Fotó: T. Szántó György/Demokrata
Hirdetés

– A baloldal pártjai, a Jobbikot kivéve, illetve egyes civil szervezetek szerint homofób a múlt héten elfogadott gyermekvédelmi törvénycsomag. Éri hátrány a homoszexuálisokat a jogszabály-módosítás miatt?

– Először is fontos leszögezni, hogy Magyarország, ahogyan eddig is, úgy a jövőben is tiszteletben tartja a kisebbségek, köztük a meleg közösségek jogait. Az új gyermekvédelmi törvénycsomagnak esze ágában sincs a szexuális kisebbségek ellen bármilyen formában fellépni vagy az ő jogaikat és érdekeiket sérteni. A XXI. században eleve érdekes az LMBTQ-emberek elnyomásáról beszélni, amikor a mainstream média, a globálisan meghatározó hírcsatornák és a világvállalatok mind szárnyaik alá vették őket. Az LMBTQ-propaganda kezd túllépni a tolerancia hangsúlyozásának határain, és kifejezetten arra törekszik, hogy az óvodákban és az iskolákban a gyermekek számára átélhetővé tegye a különböző szexuális irányultságokat. Egyértelműen a kiskorúak, a gyermekeink lettek célba véve, ez azonban egy vörös vonal, ahol megálljt kell parancsolnunk. Egyfajta sorrendtévesztés kezd eluralkodni a liberális oldalon, hiszen a gyermekek szexualizálását nem a pedofilellenes törvény kötötte össze az LMBTQ- és a gendertémával, hanem pont fordítva, maguk a propagáló szervezetek kezdték reklámozni az ideológiájukat a gyermekeknek.

– Ami megengedhetetlen.

– Fontos az elfogadás, de azt tiszteletben kell tartani, hogy vannak olyan értékek, amelyek mögött meg kell hátrálniuk bizonyos igényeknek. Gyermekeink jogai ezek közé tartoznak. Az említett törvény csupán azt tartalmazza, hogy az iskolai szexuális felvilágosítás nem irányulhat a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitásnak a népszerűsítésére. A gyerekek szexuális nevelésének joga kizárólag a szülőket illeti, abba nem szólhat bele sem az állam, sem a média, sem az érzékenyítő civil szervezetek. A cél a kérdéses tartalmú műsorok korhatárossá tétele, a reklámok szigorú ellenőrzése és az iskolai szexuális felvilágosítás moderálása, nem pedig ellenérzések keltése. Fontos hangsúlyozni, hogy a jogszabály a nagykorúakra nem vonatkozik, Magyarország szabad ország, felnőttként mindenki úgy él, ahogy jónak látja.

Korábban írtuk

– Tehát szó sincs arról, hogy ez egy „homofób pedofiltörvény” lenne?

– Kicsit távolabb maradva a gyermekjogoktól: a homofóbia a homoszexuálisokkal szembeni ellenérzések gyűjtőfogalma. A józan ész törvényei szerint belátható, hogy ha valamiről – korlátozott ideig és kizárólag a gyermekeket nevelő intézményekben – nem beszélünk, az eleve alkalmatlan ellenérzések kiváltására, tehát ezt a jogalkotói igényt homofóbiának beállítani politikai hangulatkeltés. Ebben a vitában nem arról van szó, hogy ki szimpatizál vagy nem szimpatizál a homoszexuálisokkal, hanem arról, hogy helyes-e az, ha ezt az irányt társadalmi normaként reklámozzák.

– A jogszabálynak köszönhetően létrejön egy név szerint kereshető pedofil-nyilvántartás. Vannak, akik szerint ez aggályos a személyi szabadságjogok és az adatbiztonság szempontjából. 

– A pedofil-nyilvántartás akceptálható és következetes jogalkotói törekvés, ami egyben meg is felel a célhoz kötöttség elvét elváró uniós GDPR-szabályozásnak. A nyilvántartás azon személyek adatait tartalmazná, akik gyermekek sérelmére követtek el szexuális bűncselekményt, jogerősen elítélték őket, és a tett idején betöltötték a 18. életévüket. Ilyen adatbázis felállítását az Európai Unió már 2011-ben a tagállamok figyelmébe ajánlotta a gyerekek szexuális bántalmazásáról szóló irányelvben, és a világ mintegy harminc országában élnek is a gyakorlattal. A magyar adatbázis, hasonlóan az USA-ban, illetve a Lengyelországban fellelhető nyilvántartásokhoz, bizonyos megkötésekkel nyilvános lesz. Azok kereshetnek majd rá ügyfélkapujukon keresztül egy-egy névre, akik nagykorúként gyerek nevelését, felügyeletét, gondozását látják el, vagy gyerek hozzátartozói, továbbá nyilatkozniuk kell arról, hogy az adatok megismerése „a gyermek elleni bűncselekmények megelőzése céljából feltehetően szükséges”. A felületen megismert adatokat kötelező bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a gyerek védelmében szabad harmadik személynek elárulni. 

– Miközben természetesen fontosak az adatvédelmi szabályok vagy a szabadságjogok, a gyermekek védelme elsőbbséget kell hogy élvezzen.

– Ezzel tökéletesen egyetértek. Ha valaki bűncselekményt követ el, akkor egy meghatározott mértékig korlátozhatóak a szabadságjogai. Ha jogokat korlátozunk, az első lépés az, hogy megnézzük, az adott korlátozás jogszerű, szükséges, arányos, esetleg észszerű-e. Az adatbázis megléte mindenképpen szükséges, és a jogos céllal – gyermekvédelem – arányos.

