A hétfőn közzétett kormányhatározat értelmében azon vendéglátó üzletekben, amelyekben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros előadás, tánc rendezhető, továbbá szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék folytatható, a megyei kormányhivatalok közreműködésével összehangolt, fokozott hatósági ellenőrzéseket kell végrehajtani. A mostani intézkedés mellett, szintén a kormány javaslatára már tárgyalja a parlament a hatósági elősírások szigorításáról szóló törvényjavaslatot.

A kormány által elrendelt intenzív hatósági ellenőrzések mostantól 2011. május 15-ig tartanak, az ellenőrzések tapasztalatairól az érintett minisztériumok tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

Emellett a kormány megvizsgálja a rendezvényszervezői kamara létrehozásának szükségességét, illetve a rendezvényszervezők kötelező felelősségbiztosításának, a fiatalkorúak fokozott védelmének, az alkoholvásárlás ésszerű korlátok közé szorításának, és súlyosan jogsértő magatartások szigorúbb büntetőjogi megítélésének lehetőségét. A felülvizsgálat várhatóan június végéig tart.

A kormánydöntés előzménye a 2011. január 15-én történt diszkó-tragédia, amikor Budapesten a Nyugati téri West Balkán szórakozóhelyen, a diszkóból kiáramló tömegben három fiatal lány vesztette életét. A tragédia a hatóságok megelőző szerepére, és annak az utóbbi években elhibázott szabályozására is felhívták a figyelmet.

Ahogyan azt Pintér Sándor belügyminiszter két héttel a történtek után bejelentette, a tragédiát követő nyomozás bebizonyította, hogy a szerencsétlenség a szórakozóhely súlyos túlterheltsége miatt következhetett be, a 300 fő befogadására alkalmas rendezvényre több, mint 2800-an váltottak jegyet, úgy, hogy közben összesen egy kijárata volt az intézménynek.

A belügyminiszter ennek érdekében február 4-én törvényjavaslatot terjesztett az Országgyűlés elé, amely szigorítja az ilyen helyiségekkel szemben előírt szabályokat: az épületben, vagy adott területen bekövetkezett meghatározott mértékű változásokat kötelező bejelenteni, így a tűzvédelmi hatóság ellenőrzést tud lefolytatni.

A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, valamint a raktározás, termelés kapacitásának 15 %-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.

Ugyanebből az okból szükséges az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény módosítása is, amely lehetővé teszi, hogy különböző dokumentációk benyújtásának előírásával az építésügyi hatóságok szélesebb körben vizsgálhassák az épületek építészeti-műszaki állapotát.

A törvényjavaslatról várhatóan március második hetén dönt a parlament.

(Forrás: kormany.hu)