A zene mindenkié

Pusztai Endre

2013. április 30.

Az összefogásról mindig az Internacionálé utolsó sorai jutnak eszembe. A L. Ildikó háttérénekes + kórus Bachot zeneileg megalázó produkciója egy ország zenei ízlése feledtette Kodály Z. munkásságát. A Liszt Ferencről elnevezett reptér provokatíve Andropov tábornok neve ellen irányult. A hősök emlékezetét nem felejtők a Magyar Rabszódia c. fércművet bőgatyás, kultúrát sohasem látott, a szocializmus áldásiban nem részesülő botfülűek (sem besúgó, sem tartótiszt) tartották produkciónak. A mai, modern világ európai zenei igényei szerint a disszonancia élvezhetővé tételét még Marx sem vállalta!


Életkor és élettapasztalat összefüggései

Pinczés György

2013. április 29.

A tömegek egyre nagyobb része kezdi belátni, hogy igen magvas tartalmak vannak miniszterelnökünk megnyilatkozásaiban elrejtve. Ez alól talán csak a jelentősebben elbutított, vagy az aljas érdekből mást valló csoportocskák kivételek. Az egyik ilyen kedvenc mondásom arról szól, hogy mivel a szocializmus és kommunizmus nem valóságos és kivitelezhető megoldások az emberiség problémáira, látszólag két alternatíva között van csupán választás, az egyik a rengeteg felelőtlenséget magában hordozó liberális gondolkodás, illetve a dolgok konzervatív, vagyis érték és értékmegőrzés alapú felfogása, ami valójában az egyetlen választható megoldás, amennyiben érdekeltek vagyunk az emberi faj fennmaradásában. A liberális felfogásnak is megvan a maga katalizátor szerepe a dolgok előre vitelében, hiszen az újonnan kiérlelt gondolatoknak is helyet kell kapniuk a már megkérdőjelezhetetlenné vált rendszerben a fejlődés előmozdítása érdekében, és ehhez bizony időnként ki kell kezdeni a dogmákká merevedő építményt, hogy az újonnan felismert igazságtéglák is helyet kapjanak a falban. Ezt az alaptézist fejtette ki O.V. egy kérdésre válaszolva, miszerint: „Aki 20 éves kora körül nem liberális, az ugyanolyan bolond, mint aki 40 éves korára nem válik konzervatívvá.” Ugyanolyan nevetséges a tinédzser konzervatív, mint az elaggott liberális (lásd a számtalan magyar és nemzetközi példát).


EUropi

TaGyő

2013. április 29.

N

emrég Szájer József bátorította az embereket, hogy írják meg a véleményüket az EU-nak. Az ő címüket nem tudom, de ha van kedvük, továbbítsák a levelemet, mert nagyon kikívánkozott belőlem, hogy írjak, amikor végignéztem a legutóbbi Európai Parlamenti közvetítést. Azt a dilettáns gittrágást (na ezt csak a balkáni műveltségű, Molnárt olvasók értenék) tehát mondjuk úgy: fingfűrészelést el se tudja képzelni, aki valami normális munkát végez. Először is szinte csak az kapott szót, aki kritizálta a magyar kormányt, vagy fenyegetőzött. Felüdülés volt Morvai Krisztinát hallani: végre egy ember, aki – jogász létére – nem körülményeskedett, hanem egyszerűen és értelmesen beszélt. Azok kedvéért, akik nem látták: azt firtatta, hogy ha jogi, sőt alkotmányjogi kérdésről van szó, nem kellene jogászokra bízni, annak eldöntését, hogy a magyar alkotmány sért-e valamilyen uniós jogot? Hiszen egy beteg vizsgálatát, kezelését is orvosra bízzuk. (Istenem, ha a többi ellenzéki „magyar” képviselő is így kiállna a hazájáért!) Az meg egyenesen nevetséges volt, hogy a politikusokat próbálták felelőssé tenni, amiért Reding asszony Európa bulldogjaként szerepelt egy címlapon. Nem ugyanebben a parlamentben lobogtattak pár éve üres címlappal magyar újságokat, hogy Magyarországon nincs sajtószabadság? Most akkor az a baj, hogy van? Az egyetlen elgondolkoztató nem magyar felszólaló az a néppárti képviselő volt, aki arról beszélt, hogy ezzel az értelmetlen és szerencsére eredménytelen hecckampánnyal többet ártanak az EU-nak, mint a magyar kormánynak, mert csak növelik az emberekben az ellenszenvet a „Brüsszeli Duma” iránt. (Érdemes elgondolkozni azokon a felméréseken, amelyek igazolják, hogy mindenütt nagyon megcsappant az EU intézményeibe vetett bizalom.) Nem látom értelmét, hogy a részleteket cáfoljam, nem is értek hozzá, de pl. jajgatnak, hogy csökkent az Alkotmánybíróság hatásköre, máshol pedig előfordul, hogy nincs is ilyen, sőt, akár alkotmány sincs. Vagy a melegek: el se tudom képzelni, hogy az olaszoknál engedjék a házasságukat. De az más. A kettős mércét nem lehet nem észrevenni: vannak az EU anyaországai, és vannak a gyarmatok. Eszembe jut „A könnyűlovasság támadása” című film. Az a birodalmi gőg és korlátoltság van meg itt is, csak ez sajnos nem mozi, és sajnos a mi bőrünkre megy. Miközben eszmét cserélnek a reggeli főtt tojásról, halvány elképzelésük sincs, hogyan kellene kezelni a válságot, ezért valószínűleg súlyos modortalanságnak tartanák szóba hozni. Mondjuk az tény, hogy a fontos dolgokról nem a Duma dönt. Más. Én csak egy egyszerű újságolvasó vagyok, se időm se lehetőségem cikket írni, de lennének ötleteim. Gondolkozzanak el rajta. Például szép feladat lenne egy elemzés, hogy mi lenne, ha az USA kérné felvételét az EU-ba? Mi mindent kellene „harmonizálni”? Vagy: mi lenne, ha mi oktatnánk ki az USA-t demokráciából? Hiszen nálunk már akkor működött, amikor náluk még vígan korbácsolták halálra Tamás bátyát. Az, hogy nálunk röpke 40 évre fel volt függesztve, éppen az ő jaltai megállapodásuknak volt köszönhető. Jönnek itt a fékekkel és ellensúlyokkal, de arról mélyen hallgatnak, hogy náluk ki kezeli a gázt és a kuplungot! (Ha már…)


