Július 7-én, Budapesten rendezték meg a magyar-vietnami külügyi konzultáció soros, második fordulóját. A magyar tárgyalódelegációt Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára vezette, partnere BuiThanhSon vietnami külügyminiszter-helyettes volt. A két ország eltérő társadalmi és politikai berendezkedése ellenére baráti kapcsolatokat ápol, a külügyminisztériumok között 2009-ben aláírt Együttműködési Protokoll új lehetőségeket nyitott a kétoldalú érintkezéseinkben.

Németh Zsolt és vietnami partnere a találkozón áttekintette az együttműködésünknek a 2010 októberében, Hanoiban meghatározott fő irányvonalak mentén megvalósult eredményeit, és rögzítette a következő lépéseket.

A külügyi vezetők kijelölték oktatási-kulturális kapcsolataink fejlesztésének további irányait is. Ezek között szerepel, hogy – a tervek szerint – 2011-ben a felek aláírják a 2011-14 időszakra vonatkozó Oktatási Együttműködési Munkatervet, továbbá a két ország közösen kidolgozza a Balassi Intézet és a ThanhNien Kiadó közötti együttműködés 2012. évi munkatervét és költségvetését, valamin a Viet-Hung, azaz a vietnami magyar klub jövőbeli tevékenységének főbb pontjait.

A konzultáció során a partnerek egyetértettek abban, hogy kétoldalú kapcsolatainkban egyedülálló jelentőséggel bírnak a korábban Magyarországon tanult, magyarul kiválóan beszélő vietnamiak, valamint a Magyarországon élő vietnami közösség tagjai.

Vietnammal a gazdasági és pénzügyi válság idején is növekedett – magyar aktívummal – a kereskedelmi forgalmunk. A gazdasági lehetőségeket növeli, hogy 2011-től számolunk a beinduló kötött segély-hitel projektek magyar áru- vagy szolgáltatás-exportot generáló kedvező hatásával is.

A vietnami külügyminiszter-helyettest udvariassági látogatáson fogadta Martonyi János külügyminiszter, aki tájékoztatás adott a közelmúltban befejeződött EU-elnökségünk eredményeiről. A nemzetközi színtéren történő együttműködésünket méltatva elégedettségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy EU-elnökségünk kiemelt rendezvényén, az ASEM külügyminiszteri értekezleten, Gödöllőn köszönthette PhamGiaKhiem vietnami külügyminisztert.

A délkelet-ázsiai országgal megvalósuló együttműködésünk fontos eleme annak a magyar törekvésnek, hogy diverzifikáljuk ázsiai kapcsolatépítésünk irányait.