – más népek zászlajának szintén megadjuk. Hajrá, Magyarország! Hajrá, Magyarok!

Üdvözlettel: Orbán Viktor