Röplap

Pusztai Endre

2013. április 24.

Világ proletárjai! Arccal, vagy háttal a vasútnak! Ezt akartátok? A sokéves tapasztalat alapján kialakult kalkulációt a hatalomra került úrhatnám rezsim egy kósza gondolattal felrúgva, megélhetési gondjaid mellett újabb közgazdasági problémákba sodor. A megszokott, elfogadott tarifák idétlen mérséklése családok ezreit teszi tönkre. A kis közösségekben maradó megtakarítások nagyobb traumát okoznak, mint az óraátállítás. (A családfő esztelenül zuhanyozik, a tini lány több helyen égeti a lámpát, a nagymama gázon melegíti a kakaóját, stb.) A kialakult szokások felborulása csak a sárga csekkek renoméját rontja. A választási propaganda ezen formája elfogadhatatlan és gusztustalan.

Tiltakozzunk Együtt!!!


Nyelvében él a nemzet

Pusztai Endre

2013. április 23.

Történelmi múltunk parlamenti nyelvezete igencsak átalakult. A haza, adakozás, a magyarság, a honszeretet elavult fogalmait átvették, a hazudik, a mindenkit sanyargató teljhatalom, a leváltandó önkényuralom, a szavazókat bénító (rezsicsökkentés) intézkedések, Kazinczy által nem ismert jelbeszéd, a hátrahagyott, kifizetésre váró adósság milliárdjai mind-mind egy új értelmezési szótár kiadatási gondjait növeli. A privatizáció kifejezést kerülő honatyák most kezdenek rájönni, hogy az ölükbe hulló vagyon kiadásait a rezsicsökkentés nem támogatja eléggé. A mai, modern lopásgátló technika még őket is megtakarításra készteti. (Fűthető víztároló éjszakai árammal). Az őrjítő 2/3-ados esztelen tobzódás megfékezése csak összefogással (Bokros, mint véderő) érhető el, persze a panama szó mellőzésével! Talán a droghasználat legalizálása lehetne az együttműködés alapja, ami az OPNI restaurálását tenné lehetővé. Így talán az EU pénzből támogatott intézmény még a bal oldali átokszórókat is megnyugtatná idilli környezetével. Minden ápolt, saját trezor!


A magyar tragédia 1944 őszén és annak máig tartó hatása az EU-ban

vitéz Hábel György

2013. április 22.

