A felvi.hu oldalon közzétett tájékoztató szerint jelentkezni kétféleképpen lehet: elektronikusan, az e-felvételin keresztül vagy a jelentkezési lap kitöltésével és postára adásával.

A pótfelvételi eljárásra külön jelentkezési lap készült, amelyet a pótfelvételi képzéseket meghirdető felsőoktatási intézményekben, az Educatio ügyfélszolgálatán és az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán lehet beszerezni. Korábbi felsőoktatási felvételi eljárások jelentkezési lapjai nem használhatók a jelentkezéshez – hívták fel a figyelmet.

A kérelemhez csatolni kell mindazokat a bizonyítvány- és oklevélmásolatokat, igazolásokat, amelyeket a felsőoktatási intézmények a Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2011. szeptemberben induló képzések című kiadvány érettségizetteknek, illetve diplomásoknak szóló köteteiben megjelöltek mint a jelentkezés elbírálásához, pontszámításhoz szükséges dokumentumot. Mindez megtalálható a portál Egyetemek, főiskolák menüpontjában is.

Az elektronikusan jelentkezőknek a kitöltés után ki kell nyomtatniuk a hitelesítő adatlapot, majd aláírva postázniuk, legkésőbb augusztus 11-ig. Hitelesíteni az Ügyfélkapun keresztül is lehet, ez esetben nincs szükség a hitelesítő adatlap visszaküldésére.

A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot, az e-jelentkezők esetében a hitelesítő adatlapot és – ha nem a felületen töltik fel – a dokumentummásolatokat az alábbi címre kell benyújtani: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220

A pótfelvételi jelentkezés határideje augusztus 9.

A mostani eljárásban csak azok jelentkezhetnek, akik az általános eljárásban nem adtak be jelentkezést, vagy jelentkeztek ugyan, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem. Szintén lényeges, hogy csak egy intézménybe és egy képzésre lehet jelentkezni.

Az eljárás alapdíja ötezer forint, amely a felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési laphoz tartozó csekken vagy banki átutalással fizethető be (ebben az esetben az utaláskor a közlemény rovatban a jelentkező 12 jegyű felvételi azonosítószámát – és csak azt – kell megadni, amely a jelentkezési lapon fel van tüntetve). Az elektronikus jelentkezéskor lehetőség van bankkártyás fizetésre is.

A pontatlanul kitöltött, hiányos jelentkezések – az eljárás rövid határideje miatt – a felvétel elutasítását vonhatják maguk után, ezért különösen fontos, hogy a jelentkezők olyan telefonszámot, e-mail címet adjanak meg, amelyen sürgős esetben elérhetők.

Ha a felsőoktatási intézmények alkalmassági, gyakorlati vizsgát vagy – elsősorban mesterképzésekben – felvételi vizsgát írnak elő, azt a pótfelvételi hirdetményben jelzik, és közlik az időpontot is. Az idő rövidsége miatt a vizsgára külön behívó levelet nem küldenek.

A pótfelvételi eljárás ponthatárait augusztus 29-én állapítják meg, akkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre.

A jelentkezéskor érdemes figyelembe venni, hogy azokon a költségtérítéses képzéseken, amelyeket már a 2011. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban is meghirdettek, a pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb a július 21-én meghatározott ponthatárnál. Ha az adott képzés eddig nem indult költségtérítéses finanszírozási formában, a ponthatár akkor sem lehet alacsonyabb a jogszabályi minimumnál – alapképzési szakok, egységes, osztatlan képzések esetén 200 pontnál, felsőfokú szakképzés esetén 140 pontnál.

A felvettek a felvételi határozatot, a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a felsőoktatási intézménytől kapják meg szeptember első napjaiban.

(MTI)