A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkársága által életre hívott egyeztető fórum legfontosabb feladata a már meglévő beruházások korszerű, hatékony működtetésének támogatása lesz. Amennyiben az szükséges a fórum keretei lehetőséget biztosítanak az adott konstrukció újragondolására, felülvizsgálatára is, éppen ezért kiemelt feladatként hárul a tagokra a PPP projektek felülvizsgálatának és a szerződéses feltételek újratárgyalásának komplex rendszerben történő kezelése.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a PPP Szakmaközi Egyeztető Fórumot – a PPP projektekben érintett szervezetek együttműködése és a kormány ágazati stratégiai elképzeléseinek megvalósítása érdekében – hármas céllal hívta életre. A szervezetnek biztosítania kell a PPP projektekben érintett szervezetek és szakértők közötti információáramlást; ezzel párhuzamosan lehetőséget kell biztosítania az érintetteknek álláspontjuk megismertetésére, véleményük megosztására; illetve a fórum jogosult közös állásfoglalások és ajánlások kiadására, a kapcsolódó szakmai anyagok véleményezésére is.

A szükség szerint, eseti jelleggel ülésező egyeztető fórum nyolc tagból áll, elnöke Hegmanné Nemes Sára kiemelt állami szerződéseket és támogatásokat vizsgáló államtitkár. A fórum a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium delegáltjaiból áll, de az egyes PPP témák esetében a Belügyminisztérium és a Közigazgatási Minisztérium képviselője is jelen lesz. Az üléseken tanácskozási joggal, meghívás alapján részt vehetnek eseti jelleggel más érintett szervezetek, a KEHI és az ÁSZ képviselői, illetve a Szakmaközi Egyeztető Fórum tagjait delegáló minisztériumok által meghívott személyek is.

A fórum elnöke és tagjai ezen minőségükben végzett tevékenységükért külön díjazásban nem részesülnek.