1944 októberében Magyarország politikai és katonai bukása Churchillnek és Benešnek állt érdekében. Churchill azt akarta, hogy Berlint, Prágát és Bécset az angolszász csapatok szabadítsák fel, tehát a szovjet katonai előrenyomulást késleltetni kell. Ezt az USA, Eisenhower főparancsnok gáncsolta el, mert szükségük volt Japán legyőzéséhez akkor még a Szovjetunió besegítésére. Az atombomba sikerében akkor még nem bíztak. Csak a véletlen szerencsének köszönhető, hogy sikerült Japán amerikai legyőzése. Sztálin terve a Rajnáig való eljutás volt, mégis a ravasz Benešre hallgatott, s 1943. december 17-én aláírták a Magyarország elleni megtorlásokról szóló moszkvai szerződést. Beneš kétarcú politikája volt ez. Hazáját, Csehországot meg akarta kímélni a front borzalmaitól, és egyúttal nagyot akart ütni Magyarországon, hogy a Felvidék magyarlakta sávját vissza tudja kapni. A Sztálin-Beneš egyezmény alapján magyar katonákat (se hadifoglyokat, se átállt alakulatokat) nem lehet felfegyverezni. Az ideiglenes fegyverszünet aláírása után ezért nem tartotta szükségesnek Moszkva, hogy a három magyar hadsereg csatlakozzon, és a gyors átvonulást elősegítse. Ez az ostoba politika mind a Szovjetuniónak sok emberveszteségébe és katonai kudarcába került, mind hazánknak pedig szörnyű pusztulását idézte elő. Egyedül Csehország élvezte az ebből eredő előnyöket.

Hazánk területén a harcok nem 2 hónapig, hanem 7 hónapig tartottak, és az amerikai légierők is besegítettek azzal, hogy 27 ezer tonna bombát dobtak le hazánkra. 1944 őszén elsősorban a nyugati vasútállomásokat pusztították el, így Győrt, Hegyeshalmot, Sopront, Szombathelyet, és ezzel azt is megakadályozták, hogy a szovjet hadsereg gyorsan tudjon előrenyomulni. Ez is oka annak, hogy a Szovjetunió hadserege csak a felső-ausztriai Linz városáig jutott el, és csak 1945 május első napjaiban. Sztálin álma, hogy a Rajnáig érjenek el, és onnan Nyugat-Európát bolsevizálhassák, Beneš magyarellenes intrikáinak köszönhetően bukott el. Ezért olyan erős ma az EU-ban a baloldali politika, mert nem ismerkedtek meg a bolsevizmus vívmányaival, ezért üvöltöznek ma hazánk ellen. Az 1945. február 15-ig tartó Buda vári védelem is hozzájárult Európa megmentéséhez. A nyugati baloldal még ezt is gyalázza, pedig inkább köszönetet kellene érte mondani.

Párizsban 1946-ban a békekonferencián a szovjet és a cseh diplomácia a legsúlyosabb rágalmaival szidalmazta hazánkat. Olvassák el a cseh diplomata könyvét, Dalibor M. Krno: A békéről tárgyaltunk Magyarországgal. Ezt magyar nyelven megjelentettem, de a magyar diplomáciát és politikát nem érdekli, pedig ennek alapján hazánk védelmére fel lehetne használni. Mi sose értettünk ahhoz, hogy hogyan lehet az igazságunkat hatásos propagandával érvényesíteni. Ezért lehetséges, hogy olyan könnyen tudnak minket támadni és gyalázni. Nyugat-Európa vak! Rohan az öngyilkosságba, az újabb, a negyedik öngyilkosságába!


A lét általi tudat

Pinczés György

2013. április 21.

A mindennapi létünk, vagyis az anyagi javak mennyisége és a hozzájuk jutás módja ténylegesen meghatározzák tudatunkat és ezen keresztül cselekedeteinket. Jutott ez eszembe annak kapcsán, hogy az igazi mai magyar milliárdosok valójában valamennyien a spontán privatizációnak nevezett szabad rablás során milliárdosodtak meg, amikor is szőrén-szálán eltűnt a nemzeti vagyon! Ez a vagyonhoz jutás ugyebár igencsak determinált volt, hiszen vagyonhoz csak az juthatott, aki közel állt a tűzhöz! Meg kell csak nézni a Népszabadság által büszkén leközölt toplistát, miután pont ezért a gazdaság azóta se működik, amióta ellopták, a mai napig a többszörös milliárdosok között hiába keresünk olyat, aki nem ezzel az aktussal gazdagodott meg és ne lettek volna a diktatúra valamelyik apparátusának tagjai! Kissé vigasztalhattuk magunkat, hogy vannak ezen „gazdasági szakemberek” között olyanok, akik működtetik legalább a cégüket, munkát adnak a magyar embereknek (nem úgy, mint a KISZ-es Nagy Imre tette a Caolával) és saját jól felfogott érdekükben átálltak a nemzeti oldalra, vagy talán titokban mindig is azon voltak! De a determináció nagy úr, s újabban jönnek a hírek, hogy a MOL vezetői és kormányunk által annyira kebelre ölelt Csányi úr OTP-je (aki szintén áthárítja a tranzakciós adót) ezekből a tőlünk beszedett pénzecskékből a szintén „gazdasági szakember” Bajnai Gordon és „mozgalma” támogatására is fordít. Szinte csodájára járhatunk annak, hogy az ECHO TV-ben, melynek tulajdonosa Széles úr, már-már kuriózum számba megy, hogy még megszólalhatnak Bayer Zsolt és Szaniszló Ferenc műsorai, hiszen a Kiút már régen nem arról szól, mint eleinte, sőt a gazdasági elemző műsorban is Oszkó Pétert vallatják az Orbán-kormány gazdaságpolitikájáról. Vagy megemlékezhetünk arról, hogy Pintér úr miért olyan akkurátusosan kiváró a korrupt rendőr főtisztek esetében. Tehát továbbra is igaz, hogy a kutya ugat, de a cselekedeteket gazdasági és baráti érdekek motiválják! Újra csak a vesszőparipám: A rendszerváltást a gazdaság szintjéig végre kell hajtani, hiszen rendelkezésre állnak a Németh-kormány által végrehajtott rablóprivatizáció idejéből a vállalatok könyv szerinti értékei és az ezekért „kifizetett” úgynevezett vételárak. Előbbiekért kell visszavásárolni ezen tulajdontárgyakat és utána minden leendő tőkés vegyen részt egy eredeti tőkefelhalmozásban, vitézül csillogtatva tehetségét a nemzet érdekében! Mindjárt megszűnnek az ilyen Bajnai-féléknek juttatott „hálapénzek”!


