A kormányhatározat rendelkezik a 2008. január 1-je és 2010. június 30-a között megkötött informatikai szerződések teljes körű felülvizsgálatáról, beleértve a nemzeti adatvagyon körébe tartozó adatnyilvántartások esetében az állam és magánvállalkozások között létrejött szerződéseket is.

2011. április 30-ig átfogó vizsgálat tárja fel a kormány és az egyes minisztériumok irányítása, felügyelete alá tartozó szervek informatikai állapotát. Az eddig rendkívül pazarlóan és alacsony hatásfokkal működő kormányzati informatika helyzetének konszolidálása azért vált szükségessé, mert annak elmaradása már rövidtávon is finanszírozhatatlanná teszi a területet. Az állapotfelmérés alapján olyan intézkedéseket lehet hozni, amelyek megszüntetik a felesleges párhuzamosságokat, egységesítik az egymástól független alkalmazásokat, kihasználják a méretgazdaságossági előnyöket.

A konszolidáció hosszú távú célja a bürokratizmus csökkentése, az eljárásrendek egyszerűsítése. A változtatások révén – a telekommunikációs fogyasztás optimalizálását követően – összességében olcsóbban és gyorsabban, a szakmai igényeket kielégítve lehet a kormányzati informatikai feladatokat ellátni.

A konszolidáció alapvető változásokat fog eredményezni az üzemeltetés, a beszerzés és a fejlesztés területén. A beruházások biztosítják az alacsonyabb fenntartási költségű és gyorsabb hatósági ügymenetet. Fontos feladat az államra nézve hátrányos szerződések felülvizsgálata és új, értékarányos megállapodások megkötése. A kiemelt adatokat tartalmazó nyilvántartások kezelésére és üzemeltetésére magánvállalatokkal megkötött szerződések felbontására a nemzeti adatvagyon védelméről szóló törvényjavaslat alapján sort kell keríteni.

A kormányhatározat felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert arra, hogy 2010. december 31-ig terjessze elő a kormány infokommunikációs stratégiáját. A Digitális Magyarország vitairat hónapokig tartó, széles körű társadalmi és szakmai konzultációja lezárult és hamarosan a nyilvánosság elé tárja a kormány a teljes infokommunikációs szektort érintő, középtávú cselekvési tervét.