A működés átvilágítása során született jelentés megállapítja, hogy az Aquapalace Kft. a gazdasági válság hatásait figyelmen kívül hagyva ésszerűtlen gazdálkodást folytatott, aminek következménye a folyamatos, nagy mértékű veszteség. A jelentés megemlít olyan pazarlásokat és indokolatlan költségeket, amelyek azonnali és határozott beavatkozást követelnek meg.

A havi kiadások között olyan kirívó költségek szerepeltek, mint a rendszeres növénybérlés, ami 144 ezer forintra rúgott minden hónapban, vagy a gépkocsik bérlése, ami a kiadások sorában minden hónapban 233 ezer forinttal szerepelt, de az uszoda vezetése – nyitókampány költségeit is beleértve – havonta több mint 4,5 millió forintot költött marketingre is, ami viszont nem jelentkezett a látogatók számának emelkedésében.

Szentendre Város Önkormányzata – a válságos helyzet megoldására – testületi döntés alapján a komplexum feletti használati jogokat gyakorló Aquapalace Kft.-ben többségi tulajdont szerzett, ezzel párhuzamosan egy gazdasági és jogi szakemberekből álló Felügyelő Bizottságot állított fel, akik a napi, operatív megújulást figyelemmel kísérik és erről rendszeresen tájékoztatják a városvezetést.

Dietz Ferenc, Szentendre város polgármestere a holnapi napra taggyűlést hívott össze, hogy az intézmény további üzemeltetéséről és az új ügyvezetői pályázat kiírásáról döntsenek. A holnapi nappal az Aquapalace Kft. eddigi ügyvezetője távozik posztjáról, így a teljes kivizsgálásig, és az új vezetés felállításáig a V8-ban sikeresen működő fitness terem sport-szakmai vezetője végzi az átmeneti időszak ügyvezetői teendőit. A kinevezett új ügyvezető azonnali feladata a V8 szolgáltatási struktúrájának átalakítása, a belépődíjak és bérletek rendszerének leegyszerűsítése és a működési költségek csökkentése.

A polgármester e hét csütörtökére rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze, valamint felkérte a Felügyelő Bizottságot, hogy haladéktalanul vizsgálják meg, hogy kiket és milyen mértékben terhel felelősség a jelenlegi helyzet kialakulásáért, és segítsék az ügyvezető munkáját. „Nem azért fejlesztjük Szentendrét, nem azért szerettünk volna egy európai színvonalú uszodát, hogy azt felelőtlenség és szakmai hozzá nem értés miatt félév után be kelljen zárni. Meg kell keresni, hogy mi vezetett a jelenlegi helyzethez, kik ezért a felelősek és azonnal hozzá kell kezdeni a fenntartható működést eredményező átalakításokhoz.” – mondta dr. Dietz Ferenc polgármester.