Tavaszi gondolatok

Pinczés György

2013. április 21.

Milyen érdekes az emberi természet! Mindenki szélsőségekkel teli, extrém kalandokra vágyik, leszólva az unalmas hétköznapokkal telezsúfolt életet, de mikor odakerül a vágyott sors elénk, visszahőkölünk és majdnem mindig a megszokottat, a rutint választjuk! Persze jó lenne átélni a csodálatos és veszélyes kalandokat, de csak valahogy úgy, mintha egy golyóbiztos üveg mögül láthatnánk az egészet! De hiszen ez a kettősség egyáltalán nem idegen az emberi fajtól, hiszen az extremitásokat véghezvivő, nyugtalan emberekre ugyanolyan szükség van, hiszen ők viszik előre az emberiséget, de annak nyugalomra vágyó hétköznapi része is óhatatlanul kell, magának a fennmaradásnak az érdekében! Minden ember önmagában különleges és hétköznapi és ez adja magát a csodát, amitől különleges teremtményei vagyunk a Világegyetemnek!


Globalizmus a sportpályán

Pinczés György

2013. április 20.

Tarolt a globalista felállás a hoki divízió 1-ben. Hiába volt a nemzeti érzésektől áthatott hajrá, a hazai színek nem tudták győzelemig, illetve továbbjutásig lelkesíteni a magyar csapatot. A két továbbjutó a kanadaiakból álló olasz csapat, valamint az oroszokból összeállított kazah válogatott. Biztosan ez a jelenkor profizmusa, csak kérdés, hogy így van-e értelme nemzeti válogatottak egymásnak feszülésének, vagy felszínre jut itt is a professzionalista érdektelenség! Persze most is nagyobb lett volna az esély, ha a tuti koreaiakból álló együttes ellen nem a nagyobbik mellényét vette volna föl válogatottunk!


Zseniképzés

Pusztai Endre

2013. április 20.

Nézve a liberalista mindentudás egyetemét („Észbontó”), a röghöz kötést szinte zsigereimben érzem. Ilyen intelligenciával a hazai körülményekhez képest akár EU parlamenti képviselő is lehetsz. A száraz tárgyi tudást legyőzi a tapasztalatra épülő hülyeség. A nézettség mindent legyőz, nem számít, hogy nézel ki! Összetéveszteni a Don-kanyart egy olasz last minute utazással, annyi, mintha a „hillerizmus” és a „killerizmus” között egyenlőségjelet húznánk. Lassan ott tartunk, hogy a leendő értelmiség turista jelzések alapján eljusson Á-ból B-be anélkül, hogy a nem jelzett Canada határát sértené. Az önkény embertelen tilalmai csak az intelligencia-hiány előidézői (olvasottság, lágy drogok használata, azonos neműek szerelme, stb.) csak az emberi mivoltunkat kérdőjelezik meg!


A filozófia örök

Pusztai Endre

2013. április 18.

Rájöttem arra, hogy a korlátoltságnak nincsenek korlátai. Törzshelyemen tartózkodva tapasztaltam fenti megállapításom igazolását. Egy igencsak nyugdíjasnak látszó matróna viharzott be ajkai közt koránt sem elfojtott szitkokkal. Miniszterelnökünk kisebbségi mivoltát hangsúlyozva, a rezsicsökkentés pitiáner voltát szidalmazva a nyugdíjasok sanyarú helyzetét ecsetelve, megbotránkoztatva (nyelvileg) a jelenlévőket. Kérdésemre „ki vette el a 13. havi nyugdíjat?” hörgő hangon O. Viktort nevezte meg. Ekkora tárgyi tudatlanságot csak H. Ágnes és T.G.M. tudna megmagyarázni, persze a filozófia sem a mindenkori tévedéseket hivatott cáfolni. Ez a tudomány kortól, és kényszerképzetektől független!

