Emellett lehetővé tennék, hogy a kérelmek Magyarország külképviseletein is benyújthatóak legyenek. Indoklásukban hangsúlyozzák, hogy a módosítás összhangban van az uniós tagállamok gyakorlatával, a kettős állampolgárság létrehozatala pedig nem ellentétes a nemzetközi kötelezettségekkel.

(hírTV)