2008. június 25-én a Montessori Alapítványi Általános Iskola és Gimnázium három diákjának szülei azzal fordultak a sajtóhoz, hogy egy diákot – egészen pontosan a miniszterelnök egyik fiát – a vizsgák során jogosulatlan előnyökhöz juttatták, és külön terembe zárkózva, szakoktató mellett írta meg az írásbeli érettségit. A szülők azt is elpanaszolták, hogy az iskolában az oktatás minősége kritikán aluli volt, és az érettségi alatt törvénytelenségek sorozatát követték el. Az Oktatási Hivatal vizsgálata ezek után – többek között – feltárta, hogy egyetlen középiskolai tanárt sem alkalmaztak a Montessori iskolában a tanulmányi időszak és az érettségi vizsgák idején.

Hiller elismer és ködösít

A szülők még akkor, júniusban gyakorlatilag az összes illetékes szervet, így Hiller István oktatási minisztert is megkeresték panaszukkal, aki augusztus 27-i keltezéssel, de csak az elmúlt hét végén válaszolt az egyik szülő kifogásaira.

Hiller István ebben kiemeli: „sem én, sem az Oktatási és Kulturális Minisztérium, sem az Oktatási Hivatal illetékesei nem tettek nyilatkozatot arról, hogy a Montessori Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában a 2008 tavaszi vizsgaidőszakban lefolytatott érettségi vizsgák során nem történt törvénysértés. Az ügyben illetékes Oktatási Hivatal közleményében, illetve az Ön által is ismert határozatában megállapította, hogy az érettségi vizsga lebonyolítása során történtek szabálytalanságok.”

Az érintett szülők azonban sérelmezik, hogy az oktatási miniszter ezek után már nem volta le a következtetést az érettségire vonatkozóan. Mindössze a tanárok teljes hiányára utalva jegyezte meg, hogy „a jelenlegi jogszabályok – bizonyos esetekben – lehetővé teszik, hogy pedagógusok szakképzettség nélkül is taníthassanak.” Bár a miniszter maga is elismeri, hogy a konkrét esetben a szakképzetlen oktatók alkalmazása jogellenes volt, erről azt írja, hogy ezek tényét bizonyítani kell. „Ez az Oktatási Hivatal kompetenciája. Az Oktatási Hivatal eljárásának megalapozottságát az Oktatási Hivatal döntése elleni jogorvoslati kérelem alapján van lehetőségem kivizsgálni.” – fogalmaz Hiller István.

Csak a lényeg nem derült ki

Csak az nem derül ki a miniszter úr leveléből, hogy miről beszél, mit akar, mit fog tenni, és egyáltalán mit tehetünk mi ebben a helyzetben – fogalmazott az Oktatási Hivatalhoz forduló szülő, aki ma adta fel a miniszternek írt válaszlevelét.

Az Oktatási Hivatal megállapítása alapján nem lehet érvényes a Montessori iskolában megtartott érettségi. Ezt azonban a hivatal határozata nem mondta ki egyértelműen, pusztán a törvénysértések megállapításai alapján nyilvánvaló. Például, a szóbelin csak legalább három szakképzett érettségi-bizottsági tag előtt lehet letenni jogszerűen a vizsgákat, míg a Montessori vizsgáztatói között egyetlen szakképzett tanár sem volt. Nem is lehetett, hiszen ebben a középiskolában egyetlen középiskolai tanárt sem találtak a vizsgálat során, ami önmagában is abszurdum. A hivatal határozata azt ugyan megállapította, hogy nem volt szakképzett tanár az érettségin, de már nem vonja le a következtetést, hogy az így nem lehetett érvényes – magyarázta el az egyik anyuka a következmények kikerülésére kitalált furfangos megoldást.

A szülők most ismét a miniszterhez fordultak. Adott egy egyértelműen szabálytalanul, sőt, törvénytelenül működő iskola, és egy egyértelműen szabálytalanul, sőt, törvénytelenül megtartott érettségi. Ilyenkor azt hinné az ember, hogy lépések történnek az iskola bezárására és az érettségi érvénytelenítésére, de nem. Bár állítólag ez az ország jogállam, fogalmunk sincs, hogy ki az illetékes az ügyben, és ezt senki nem tudja megmondani, még Hiller István miniszter sem. Itt mindenki egymásra kenegeti a felelősséget, senki nem meri kimondani azt, amit mindenki tud, mert az egyik érintett gyerek apja a miniszterelnök – fogalmazott az egyik anyuka.

