A kezdeményezők az alábbi tényeket közlik felhívásukban:

– A rezidensek gyógyító tevékenysége adja az egészségügyi ellátás gerincét

– A törvényben kizárólag képzésként definiált jogviszonyuk valójában minimum 60 óra/hét tényleges munka

– E felelősségteljes munka után járó havi illetményük nettó 94 000 Ft

– Hat év után a még mindig világszínvonalú magyar orvosképzésből kilépőket az egészségügyi törvény megfosztja a gyógyítás jogától

Ezért követelik a jelenleg hatályos rezidenstörvény azonnali visszavonását, a gályamunka helyett valós gyakorlati oktatást és jogot a gyógyításhoz, valamint drasztikus juttatásnövekedést!

A hallgatói mozgalom szolidaritásában bízva arra kérik a 170 társönkormányzatot, hogy segítsék ők is a kezdeményezést.