Az információs technológiák használatával olyan megoldásokat találhatunk, amelyek valamilyen módon olcsóbbá, gyorsabbá és jobbá teszik a képzési folyamatot. A Dunaújvárosi Főiskola éppen ezért, a közvetlen piaci igényekre támaszkodva és a munkaadói igényekre építve elkészítette saját, korszerű e-learning tananyagait. A legfontosabb szempont ezek elkészítése során az volt, hogy a vállalati tudásbázisok ne csak megjelenjenek, hanem fontos szerepet is kapjanak az oktatásban, hiszen ez döntési pozícióban fontos befolyásoló tényező lehet majd a hallgatóink munkaerő piacra való kikerülésekor – mondta Dr. Kadocsa László, rektorhelyettes.

A tananyagok szakmai előkészítésében a főiskola által bevont munkaerő-piaci partnerek is részt vettek. Az ipari partnerek elvárásának ismeretében sokkal felkészültebb, nagyobb tudással és ezáltal magabiztossággal rendelkező hallgatók kerülnek ki a munkaerő-piacra, akiknek elhelyezkedési lehetőségeik ezáltal nőnek. A főiskola munkaerő-piaci partnereinek közös célja, hogy a bolognai folyamatnak megfelelő tananyag- és tartalomfejlesztést valósítsanak meg. További cél a képzési programok rugalmassá tétele, összhangjuk megteremtése a munkaerő-piaci elvárásokkal, a kereslettel összhangban – mondta Kováts Miklós, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.

Az világhálóra került 26 db moduláris tananyag, a hallgatók mellett bárki számára és gyakorlatilag a világ bármely pontjáról elérhetőek, ezzel hozzájárulva a tudásalapú információs társadalom fejlődéséhez.

A TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0013 „Gyors reagálású tananyagfejlesztés az ipari igényekre a Dunaújvárosi Főiskolán” elnevezésű projekt keretén belül megvalósuló fejlesztés célja az intézményben folyó oktatás minőségének növelése, illetve a kompetencia-alapú képzés és az elektronikus tanulási környezet által támasztott elvárásokhoz való igazodás volt.

A tananyagfejlesztés eredményeképpen a Dunaújvárosi Főiskola minőségbiztosítása tovább erősödik, mivel minden hallgató a legkorszerűbb jegyzetekből sajátíthatja el szakmáját.