A több intézmény, köztük a Budapesti Corvinus Egyetem, valamint családsegítő szolgálatok által közösen kifejlesztett pénzügyi továbbképző tanfolyam célja, hogy módszerekkel, eszközökkel és helyes szemlélettel lássa el a résztvevőket és rajtuk keresztül a majdan gondozott családokat azzal kapcsolatban, hogy hogyan bánjanak felelősen a pénzünkkel.

Dr. Bulcsu Elemér, Apc polgármestere, a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Bizottságának elnöke hét sikeresen vizsgázó térségi szociális szakembernek nyújtotta át a „Családi Kasszasikerek” pénzügyi továbbképző tanfolyam oklevelét. A képzés során elsajátítható ismeretanyag gerincét a Családi Kasszasikerek Program (www.csaladikassza.hu) keretében közösen fejlesztette ki több intézmény, köztük a Budapesti Corvinus Egyetem, a Provident Pénzügyi Zrt., és családsegítő szakemberek. A Program sikerét és szakmai elismertségét mutatja, hogy eddig több mint negyven tréningnapot vezényeltek le sikeresen.

A Majoros Márta szociálpszichológus tréner vezetette képzésben részt vevő szakemberek olyan gazdasági és pénzügyi, valamint adósságkezelési és szegénységgel kapcsolatos ismeretekkel gazdagodtak, amelyeket a gyakorlatban tudnak hasznosítani saját környezetükben, például a hozzájuk forduló bajbajutott családok gazdálkodásának korrekciója során. A tananyag főbb témakörei közé tartoztak többek között az öngondoskodás alappillérei (pl. társadalom- és egészségbiztosítás, nyugdíj, stb.), a háztartás bevételforrásai, kiadásai és költségvetési egyensúlya, az ésszerű vásárlás, a felelős hitelfelvétel, a megtakarítások és befektetések, és gyermekeink pénzügyi nevelése.

A képzés tananyagának jelentős része minden érdeklődő számára ingyenesen elérhető a www.csaladikassza.hu oldalon.

Mint az ország minden területén, a hatvani kistérségben is vannak családok, amelyek nehezen tudják egyensúlyban tartani otthoni költségvetésüket. Ezért fontos, hogy a családok saját lehetőségeiket reálisan felmérve, felelős módon döntsenek a pénzügyeiket illetően. Büszke vagyok arra, hogy olyan szakembereknek adhatok át okleveleket, akik életüket a bajba jutott családok támogatásának, megsegítésének szentelik, és az eredményes munkavégzés érdekében tanfolyamokra járnak, hogy ismereteiket elmélyítsék, fejlesszék.” – mondta el Dr. Bulcsu Elemér, a társulás Szociális Bizottságának elnöke a tanfolyam oklevélátadó ünnepségén.

Tar János, a program kifejlesztését elindító és koordináló Provident Pénzügyi Zrt. regionális vezetője elmondta: „A Provident mint pénzintézet nem csak azért támogatja a pénzügyi ismeretek oktatását, mert ez a terület jól illeszkedik a vállalat Társadalmi Felelősségvállalás Programjához, hanem azért is, mert a jobb gazdasági ismeretekkel rendelkező ügyfelek felelősebb döntést tudnak hozni többek közt a kölcsönfelvételről is. Bízunk abban, hogy a szakmai partnerekkel közösen elindított Családi Kasszasiker Program a hatvani kistérség szakemberei számára is hasznos, naprakész, gyakorlatba ültethető ismereteket nyújtott.”


A Családi Kasszasikerek Program

A Családi Kasszasikerek Program magyar családok, háztartások alapvető pénzügyi ismereteit, öngondoskodó képességét bővíti. E cél érdekében ingyenes oktatási anyagokat fejlesztünk, melyeket a témakörrel foglalkozó civil szervezetek, helyi közösségek, szakértők, illetve közvetlenül családok, magánszemélyek használnak fel oktatási, művelődési céllal. A Program keretében nem csak tananyaggal, hanem bizonyos esetekben eszközökkel is támogatunk helyi oktatási projekteket.

Miért fontos?

Az elmúlt évek különféle kutatási eredményei kedvezőtlen képet festenek a magyarok gazdasági öngondoskodó képességéről (Gfk 2007, Aviva 2009: a magyarok 73% illetve 60%-a megtakarítás nélkül; Gfk 2008: a lakosság 50%-a negatívan viszonyul a pénzügyi témákhoz).

Az egyének esetleges megalapozatlan gazdasági döntései nem csak saját magukra vagy családjukra jelenthetnek kockázatot, de nehéz helyzetbe hozhatják a nekik szolgáltató piaci szereplőket (pl.: vissza nem fizetett hitelek) vagy az államháztartást (túlterhelt szociális háló).

Mit közvetít a program?

• szemléletet – „tervezz előre”, „számold ki”, „tájékozódj”, „takarékoskodj”, …

• módszereket – hogyan tervezz előre, hogyan számold ki, hogyan vásárolj okosan, …

• eszközöket – családi kalkulátor szoftver, családi költségvetési napló nyomtatvány, stb.

• tapasztalatot – a résztvevők nem csak az oktatóktól, de egymástól is tanulnak

Mi történik a Program keretében?

A különféle célcsoportokra szabott „tananyagot” helyi civil szervezetek, családsegítő központok, szakmai hálózatok juttatják el a családokhoz, magánszemélyekhez. Ez a jelenleg futó vagy már befejezett 27 projekt esetében rendszeres (2-4 hetente történő) klubfoglalkozások keretében történik. A tananyag főbb témakörei többek között az öngondoskodás alappillérei (pl. társadalom- és egészségbiztosítás, nyugdíj, stb.), a háztartás bevételforrásai, kiadásai és költségvetési egyensúlya, ésszerű vásárlás, felelős hitelfelvétel, megtakarítások és befektetések, információbiztonság, gyermekeink pénzügyi nevelése.

A program olyan új, speciálisan a magyar társadalmi feltételekhez fejlesztett oktatási eszközrendszert (tehát nem csak tananyagot, de kapcsolati hálót, műhelyeket, kutatásokat, stb.) hozott létre, amelyek – első sorban iskolarendszeren kívül, de nem kizárva az elkészült anyagok iskolai felhasználását – széles társadalmi rétegek számára elérhetővé teszik az alapvető gazdasági ismereteket, viszonylag függetlenül az egyén szociológiai jellemzőitől (kor, gazdasági és kulturális háttér, stb.).

Résztvevők

A Program társadalmi szereplők összefogására épül, több szakmai szervezet együttműködéséből született. Tagjai többek között a Budapesti Corvinus Egyetem, a Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiója, a Provident Pénzügyi Zrt., az SOS Gyermekfalu, a United Way Magyarország és számos családsegítő szolgálat. A Családi Kasszasikerek Programot a Provident Pénzügyi Zrt. kezdeményezte és finanszírozza.

Bővebb információ: www.csaladikassza.hu