– Ön szerint mi áll a támadások mögött?

– Az ellenzék az utóbbi időben kizárólag a kampányt és a szavazatmaximalizálást szem előtt tartva, mind a parlamenten belül, mind azon kívül nyílt botránypolitizálást folytat, alárendelve ennek mindent és mindenkit. Az korábban is látható volt, hogy a baloldal a kisebbségi csoportokat politikai eszközként használja fel, például annak érdekében, hogy az alacsony részvételű utcai tüntetések létszáma növekedjen. Kényszeresen próbálják polarizálni a magyar társadalmat, és konfliktusokat gerjeszteni az egyes társadalmi csoportok között. Jelen esetben viszont ennél is tovább merészkedtek, hiszen gyermekeink jogait, illetve a szülők neveléshez fűződő jogát áldoznák fel a hatalomhajhászás oltárán. Azzal, hogy bojkottálták a gyermekek védelmét biztosító törvény megszavazását, leplezetlenül elutasították a szülőket megillető neveléshez fűződő jogot, és egyben hűségesküt tettek azon szervezeteknek, amelyek egyre erőszakosabban kísérlik meg a gyermekek szexuális propaganda eszközeként való felhasználását. Jelenleg a következetes oltási tervnek köszönhető elsők közötti nyitás, a gazdaság újraindulása, a részben hazai rendezésű labdarúgó-Eb és az azon jól szereplő nemzeti válogatott sikerei miatt a társadalmi hangulat reményteli. Ez nem fekszik a politikáját a szembenállásra felépítő magyar baloldalnak, így igyekeznek minden eszközzel konfliktusokat szítani.

– Minden eszközzel? A gyerek is belefér?

– A kérdés az, mikor szólal meg a politikai lelkiismeretük, ha van egyáltalán ilyen. Az viszont tény, nem lehetett számítani arra, hogy a gyermekek védelme ilyen erős baloldali ellenállásba ütközik. Összességében tehát a törvény körüli baloldali felhajtás ismét csak nem több, mint egy profi eszközökkel óriásira fújt lufi.

– Miket tart a jogszabály legfontosabb elemeinek?

– A pedofilellenes törvény a gyermekeket védi, akik szexuális nevelése kizárólag a szülőkre tartozik. A modern tömegkommunikáció korszakában kifejezetten fontos a szülői és jogi kontroll. Egy kiskorú gyermeknek még nincs meg az a tudása, tapasztalata, hogy felelősségteljesen el tudja különíteni a jót és a rosszat, a normálisat és az abnormálisat. Jelen esetben egy több elemből álló, több különböző törvényt módosító csomagról van szó, amelynek része egyebek között a Btk. szigorítása, a büntetési tételek megemelése, az elévülési szabályoknak az áldozatok javára történő átírása. A jogszabálynak két nagyon fontos része van: egyrészt megvédi gyermekeinket a pedofil bűnelkövetőktől, másrészt deklarálja a szülők neveléshez való jogát, amit az államnak, az iskoláknak és a civil szervezeteknek is tiszteletben kell tartaniuk. A törvény azt szabályozza, hogy a kiskorúakhoz általánosságban ne, vagy csak korlátozott módon jussanak el a szexuális tartalmak. Fontos garanciális szabály a törvény által kikötött tizennyolc éves korhatár: a felnőtté válásig óvni kell a gyermekeket ezektől a tartalmaktól, tizennyolc év felett pedig mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy szabadon dönthesse el, miként éli az életét. Ez a rendelkezés jogi szemmel azért is nagyon fontos, mert nyilvánvalóvá teszi, mi a jogszabály elsődleges célja, és egyben egyértelműsíti a homofóbia vádjának alaptalan voltát is.

– A törvény támogatói szerint a módosítás nem elvesz jogokat, hanem inkább ad, hiszen ahogy ön is többször hangsúlyozta: biztosítja a szülő jogát arra vonatkozóan, hogy kizárólag ő dönthessen gyermeke szexuális neveléséről.

– Fontos leszögezni, hogy az államnak az Alaptörvényből és egyéb nemzetközi jogforrásokból eredő gyermekvédelmi kötelezettsége van. Emellett az alkotmányunk rögzíti azt is, hogy a szülőknek joguk van megválasztani a gyermekeiknek adandó nevelést. Az Alaptörvény XVI. cikke szerint „minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést”. Tehát az Alaptörvényben foglalt gyermekvédelmi parancsok sugároznak át a pedofilellenes törvénybe, még erőteljesebben hangsúlyozva a szülők jogait. Nagyon sokan tapasztalhatták, hogy a jelenleg uralkodó LMBTQ-lobbi már nem tájékoztat, hanem egyeduralkodásra törő, erőszakos propagandát folytat. A szülők kizárólagos felelőssége és ügye gyermekük nemi identitása és felvilágosítása, ezt semmilyen intézmény nem veheti át. A szülők kezéből ebben a fontos és rendkívül szenzitív témában nem szabad kivenni az irányítás jogát. A homoszexualitás kialakulásával kapcsolatban nincs tudományos konszenzus; a témát megannyi kérdőjel övezi. Az LMBTQ-lobbi viszont azt követeli, hogy a szülőknek ne legyen joguk beleszólni abba, milyen narratíva jelenhet meg ezeken az érzékenyítő órákon az iskolákban. Ez azonban tűrhetetlen és elfogadhatatlan.