Az Informatika a Társadalomért Egyesület és az Informatikai Vállalkozások Szövetségének közös rendezvényének megnyitóján a nemzeti fejlesztési miniszter jelezte, a Digitális Magyarország vitairat eredményes konzultációja két héten belül lezárul, és november végére elkészül az infokommunikációs stratégia a digitális megújulás jegyében.

Fellegi Tamás jelezte: a digitális megújulás során nagy hangsúlyt kell fektetni egyrészről a kínálati oldal fejlesztésére, másrészről az informatikai infrastruktúra átalakítására. A közigazgatás informatikai reformja is része ennek a megújulásnak, amelynek során a kormányzati informatika konszolidációhoz és a párhuzamosságok felülvizsgálatához szükséges törvényi hátteret már előkészítették. Fellegi Tamás elmondta, hogy a kormány szerdai ülésén elfogadott nemzeti adatvagyonról szóló törvényjavaslatot hamarosan benyújtják az Országgyűlésnek és annak megszavazása után megkezdődhet a 23 nevesített adatbázis konszolidációja. A miniszter szerint tarthatatlan, hogy nemzetbiztonsági szempontból kényes adatokat magáncégek kezeljenek.

Nyitrai Zsolt infokommunikációs államtitkár előadásában jelezte, hogy a Digitális Magyarország vitairat az első olyan ágazati stratégia, ami teljeskörű egyeztetésre került olyan szakterületekkel, mint az egészségügy vagy az oktatásügy. Az államtitkár elmondta, hogy több, mint 100 érdemi észrevétel érkezett eddig a vitairathoz, amelyeket be tudtak építeni a koncepcióba. Fő célokként a digitális írástudatlanság mérséklését és az európai digitális menetrend által megszabott feladatok teljesítését (mint például a 100%-os szélessáv lefedettség). Az állam körében végrehajtandó feladatok közül kiemelte a bürokrácia csökkentését, a szerverek, alkalmazások és hálózatok konszolidációját, amelyben a Kopint-Datorg Zrt. és a közeljövőben létrehozandó, az informatikai infrastruktúra fejlesztését szolgáló Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség lesz a fő partner.