Fotó: Syda Productions/shutterstock.com
Hirdetés

Gyermekjogi szervezetek és szakértők reagálása Kövér László nyilatkozatára:

Minden gyermek egyenlő

A Gyermekjogi Civil Koalíció tagjaiként felhívjuk minden nyilvánosság előtt megszólaló közszereplő figyelmét, hogy vélt vagy valós szexuális irányultságától, vagy nemi identitásától függetlenül minden gyermeknek joga van a biztonságos és egészséges, diszkriminációtól mentes gyermekkorhoz, és az ezt biztosító egyenlő bánásmódhoz. Ez minden gyermekre vonatkozik, függetlenül a maga vagy szülei szexuális irányultságától vagy nemi identitásától.

Az idén 30 éves, Magyarországon is hatályos Gyermekjogi egyezmény és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata egyértelműen kimondja, hogy az emberi jogok egyetemesek. A Magyar Alaptörvény is kimondja, hogy az EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Legyen szó gyermekről vagy felnőttről, egyetlen embert sem lehet bántalmazni, diszkriminálni, társadalmilag kirekeszteni. Ismételten kérjük, hogy a nyilvánosságot a közszereplők a törvényeknek megfelelően az egyenlő bánásmód, az elfogadás és a szolidaritás előmozdítására használják.

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

Igazgyöngy Alapítvány

Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Alapítvány

Gyerekesély Közhasznú Egyesület

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

Magyar LMBT Szövetség

Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelőszülőkért

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség

Rosa Parks Alapítvány

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány

Európai Roma Jogok Központja

Menedék Egyesület

Társaság a Szabadságjogokért

Európai Szülők Magyarországi Egyesülete

valamint Bíró Dalma, dr. Lux Ágnes, dr. Révész Magda, Cserey Miklós és Tausz Katalin szakértők


Válasz a kiáltványra:

Minden gyermek védendő

Tisztelt Civil Koalíció! A Mindenható (az önök kedvéért: bölcs természet) úgy rendelkezett, hogy a Földön élő minden teremtmény, lett légyen növény, állat vagy ember, csak hím és nő lehet. Másféle nemi állapotot a Mindenható (a bölcs természet) nem ismer. A Mindenható (a bölcs természet) továbbmenően arról is rendelkezett, hogy a Föld minden élőlénye az anya révén jöjjön világra az apa alkotó közreműködésével. Kivétel ez alól nincs.

Megállapítható ezért, hogy a Föld minden élőlénye, lett légyen növény, állat vagy ember, „vélt vagy valós szexuális irányultságától vagy nemi identitásától függetlenül” egy nőnemű anya és egy hímnemű apa frigye által jött a világra. Következésképpen az önök kiáltványának legfontosabb megállapítása téves. A szöveg helyesen így hangzik:

„Minden gyermeknek joga van a biztonságos és egészséges gyermekkorhoz, azaz az őt világra hozó és fölnevelő édesanyához és az őt nemző és fölnevelő édesapához. Ezt a jogot az élővilág alaptörvénye rögzíti. Amennyiben ez a jog csorbul a szülők elvesztése, hibája, megváltozott nemi irányultsága vagy egyéb ok miatt, a gyermeknek akkor is joga van a biztonságos és egészséges gyermekkorhoz és az ezt biztosító bölcs  bánásmódhoz.”

Magyar Demokrata szerkesztősége

Magyar Ház Alapítvány

Békemenet Egyesület

Szabad Újságírók Szövetsége