Csoda lenne, hogy szerintük hazánk a II. Világháború kirobbantásában tippadóként szerepel és a fasizmus árnya még a globális felmelegedéstől is megvéd??


Megérkezett Danipeti

Pinczés György

2013. április 17.

Megérkezett Izraelbe az alkotmány-kaszinótojásozó, köztéri szobrot-festékkel-leöntő, forradalmunk halálraítélt ikonját lekurvázó, köztörvényes Dániel Péter, állítólagos ügyvéd. Tette ezt úgy, hogy közben számtalan folyamatban lévő büntetőügy folyik ellene, amikről annak rendje és módja szerint ki is jelentette, hogy ilyen módon kívánja kivonni magát hatályuk alól. Nos, láttunk már olyat, hogy aljas bűnözők így próbáltak kibújni az igazságszolgáltatás hatóköre alól, ezt már megszoktuk, de ha az Európai Unióhoz törleszkedni kívánó, nem európai Izrael ezt lehetővé teszi neki, akkor itt lenne az ideje, hogy ennek meglegyenek a diplomáciai következményei, vagyis, hogy persona non grata-nak nyilvánítsuk ezen állam valamennyi képviselőjét Magyarországon, bűnöző pártfogoltjukkal egyetemben. Itt az ideje, hogy diplomáciailag azonos válaszokat adjunk a minket ért sérelmekre, különben örökre cipőtisztító rongyai leszünk nemzetközileg minden hazánkat és népünket semmibe vevő söpredéknek!


Április 17.

Veér Gyula

2013. április 17.

Ez a nap a gyűlölet napja. Rosszabb, mint Trianon mert ott csak a „győztesek” vak gyűlöletétől szenvedett Magyarország, most e napon Európa liberálisaitól, szocialistáitól, kommunistáitól, anarchistáitól és az áruló látszat néppártiaktól és még egyéb fogyatékosságban szenvedőktől.

Trianonban egy vesztes háború után voltunk, most egy „győztes rendszerváltozáson”, aminek látható eredménye 2010-ben érett be egy nemzeti és keresztény értékeket vállaló kormány formájában, amely a lehető legdemokratikusabban került hatalomra.

Ezt, azóta sem tudta Brüsszel lenyelni, érthetetlen számukra, hogy tagjai között legyen egy olyan kormány, amely előbb nemzeti és keresztény és csak utána Európai.

Mi vagyunk a kakukktojás, hisz az EU minden de nem Európai, ami a görög bölcseletre, a római jogra és a keresztény erkölcsre épült.

Ezért kell Brüsszelben Magyarországot keresztre feszíteni, és mindez történik kr. u 2013-ban és nem Kr.e. 2013-ban.

Mentségük – ha van – nem tudják, mit cselekszenek. Mi, akik Budapestről figyeljük az eseményeket, és ki vagyunk szolgáltatva a tudatlan nagyhatalmi politikának, még tudatosabban sorakozzunk fel a kormányunk mögött, és minden fórumon adjunk hangot annak, hogy 2014 után is Ők lesznek hatalmon.


Gondolatok a liberalizmusról

Pinczés György

2013. április 15.

A minap komoly vitám volt egy gyermekkori barátommal, aki a liberalizmus felkent hívének tartja magát, s a fő témánkra hajazott a királyi TV-ben is egy vitaműsor, ahol is azt fejtegette egy magamban csak Nyeg Leó-nak elkönyvelt „jogász ember”, hogy miért is nem volt a demokrácia „szent” törvényeinek értelmében miniszterelnökünknek, illetve a kormánynak joga betiltani a holokauszt áldozataira emlékező „Élet Menete” nevű rendezvény idejére az „Adj gázt” címet viselő motoros felvonulást! Itt figyelhető meg legszembetűnőbben az abszolút liberalizmus, vagyis a mindenféle társadalmi értéket tagadó anarchizmus összefüggése, álságossága és alkalmatlansága bármiféle társadalom vezetésére, sőt vezetési elveinek meghatározására. Mindent szabad alapon, az egyéni emberi jogoknak a társadalmilag gyakorolható jogok elé helyezésével még sokat szenvedett polgártársaink és a hátramaradottak megaláztatását is elfogadhatónak tartja, csak ama szent(?) cél érdekében, hogy a rendet teremteni akaró kormány munkáját lehetetlenné tegye. Nagyon valószínű, hogy ezen elvek mögé bújva ezek az emberek valójában egy másik, nagyon is autokratikus, a pénzen keresztül korlátlan hatalmat gyakoroló uralomnak szeretnék szabaddá tenni a terepet, s ezért támadják az emberiséget éltető és megtartó dolgokat, mint a kizárólag különneműek házassága, a közösségek jogai, és maga a demokrácia, amely a nép hatalmát jelenti, vagyis a közösen kialakított többségi vélemény uralmát a kisebbségi felett, hiszen csak így biztosítható az emberiség túlélése, mert eme elv nélkül a társadalom, ami az egyén életét is biztosítja, cselekvőképtelenné válna. Ideje lenne már örökre leszámolni ennek a parttalan liberalizmusnak a térnyerésével, hiszen minden elvében és cselekedetében az emberiség elemi boldogulásának és túlélésének megvalósulása ellen dolgozik!


