A budapesti négyes metró beruházása kapcsán az Európai Unió körülbelül egy tucat olyan szerződést talált, amelyeket nem nyílt, hanem meghívásos közbeszerzés alapján kötöttek meg. Magyarország emiatt eleshet legalább 60 milliárd forintnyi támogatástól, amelyről Demszky Gábor azt mondta, hogy sebaj, majd a négyes metró második ütemére (Keleti pályaudvar–Bosnyák tér) fordíthatják: „Miután a kifogásolt szerződéseket a magyar fél kiemelte a négyes metróprojekt első szakaszából, az Európai Bizottság elkötelezte magát a második ütem kivitelezése mellett, amelyre felhasználható az elsőből kivett forrás” – jelentette ki május közepén a főpolgármester, miután Klados Gusztávval, a DBR metró vezetőjével és Szalóki Flóriánnal, az NFÜ főigazgatójával Brüsszelben tárgyalt finanszírozási kérdésekről.

Ez azonban nem igaz. A második ütem pályázata Brüsszelbe meg sem érkezett, így arról brüsszeli állásfoglalás sem született. Mint ahogy abban sem bontotta ki az igazság minden részletét Demszky Gábor, hogy az első ütem pályázatát 2007-ben adták be.

Tarlós István, a fővárosi Fidesz-frakció vezetője a tisztánlátás érdekében május végén kérdéseket intézett Danuta Hübner uniós regionális fejlesztési biztoshoz, hogy a négyes metró körüli, egymásnak ellentmondó állításokat tisztázza. Tarlós István Danuta Hübner asszonytól az alábbi kérdésekre várt választ:

– Mi az oka annak, hogy az unió 2007 óta nem tudott döntést hozni? Biztosított-e Budapest időben mindent a döntéshez?

– Mi az oka annak, hogy az unió még 2009. május elején sem hozhatja meg a döntését?

– Vár-e jelenleg választ az unió a budapesti városvezetéstől, és ha igen, akkor mire és mióta?

– Kíván-e bármiről újra tárgyalni Budapesttel az unió?

– Mikorra várható reálisan a döntés, milyen ütemben várható a támogatás?

– Kíván-e az unió bármiért, bármiről új eljárást indítani?

– Kielégítőek-e a gazdaságossági számítások?

– Foglalkozik-e az unió a metró II. szakaszának támogatásával, a gazdaságosság a II. szakasz nélkül is kielégítően kimutatható-e?

– Mik az esélyek a II. metrószakasz támogatására?


Tarlós István levelére Vladimir Spidla, az Európai Bizottság tagja válaszolt. Mivel a válaszlevélből egyértelműen kiderül, hogy a metróberuházás finanszírozása kapcsán Demszky Gábor több ponton félrevezette a közvéleményt, Vladimir Spidla válaszát a Demokrata birtokában lévő dokumentum magyarra fordított változata alapján változtatás nélkül közöljük.


Tisztelt Tarlós Úr!

Az Ön részletes kérdéseit illetően az Európai Bizottság a következőképpen válaszol:

– A projektpályázatot 2008 augusztusában és nem 2007-ben adták be. A magyar hatóságok a bizottság által kért valamennyi információt rendelkezésünkre bocsátották. Külön városi közlekedésfejlesztési terv készült és került továbbításra az Európai Bizottsághoz 2009 februárjában. 2009 áprilisában a magyar hatóságok eljuttattak a bizottságnak a közbeszerzési eljárásról és ennek a magyar, illetve uniós jogszabályokkal való megegyezéséről egy elemzést.

– A bizottság a magyar hatóságokkal még egyeztet egyes kérdésekben az alkalmazott közbeszerzési eljárással kapcsolatban, amely kihatással lehet a projekt tényleges költségére.

– Az Európai Bizottság és a Közlekedési Operációs Program irányító testülete szorosan együttműködnek, hogy a még fennmaradt kérdéseket tisztázzák.

– A finanszírozási döntést meg lehet hozni, amint a már említett függőben lévő kérdések tisztázódtak.

– Ahhoz, hogy az elvárt környezeti előnyöket elérjük, a projekt megvalósításához kell társuljanak más fontos intézkedések is, amelyeknek célja a budapesti belváros forgalma nagyságának szabályozása. A bizottság fontosnak tartja, hogy a városi fejlesztési tervben előirányzott intézkedések megvalósuljanak: különösen Budapest belvárosában a gépkocsi-használattól elriasztó intézkedések kell érvényesüljenek.

– A benyújtott gazdaságossági számítások megfelelőek, bár elképzelhetőek egyes átalakítások, hogy figyelembe vehessük az utolsó benyújtott tervmódosításokat is a projekt megvalósításával kapcsolatban.

– A metró első szakaszát kimerítően elemeztük. A második szakaszt nem elemeztük, mivel ilyen beruházással kapcsolatos projektpályázat nem érkezett a bizottsághoz. A rendelkezésre álló gazdaságossági elemzés csak az első szakasz gazdaságosságát igazolja.

– Jelen pályázatnak tárgya a metró első szakasza. A bizottságnak nincs módjában bárminemű utalást tenni a második szakasz finanszírozásával kapcsolatban anélkül, hogy megvizsgálta volna annak gazdasági indokait, megvalósíthatósági tanulmányait, környezethatás-méréseit, az ezzel kapcsolatos forgalom adatait.


Tarlós István a Demokratának elmondta, kiderült, hogy csak a lényeget nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni a metró, és hogy ebből az összegből mennyit kíván Brüsszel finanszírozni. A levélből az szűrhető le, hogy Brüsszel támogatása várhatóan kevesebb lesz az előre számoltnál, miközben itthon jelentős többletköltségekkel kell számolni, mondta a Fidesz-frakció vezetője, mivel mint jelezte, alig tart a felénél az alagútfúrás, máris 35 milliárdos többletköveteléssel lépett fel a kivitelező Bamco, s erről azóta sem mondott le.

– Az alagútfúró cég felvette ugyan a munkát, de a korábbi többletköveteléseit továbbra is fenntartja, még akkor is, ha a főváros mindent elkövet annak érdekében, hogy ezt az ügyet elintézettnek láttassa – mondta Tarlós István, aki szerint az is szokatlan, hogy rengeteg metrószerződés van, miközben nincs a beruházásnak generálkivitelezője, aki az egész projektet összefogná. – Egy ilyen nagy beruházás esetében ez meglehetősen furcsa – tette hozzá Tarlós István.

De vajon mikorra várható döntés a legfontosabb kérdésről, a finanszírozásról?

A frakcióvezető nem szeretne találgatásokba bocsátkozni, mivel az új Európai Parlament csak nyár közepén alakul meg, és amint Vladimir Spidla leveléből is kiderül, a nyitott kérdések rendezését követően hoz csak döntést Brüsszel. Erre a leghamarabb szeptemberben kerülhet sor.

Demszky Gábor főpolgármester helyett ezúton a Demokrata tájékoztatja a közvéleményt, hogy a budapesti metróépítést illetően a főpolgármester állításaival ellentétben az uniós támogatás tekintetében Brüsszelben nem született, és szeptemberig nem is várható döntés.

Hernádi Zsuzsa