Patai Mihály a rendszerváltás előtt a Pénzügyminisztérium tudományos kutatója volt, 1988 és 1993 között pedig a Világbank ügyvezető-helyettese Washingtonban. A Horn-éra alatt az Allianz biztosító ügyvezetőjeként dolgozott, 2008 decembere óta pedig a Budapesti Értéktőzsde elnöke, amit bankvezetői munkája mellett lát el.

Az MNO úgy tudja, hogy az 1978-ban Moszkvában KGST-ösztöndíjat kapó Patai Mihály Biszku Béla egyik lányát vette feleségül. Biszku Béla 1956 után belügyminiszterként Apró Antallal együtt közvetlenül irányította a forradalom és szabadságharc utáni kommunista megtorlást. Biszkut a rendszerváltás előtt azért állították félre, mert balról támadta Kádár Jánost. Patai azóta újra megnősült.

(hírTV)