A Szabadtéri Néprajzi Múzeum követve legújabb tájegységének interaktivitását a jövőben a meglévő, az egyes tájegységek portáin lévő lakóházak és műhelyek állandó kiállításait is időről-időre megújítja. A reform új kiállítási koncepciót, archaikus környezetben modern interpretációs eszközök használatát, a lakáskultúra és hagyományőrzés bemutatásán túl egy-egy néprajzi téma kiemelését jelenti. Ennek a megújítási folyamatnak része, illetve első etapja a lakosságcserét bemutató kiállítás: A történelem sodrában – Lakosságcsere a Dél-Dunántúlon az 1940-es években.

A II. világháborút követő időszak egyik fontos, sokakat érintő eseményét a különböző népcsoportok politikai erőszakkal végrehajtott át/kitelepítései jelentették. A kollektív felelősségre vonás következményeként svábok, felvidéki magyarok lakóhelyei szűntek meg, illetve cseréltek gazdát. A bukovinai székelyeket még 1941-ben telepítették át jobb jövő reményében a Jugoszláviától akkor visszacsatolt Bácskába, ahonnan azonban 1944 őszén a háború forgatagában el kellett menekülniük. A székelyek és – az 1947-48-ban Csehszlovákiából szintén kollektív bűnösség elve alapján kitelepített – felvidéki magyarok egy része Tolna és Baranya megyék korábban németek lakta településeire került. Az eseményeket átélt személyek közül sokan még mindig magukban hordozzák az őket ért sebeket, megpróbáltatásokat.

A múzeum Dél-Dunántúl tájegységének hidasi lakóházában a berendezés ezekre az időkre emlékszik vissza. Az átmeneti állapotokról, a különböző vallásokról és hagyományokról a svábok, magyarok, székelyek használati eszközei, a szobák berendezései tanúskodnak.

A tárgyak statikus bemutatásán túl viszont a téma érzékenyítése a látogatóban, ami kifejezetten fontos. Így például a tárlat megtekintésének szinte kötelező eleme egy-egy szituációs kártya kézbevétele a belépéskor, ami segíti átélni a szülő- és lakóhelyüket kényszerből elhagyó emberek sorsát. A 12 személy életét bemutató kártyával végigjárva a kiállítási helyszíneket gyorsan rájövünk arra, hogy az erőszakos lakossági átszervezések, áttelepítések bizony elődeink egész életére rányomták a bélyeget értelmetlenül. Igaz ez akkor is, amikor a megtöltésre váró ládákkal szemben állva felteszik a kérdést a látogatónak: „Ha most 10 perc alatt kellene eldönteni, hogy a maximum 20 kg-os bőröndben mit visz magával az élete hátralevő részéhez, akkor mit tenne bele?”