Útépítés Magyarországon

dr. Pataky Dénes, orvos

2013. április 15.

Az útszegélyt burkoló nagy kockaköveket újrafektették augusztus közepén. Az alapját lapáttal egyengették el, a hézagokat hozott betonnal öntötték ki, sem ekkor sem később senki nem locsolta.

Egy pár nap múlva a beton diónyi porló anyag volt a kockakövek között. Uniós pénzből csatornát építettek. A csatornacsövek feletti földet senki nem döngölte. Erre öntötték le a kitudja milyen minőségű betont és bitument. Néhány hónap múlva itt egy mély nyomvályú és a 15 cm-re kiálló csatorna fedlapok jelezték a föld „gondos” tömörítését. Egy év múlva hasonló módon, de teljesen feleslegesen raktak le fekvőrendőröket. Nem ragozom tovább, másfél év múlva az út már csak teszt-pályának volt jó.

1966-ban jártam a Bécs-Salzburg úton, valamint a lipcsei repülőtéren. Utoljára 46-ban csak a bombatölcséreket kellett javítani, az utak pedig kifogástalanok voltak.

Ezért is hívnak bennünket következmények nélküli országnak.

Hosszútávú munkahely támogatás az útépítőknek? Csúszópénz a megbízóknak? Az autók gyors amortizációja is a cél?


Ihaj evoé!

Pusztai Endre

2013. április 13.

A várva várt tavasz megérkezett. A természet, a politika bontogatja szirmait. Persze a rapszodikus természeti törvények tartogatnak szokatlan meglepetéseket. A megdöbbentő tények, miszerint Gy. F. közli a kontinenssel az őszödi beszéd kiszivárogtatójának nevét, az ilyenkor fellépő allergiával párosult szorongásra hajlamos szavazókat serkenti vény nélküli gyógyszerek szedésére. A bizonytalan embertömeg rémületét fokozó bejelentés, miszerint Bokros pártot alapít, Orbán Viktort szinte két vállra fekteti. Tehetetlen kormányfőnk ezek után feltett kézzel, rövid fejbólintással adja át a hatalmat a népakaratnak 2014-ben!


Üzenet a fogadatlan prókátoroknak

Lévay Mária

2013. április 11.

Lassan egy hónapja már, hogy március tizenötödikét ünnepeltük, de a gondolataim minduntalan visszatérnek nemzeti ünnepünkhöz. Nyilván szerepe van ebben annak a néhány tudatlan, valós történelmi ismeretekkel nem rendelkező, német és osztrák hőzöngőnek, akik szerint Magyarországot sürgősen fel kellene szabadítani az Orbán-kormány fasizálódó uralma alól. Először is, már elegem van a fasizmus szó helytelen alkalmazásából, hisz a fasizmus egy bizonyos helyhez és időhöz kötődik, azaz Mussolini Olaszországához, ahogy a nácizmust Hitler neve és kora fémjelzi. Másodszor pedig, ne foglalkozzanak velünk, magyarokkal olyanok, akiknek fogalmuk sincs a magyarokról. Sok hibánk van, de az erényeink számosabbak annál, hogy szó nélkül eltűrjük a gyalázkodást olyan emberektől, akik messze elmaradnak tőlünk.

Emlékeztetőül, ez évben március 15-én ünnepeltük az 1848-as forradalom százhatvanötödik évfordulóját. Százhatvanöt esztendő, emberi léptékkel mérve nagy idő, és ez a hosszú időszak a magyarság számára nem volt más, mint a létünkért folytatott szakadatlan küzdelem. A reformkor nagyjainak, Kossuthnak, Széchenyinek, később Deák Ferencnek a jövőt illetően különböző elképzeléseik voltak, ám céljaikat lényegében azonos módszerekkel próbálták elérni. A végső cél, a nemzet felemelkedése volt mindnyájuk számára, és ezt soha nem szabad elfelednünk. Mindezt szem előtt tartva, nemzeti ünnepünkön soha nem egy letiport forradalomra, se nem az ártatlan áldozatokra vagy a vereségre emlékezünk, hanem arra, hogy volt egy forradalmunk, melyet a nemzet felemelkedéséért vívtunk, és amely küzdelem sikeres volt. A siker pedig a hitből táplálkozott. Az emberek hittek mindabban, amelyben Szent István királyunk is hitt a kezdetekkor, a nemzetet éltető erőben, mely arra lelkesítette az egyént, hogy gondolkodás nélkül higgyen abban, hogy amit cselekszik, az Istennek tetsző cselekedet. Merjük emelt fővel vállalni magyarságunkat mi is, és büszkék lenni nemzetünkre, nagy királyainkra, dicső múltunkra és nem akármilyen történelmünkre.

