Az MTI-hez eljuttatott és a résztvevők által a Parlamentben tartott ülésen jóváhagyott dokumentum szerint a kormány elkötelezett, hogy az új alaptörvényben az egységes nemzetre megfogalmazott felelősségviselést a diaszpóra tekintetében is megvalósítsa. Az alapító okirat tartalmazza, hogy a diaszpórában élő magyarságnak – húsz évvel a rendszerváltoztatás után – végre kellő figyelmet kell kapnia a nemzetpolitikában.

A Magyar Diaszpóra Tanács a világon szétszórtságban élő magyarság szervezeteinek közös fóruma, amely a diaszpórában élők sajátos igényeit és érdekeit tartja szem előtt, valamint megteremti a diaszpóra magyarságának önálló képviseletét.

A felek üdvözlik a Nemzeti Regiszter létrehozását, amellyel a kormány meg kíván szólítani minden magyart, éljen bárhol a világon. Megegyeznek továbbá abban, hogy hozzájárulnak a regiszter népszerűsítéséhez, sikeres működéséhez.

Rögzítették azt is, hogy tudomásul veszik azt a sajnálatos, de elkerülhetetlen jelenséget, hogy a diaszpórában élő másod-, illetve többedgenerációs leszármazottak közül vannak, akik már nem beszélik a magyar nyelvet. Egyetértenek abban, hogy a magyar nemzet nem mondhat le róluk sem. Megegyeznek abban a dokumentum szerint, hogy az egységes magyar nemzetnek kiemelt figyelmet kell fordítania a magyarul már nem beszélő, diaszpórában élő nemzettársaira.

A tanács és Magyar Állandó Értekezlet – egymással szoros együttműködésben – a közös gondolkodást, valamint a magyar nemzet jelenét és jövőjét meghatározó döntésekhez való hozzájárulást szolgálják – olvasható.

(MTI)