A petíció teljes szövege:

Őexcellenciája Enrique Pastor y de Gana Úrnak

Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövet

Spanyol Királyság Magyarországi Nagykövetsége

Budapest

Tisztelt Nagykövet Úr!

Engedje meg, hogy azzal a kéréssel forduljunk Önhöz, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel hívja fel a figyelmet bizonyos spanyolországi kapcsolatokkal rendelkező befektetőkre, akik magyarországi ingatlanfejlesztéseket érintő visszaélésekhez köthetők, különös tekintettel a Grupo Milton tevékenységére a Budapesttől húsz kilométerre található Zsámbéki-medencében. A cégcsoport Pátyra tervezett úgynevezett „golffalu” projektje – amennyiben az teljesen megvalósul –, a falu lakosainak jelenlegi számát 6500-ról több mint kétszeresére növelné, és rendkívül káros hatással lenne az egész terület természeti, társadalmi és építészeti környezetére, illetve a közlekedési infrastruktúrára. A jelenlegi vidékies környezetbe beékelődve egy urbánus beépítésű övezet jönne létre, és lassan megszűnne a Budapesttől nyugatra levő, még egybefüggő zöld felület.

Mint az Ön előtt is ismeretes, Spanyolországban a 2000-es években az ingatlanpiacon tapasztalható óriási fellendülés sok esetben – sajnálatos módon – meglehetősen negatív elemekkel társult: a nagy ingatlanfejlesztések gyakran korrupcióval, környezetrombolással, pénzmosással és egyéb illegális tevékenységgel párosultak. Az elmúlt néhány évben a sajtóban számtalan esetben olvashattunk Spanyolországgal kapcsolatosan korrumpált helyi önkormányzatokról, letartóztatott polgármesterekről, termőföldek átgondolatlanul és jogsértő módon történő átminősítéséről, túlzott urbanizációról, golfpályának álcázott mega-lakóparkokról, új építésű szellemvárosokról.

Az Európai Parlamenthez magánszemélyek és civil szervezetek által írt beadványok százai érkeztek, amelyek alapján az Európai Parlament Petíciós Bizottsága vizsgálatot indított, és amelynek összegzése a 2009 februárjában megjelenő „Spanyolországban zajló kiterjedt urbanizáció által az európai polgárok egyéni jogaira, a környezetre és az EU jogának alkalmazására gyakorolt hatásról, a beérkezett petíciók alapján” című jelentésben található.

A jelentés kiemeli a túlzott urbanizáció, a szabályozatlan fejlesztés kérdését, ugyanis számtalan esetben a helyi önkormányzatok aktív vagy passzív közreműködésével spekulatív céllal ingatlanfejlesztések ezreire kerülhetett sor a természeti környezet, a biológiai sokféleség, a korlátozott vízkészlet és a meglevő épített környezet figyelmen kívül hagyásával. Sok esetben „az ingatlanügynökök és a spanyolországi ingatlanpiaccal kapcsolatban álló más szolgáltatók továbbra is értékesítenek az új városfejlesztésekben található ingatlanokat még akkor is, amikor szükségszerűen tudatában vannak annak, hogy igenis előfordulhat, hogy a szóban forgó projektet nem fejezik be vagy nem építik meg”. A dokumentum arra is kitér, hogy „a petíciókban kifogásolt városfejlesztési tervek többsége vidéki földterületek beépíthető területté való átminősítésével kapcsolatos”.

A fejlesztések nem csak a természeti környezetet érintik, „hanem sok helyen a társadalmi és kulturális tevékenységet is, ami kulturális identitásuk és örökségük, valamint környezeti integritásuk szempontjából tragikus, jóvátehetetlen veszteséget okozott, és mindennek az oka bizonyos helyi hatóságok és az építőipar egyes szereplőinek kapzsisága és spekulatív viselkedése volt, akiknek az e téren folytatott tevékenységükből tekintélyes nyereségre sikerült szert tenniük”. A jelentés szerint „az illetékes regionális hatóságoknak fel kell függeszteniük és felül kell vizsgálniuk minden olyan új urbanizációs tervet, amely nem tartja tiszteletben a környezetvédelmi fenntarthatóság és a társadalmi felelősség szigorú kritériumait”.