Igaz, a magyarság zajos történelmet tudhat a magáénak. Nem övezte mindenkor dicsfény, gondtalan gazdagság, nyugalom és béke a napjait. Ám, ha el is jutott a romlás sötét erdejébe, ha gyakran érezte is úgy, hogy elveszett, őseink mindig vakon hittek abban, hogy lesz ez másként is, mert a magyar nemzetnek történelmi jussa van. Ekkora hit, ilyen mélyen gyökeredző nemzettudat mellett csak győzni lehetett. Az 1848-as forradalom napján egy erős nemzet vak bizonyossággal hitt abban, hogy a reformerők segítségével a nép akarata válik valósággá. István király népe mert nagy lenni, s ezáltal érett, tudatosan viselkedő, nemzetté válni, olyan erőt képviselve a politika színpadán, melyre a világnak oda kellett figyelnie.

Érzem, hogy most is jó úton járunk, azért érnek mindenhonnan támadások minket. A fogadatlan prókátoroknak pedig üzenem, nincs szükségünk arra, hogy felszabadítsanak minket! Nekünk pont így jó, ahogy van. Csupán egy dolog aggaszt: szégyenkezve gondolok napjaink magyarságára. Mekkora erkölcsi mélységbe és főleg tudatlanságba süllyesztette százhatvanöt esztendő történelme a hajdan erős nemzetet?! Belekapaszkodva a ’48-as magyarok hitébe, próbálok vakon hinni abban, hogy van még számunkra remény.


Az áprilisi törvények

Varga Gyula

2013. április 11.

Ma volt 165 éve, hogy szentesítették az ún. Áprilisi Törvényeket. A reformországgyűlések hosszú folyamatát 1848. március 5-én a király (V. Ferdinánd) szentesítette és azok kihirdetésre kerültek. A március tizenötödikei forradalom 12 pontja ekkorára már törvényerőre emelkedett. Rekordgyorsasággal készült el a törvények végső „formába öntése”.

A magyar jogrend nehézkes volt. 1606, a bécsi béke óta működött ebben a formában az országgyűlés. Alsó tábla, felső tábla, Felírat-Leírat. A törvények szövegezését sem kapkodták el. Jó munkához idő kell – tartották eleink. A változáshoz pedig határozottság és gyorsaság. Radikálisan kellett megváltoztatni a törvényeket, hiszen az egész társadalom átalakulása függött ettől. Itt volt tehát a lehetőség. Kossuthék cselekedtek és a „törvényeket” április 11-én kihirdették!

Aki elgondolkodik ezen, szembeötlik, hogy a gyorsaság és a határozottság arra irányult, hogy a társadalom akkori rendje helyett egy modernebb polgári társadalom felépítését tűzték ki célul.

A forradalom és a szabadságharc leverése után az oktrojált alkotmány vette át a szerepét. Itt követhető nyomon, hogy azon társadalmi osztályon állt bosszút Ferenc József,akik a forradalom mozgatói voltak: a nemességen. A 12 pontból meghagyta a nemességet sújtó 4-6. és 7. pontot.

A 4. pont a törvény előtti egyenlőséget mondta ki – az úriszék (a nemesek osztálybírósága – később más osztályok is elővették ezt a formulát – 1919, 1945, 1956) eltörlését. Ezt nagyon sérelmezték.

Talán még fájdalmasabb volt a közteherviselés. Hogyne, a nemesség is fizessen adót! (Hol van már a „vitam et sanguinem!”?)

A hetedik pedig megfosztotta a nemességet az ingyen munkaerőtől.

Az úrbéri viszonyok megszüntetésével eltűnt a robot és a dézsma.

Ha most esetleg valaki párhuzamot akar vonni az akkori és a mai állapotok közé, csak a gyorsaság és a határozottság a közös bennük.

Ma már a technika segítségével minden eseményét végig követhetjük az alkotmányozási folyamatnak. Sőt! Olyanok is beleszólnak valami miatt az alkotmányozási folyamatokba, akinek semmi közük nincs ehhez! Külföldi magánszemélyek. Legfeljebb egy liezon vagy egy pártkötődés a hasonló véleményű állampolgárainkkal ápolt kapcsolat. Az ellenzéki képviselők pedig nem alkotmányos vitában, hanem házon kívül, az utcán és a sajtóban (főleg külföldi) fejtik ki „véleményüket”.

