A pártszavazás eredményéről készült jegyzőkönyv szerint – amelyet a választmány tagjai a testület szombati ülése előtt kaptak kézhez – 9202 párttag adta le szavazatát, 9122-en voksoltak érvényesen, s a feltett hat kérdés mindegyikében 80 százalék körüli volt az igen szavazatok aránya, vagyis azok száma minden esetben 7150 és 7500 között alakult.

A tájékoztató alapján az MSZP-ben a pártszavazás befejeztével 31.286 tagot tartanak nyilván, a voksolás eredményességéhez pedig az kellett volna, hogy egynegyedük, azaz 7822 párttag azonosan voksoljon. Ehhez azonban néhány száz szavazat hiányzott.

A június 22-e és 28-a között megrendezett voksoláson az MSZP tagjai arról határozhattak, hogy közvetlenül válasszák-e a párt elnökét és a megyei elnököket. Eldönthették, hogy az országos elnökség tagjainak, a megyei, választókerületi és helyi vezetőknek, valamint a választmány tisztségviselőinek is kötelező legyen-e az országgyűlési képviselők jövedelem- és vagyonnyilatkozatával megegyező tartalmú bevallást tenni, s azzal kapcsolatban a párt országos etikai és egyeztető bizottsága ellenőrzést folytathasson-e. Szintén a voksolás tárgya volt, hogy biztosítson-e az MSZP a törvényi előírásoknál szélesebb nyilvánosságot a gazdálkodásáról. A tagság arról is dönthetett, egyetért-e vele, hogy az MSZP-ben országos és megyei szinten csak egy választott párttisztséget tölthessen be valaki.

Az eseti választási bizottság tájékoztatója szerint a legtöbben a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjesztésével értettek egyet, míg a legkevesebben azt támogatták, hogy a tagság közvetlenül válassza meg az MSZP elnökét. Előbbi kérdésben az érvényesen voksolók 83 százaléka, az utóbbiban 79,2 százalék támogatta a Gyurcsány-platform felvetését.

A Demokratikus Koalíció pénteken azt közölte: érvényesnek és eredményesnek tartja a pártszavazást, mivel az MSZP taglétszámáról közölt adatok szerintük valótlanok. Ezzel összhangban nyilatkozott szombaton Molnár Csaba, a Gyurcsány-platform alelnöke is. A politikus újságíróknak azt mondta: szerinte a választmány „nem tud másként dönteni”, mint hogy érvényesnek és eredményesnek ítéli a pártszavazást, mivel azon „a szocialista párt tagságának túlnyomó többsége részt vett” és a változásra szavazott.

Mindez azt vetíti előre, hogy a pártszavazás értékeléséről vita alakul ki a választmányban, noha Mesterházy Attila pártelnök a napokban azt ígérte: a válaszokat az elnökség figyelembe veszi az alapszabály módosításának folyamatában, függetlenül attól, hogy a voksolás érvényes és eredményes volt-e. (Az alapszabály módosításáról az MSZP kongresszusa ősszel dönthet.)

A választmány nyári szünet előtti utolsó – zárt – ülésén egyébként Mesterházy Attila értékeli az ország és a szocialista párt elmúlt fél évét. Ezt követően a Lendvai Ildikó vezette programtanács által készített Iránytű című dokumentumot ismerhetik meg a választmányi tagok. A vitairat célja meghatározni az MSZP politikájának alapelveit.

Suchman Tamás az ülés napirendjének megállapításakor azt javasolta: a választmány levélben köszöntse Horn Gyulát, aki július 5-én tölti be 79. életévét.

(MTI)