Spanyolországban számos jel utal arra, hogy az ingatlanfejlesztésekre vonatkozóan – örvendetes módon – szigorodnak az előírások, és a korrupciós ügyek felgöngyölítésével ez a rendkívül káros jelenség visszaszorulóban van. Ugyanakkor aggasztó módon úgy tűnik, hogy a fentiekben leírt, nem túl hízelgő módon ’spanyol ingatlanfejlesztési módszernek’ elnevezett modellt Európa más részeire exportálják. Az elmúlt években Magyarországon is megjelent néhány spanyolországi fejlesztő, akikre hazájukban a korrupció árnya vetült. Ezek a cégek a Spanyolországban negatív megítélésű ’mintát’ veszik alapul: a helyi és országos politikusokkal összejátszva termőföldeket spekulatív céllal átminősítve óriási haszonra tesznek szert, majd ezeken a területeken – fittyet hányva a természeti környezetre, az építészeti hagyományokra és egyéb értékekre – teljes mértékben tájidegen beruházásokat vizionálnak.

Az elmúlt hetekben minden bizonnyal hallhatta a sajtóban egy Spanyolországban bejegyzett, de sem spanyol, sem magyar referenciákkal nem rendelkező cégcsoport, a Grupo Milton nevét. Ez a cégcsoport a szintén valenciai Sedesa Csoporttal – amely Spanyolországban korrupciós ügybe keveredett – karöltve tevékenykedik Magyarországon. A két cégcsoport hitelért folyamodott a Magyar Fejlesztési Bankhoz a magyar állam készfizető kezessége mellett a Balaton közelében tervezett MotoGP-pálya és a kapcsolódó létesítmények építésére. A több ponton is – nem csak a finanszírozást illetően – aggályos projekt többek között civil szervezetek nyomására meghiúsult.

Ugyanez a cégcsoport Páty közigazgatási területén, a szomszédos Telki közvetlen szomszédságában óriási ’golflakóparkot’ tervez mesterségesen duplájára növelve a település lakosainak számát. A befektető által alkalmazott metódus kísértetiesen hasonlít a Spanyolországból már ismert eljárásra: a szántóföldek átminősítése már megtörtént, és a befektetők egyes önkormányzati képviselők támogatását bírva és a település szabályozási tervét saját elképzeléseik szerint alakítva golfpályát építenének, amelyhez hatalmas lakópark, bevásárlóközpont társulna tönkretéve a települések jellegét és óriási terhet róva a környezetre és nem utolsó sorban az itt élőkre. Felmerül annak gyanúja is, hogy egyszerű ingatlanspekulációról van szó, azaz a terület értékét az átminősítésnek és az új szabályozási tervnek köszönhetően rendkívüli mértékben megnövelik. A Grupo Milton magyar nyelvű honlapján saját bevallása szerint is elsősorban fejlesztők számára kínálnak ipari, logisztikai és kereskedelmi területeket.

A befektető – és sajnos a pátyi képviselő-testület nagy része – teljes mértékben figyelmen kívül hagyja az egyre erőteljesebb civil ellenállást, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa és a Közép-magyarországi állami főépítész véleményét, illetve az ide vonatkozó jogszabályokat.

A fentieket figyelembe véve kérjük, hogy nagykövetként, hazája jó hírnevének letéteményeseként vesse latba befolyását, hogy nagyobb nyilvánosságot kaphasson ez a konkrét ügy, hogy megakadályozhassuk, hogy egy ilyen befektetés rossz színben tüntesse fel hazáját, és precedenst teremtsen a hasonló romboló jellegű projekteket illetően.

Kérjük, fogadja Nagykövet úr őszinte tiszteletünk és nagyrabecsülésünk kifejezését:

Páty, 2010. március 23.

PÁTY NEM ELADÓ CIVIL ÖSSZEFOGÁS