Akkor még kézzel írt Országgyűlési tudósítások cirkuláltak – bizony kézzel skribálva! Viszont vállalták érte a börtönt is!

Ma csak heveskedő diákcsoportokat mozgósítottak e célból az ellenzéki pártok! (Ha-Ha-Ha!)

Az viszont tény, hogy egy egész teljes rendszerváltást kell az Alaptörvényben rögzíteni, hogy lezárhassuk végre a múltat! Az ellenzéknek persze ez nem tetszik.

A Nyugat által ajánlott demokrácia a többségi akaratot favorizálja, ám ha megvan és élnek vele, akkor egyből túlhatalomról beszél. Pedig nem egyéb, mint a népakarat beteljesülése.

Így aztán folytatódik a hecckampány, mindenki, aki nem nézi jó szemmel a magyarországi pártviszonyokat, egyből alkotmányjogásznak képzelve magát, tücsköt-bogarat összehord ezen a téren. De a karaván halad…


Segítsünk Göncz Kingának!

Veér Gyula

2013. április 10.

Göncz Kingának abban teljesen igaza van, hogy az EU-ban megindított gyűlöletkampány elsősorban a magyar nép ellen van. Hozzáteszi ugyan, hogy nehéz definiálni: „ki az a magyar nép”. Segítsünk neki, ha a családjában nem kap választ a kérdésére. A magyar nép az, aki magyarnak vallja magát, vállalja az ezzel járó nehézségeket, és ennek szellemében él, fejleszti kultúráját, folyamatosan kapcsolatot tart a határon túlra került honfitársaival, akiket teljes jogú magyar nemzethez tartozónak tart. Ápolja a Szent Istváni Magyarország történelmét, és magáénak vallja. Ha bírál, azt csak a nemzet érdekében teszi, nem kelt gyűlöletet a demokratikusan megválasztott kormány ellen. Külföldi szervezetekben függetlenül a párthovatartozástól védi az országot és annak legitim képviselőit. Egyszóval magyar és akként viselkedik. Ugye nem is olyan nehéz definiálni, hogy ki a magyar?


Politikai bűnözés

Pinczés György

2013. április 3.

Legújabban az verte ki a biztosítékot nálam, mikor a Hír Tv esti elemző műsorában megszólaltatták az LMP (a megmaradt rész) újonnan megválasztott társelnök asszonyát. Na, ez egy igazi zagyvaság volt, amit ekkor hallhattunk, hiszen bárkit megkérdezhetett volna a piacon a műsorvezető, ennyire összefüggően ő is ki tudott volna fejteni egy ilyen politikai programot, aminek a lényege az, hogy ez a szerencsétlen párttöredék kívánja leváltani a regnáló kormányt. Ám, ami a leggusztustalanabb volt, az maga a szóhasználat, hiszen ez a kis, senkiházi, személy szerint senki által a Parlamentbe be nem juttatott nímand, nemes egyszerűséggel elzavarni kívánja a nép 2/3-dal megválasztott miniszterelnökét, ahogyan azt többször is elmondta. Ami a legdermesztőbb az az, hogy ha eljátszunk a gondolattal, hogy esetleg ennek a buta senkinek ténylegesen vezetnie kellene az országot, amit láthatóan habozás nélkül megtenne, mi lenne ennek a 10.000.000 embernek a sorsa? De hát ez csak egy abból a sorból, amit a levitézlett libatolvaj és a drogos és dezertőr társai képviselnek, vagy akár az apját csak „baloldali orvos”-hoz vivő szoci pártelnököcske, esetleg a handabandázásával a polgárháború rémét is felcsillantó „nemzeti”szocialista pártelnök jelent! Mindezek a felelőtlen emberek habozás nélkül vállalnák az ország vezetését, nem törődve azzal, hogy a hozzá nem értésük még hatalmasabb károkat okozna, mint zavaros ideológiáik ráoktrojálása az egész nemzetre. Ami tetézi ezen politikai bűnöket, az a különböző csoportocskák nemzetközi támogatóik segítségével Magyarország és a magyar nép ellen végrehatott folyamatos, ártó szándékú támadásai, akár a nyílt lázadás segítségével kívánva megdönteni a nemzet túlnyomó többségével megválasztott kormányt. S ezen szervezetek merészelik magukat „demokratikus ellenzéknek” nevezni. Szerintem ennek a sorsrontó politikai bűnözésnek úgy lehet csak véget vetni, ha a politikai cselekedetek is súlyuknak megfelelő szankciókkal járnak, akár a büntetőjog területén is, ha elérik azt a kategóriát! Ne lehessen embermilliók sorsával büntetlenül játszani!