Minderről az Eurotransplant elnöke, Prof. Dr. Bruno Meiser; két igazgatója, Arie Oosterlee és Dr. Axel Rahmel, továbbá Szócska Miklós államtitkár állapodott meg egy mai, budapesti megbeszélésen. A megállapodás értelmében várhatóan 2012. január 1-jétől átmenetileg, egy éven át hazánk is tagja lenne a nemzetközi szervezetnek. Az időtartam a szerződő felek egybehangzó akaratától függően további egy évvel meghosszabbítható lenne. Az átmeneti időszakot követően kerülhetne sor Magyarország teljes jogú tagként való csatlakozására az Eurotransplant .

Az átmeneti időszakban Magyarország részéről az úgynevezett speciális betegek – a halaszthatatlan sürgősségű szív- és májátültetésre váró betegek, a hiperimmunizált vesebetegek, illetve a szervátültetésre váró gyermekkorú, illetve fiatalkorú betegek – kerülnének fel az Eurotransplant International Foundation várólistájára. A megállapodás szerint már az átmeneti időszakban is lehetőség lesz – eseti megállapodások alapján – más, ilyen speciálisnak nem minősülő betegek várólistára kerülésére.

Az Eurotransplanthoz való csatlakozás minőségbeli javulást eredményez a hazai szervátültetésben, illetve a transzplantációra szoruló betegek gyorsabban jutnak majd megfelelő szervhez. Ugyanakkor nagyon fontos eredménye lesz a megállapodásnak a szigorú, egységes szabályok között zajló, átlátható és nyomon követhető nemzetközi szervcsere is .

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága –szakítva az elmúlt évek gyakorlatával –a szakmával és a betegszervezetekkel közösen kívánja megoldani a szervtranszplantáció kérdéskörét. Éppen ezért Szócska Miklós államtitkár az elmúlt évben egyeztetéseket kezdett a transzplantációt érintő kérdésekről, a szabályozott nemzetközi szervcserék lebonyolításának intézményi lehetőségeiről az érintett szakmai szervezetekkel, továbbá – ígéretének megfelelően – 2011 januárjában a csatlakozás érdekében felvette a kapcsolatot az Eurotransplant International Foundation-nal.

Ennek a folyamatnak fontos lépése volt a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban az Eurotransplant képviselőivel folytatott mai tárgyalás, amely jelentős előrelépést hozhat a hazai szervátültetés területén.