A miniszter úgy fogalmazott: a népfőiskolai mozgalom a hit, a haza, a haladás eszméire épül, elkötelezett hazafiakat akart és akar nevelni. Az 1936-ban indított mozgalmat 1948-ban a kommunista hatalom egyetlen tollvonással megszüntette, a diktatúra ideológusai szerint túlzottan magyar és hazafias eszméket hirdetett – tette hozzá.

Réthelyi Miklós elmondta: Nyugat-Európa több országában törvény szabályozza és biztosítja a népfőiskolai munkát, Magyarországon ez azonban még hiányzik. Törvényi szintén csupán a népfőiskola fogalma van meghatározva, a törvény átdolgozása napirenden szerepel – tette hozzá, megjegyezve: az ügyet sürgeti, hogy az új önkormányzati törvény megjelenése után a szaktörvényekben tovább kell rendezni a múzeumok, a könyvtárak, a közművelődési intézmények jövőjét.

Ezért a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által létrehozott munkabizottság kifejezetten a közművelődési fejezet megújításán fáradozik, ebben képviseletik magukat a népfőiskolai szövetségek is – hangsúlyozta Réthelyi Miklós.

A szaktárca vezetője Németh Lászlót idézve azt mondta: a műveltség nem ünneplőruha, amelyet hordani kell, a műveltség a helytállás segédeszköze, a műveltség nem ruha, ám mégis öltöztet, ki-ki ízlése szerint ölt magára ruhát, ugyanúgy választ magának a könyvtárban Illyés Gyula-, Németh László- vagy éppen Babits-kötetet.

Németh László gondolatait folytatva úgy fogalmazott: „ismeretanyagok nélkül képtelenek lennénk boldogulni a világban”.

A sárospataki református kollégium pedagógusai közül a népfőiskola 1936-os elindításában kiemelkedő szerepet vállalók közül Szabó Zoltán és Újszászy Kálmán professzorokat emelte ki Réthelyi Miklós. Mint mondta, „Újszászy Kálmán szerint csak ahol az evangélium van, ott beszélhetünk ember és hivatás, ember és nemzet, valamint ember és anyaszentegyház olyan kapcsolatáról, amely a népfőiskoláknak egyedül biztosíthat teret”.

Jelenleg Magyarországon egyebek mellett a Lakiteleki Népfőiskola, a Magyar Népfőiskolai Kollégium, a Magyar Népfőiskolai Társaság, az Örökség Népfőiskolai Mozgalom, valamint ezen szervezetek keretein belül számos helyi kezdeményezés végez népfőiskolai munkát.

Réthelyi Miklós örvendetesnek nevezte, hogy a hit, a haza és a haladás eszmeisége nemcsak az anyaországra terjed ki, hanem a Kárpát-medence egészére, sőt azon túlra is. Fontos feladatunk, hogy az eddigieknél is szorosabb együttműködést alakítsunk ki a határon kívül került nemzetrészek népfőiskoláival – tette hozzá.

Sárospatakon 1986-ban született újjá a valójában soha meg nem szűnt, de a 70-es évek óta csupán az öreg népfőiskolások találkozóin élő népfőiskola, amelyet egy független értelmiségiekből álló csoport a Comenius Tanítóképző Főiskola védőszárnyai alatt indította újra.

(MTI)