Újra feltett kérdések

Az érettségi botrányt kirobbantó szülők Hiller Istvánnak írt válaszlevelükben most ismét felteszik azokat a kérdéseket, amelyeket egyszer már feltettek, és a miniszter – nyilván nem véletlenül – válaszolatlanul hagyott.

– Lehet-e úgy törvényesen középiskolát működtetni, hogy az iskolában az Oktatási Hivatal szerint egyetlen olyan oktató sem volt, aki középiskolában taníthatott volna? (A Hivatal négy tanár esetében megállapította, hogy nem volt meg a szükséges végzettségük, további hétnek pedig semmiféle végzettséget igazoló papírja nem került elő. A Hivatal egyetlen olyan tanárt sem talált, akinek be tudták volna mutatni a középiskolai oktatásra feljogosító végzettségről szóló diploma-másolatokat.)

– Mint történelem tanár, Ön szerint megengedhető-e, hogy úgy érettségizzenek le a diákok történelemből, hogy negyedik év végére a középkori városokig jutottak a tananyagban?

– Kijelentheti-e az Oktatási Hivatal, hogy törvényes volt egy érettségi, ha az érettségiztető oktatóknak nem volt meg ehhez a törvény által biztosított joga? Érettségiztethet-e ma Magyarországon bármilyen magánszemély, tekintet nélkül a végzettségére, ahogy ez a Montessori iskolában történt?

– Ha a 100/1997. (VI. 13.) Kormány Rendelet alapján a Montessori középiskola érettségije érvénytelen volt – ami az Oktatási Hivatal Határozata alapján egyértelmű, miért késlekedik még mindig az érettségi-eredmények érvénytelenítésével? Emlékeztetőül: a 100/1997. (VI. 13.) Kormány Rendelet alapján csak akkor működhet és vizsgáztathat egy érettségi bizottság, ha legalább három megfelelő végzettséggel rendelkező érettségiztető tanár tagja jelen van a vizsgán. A Montessori érettségijén ezzel szemben egyetlen ilyen tanár volt, a bizottság külsős elnöke. Egy fővel nem működhet érettségi bizottság, és nem is lehet érvényes az általa lefolytatott érettségi eredmény.

– Hogyan jelenthette ki az Oktatási Hivatal, hogy az érettségi érvényes volt, ha a törvényességi észrevételt tevő szülők által tett kifogások jelentős részét meg sem vizsgálják? Miközben az egyik gyerek több tantárgyból is kedvezményeket kapott, ez nem került jegyzőkönyvbe. Egy tantárgyból jegyzőkönyvezve lett a kedvezmény, de abból a kedvezményre feljogosító orvosi igazolást az Oktatási Hivatal jegyzőkönyve szerint sem tudta bemutatni az iskola. Ezt miért nem vizsgálta az Oktatási Hivatal, csak mert ez a gyerek a miniszterelnök úr fia volt? A fiú szaktanár mellett vonult el egy másik terembe, amelyet magukra zártak. Ezt sem vizsgálták ki. Ha ez általános esetben szabálytalan, akkor most miért kivételeztek? Miért nem vizsgálta felül az Oktatási Hivatal a jegyzőkönyvek hiányosságait?

– Hogyan lehetséges, hogy az Oktatási Hivatal és a Miniszter Úr nem tiltakozott az ellen a példátlan és felháborító fővárosi főügyészségi döntés ellen, hogy alapítványi tanárokat jogszerűen meg lehet vesztegetni, és Magyarországon törvényesen lehet adni-venni a félévi és év végi jegyeket? Ön szerint az ilyen jellegű döntések hogyan fogják befolyásolni az esélyegyenlőség elvét?

– És végezetül: miközben sikerpropaganda zajlik az oktatás fantasztikus fejlődéséről, hogyan lehetséges, hogy a Miniszter úr szerint már tanárok sem kellenek az iskolákba?

(csepelinfo.hu)