Június 5. és szeptember 5. között tekinthető meg az idei év egyik Európai Kulturális Fővárosában, Isztambulban a „Legendás Isztambul – Byzantiontól Istanbulig: Egy főváros 8000 éve” címmel rendezett nagyszabású kiállítás a Sakip Sabanci Múzeumban. Törökország mellett 14 európai ország gyűjteményeiből, több mint 500 válogatott műtárgy mutatja be a város történetét a kezdetektől napjainkig. Az ELTE Egyetemi Könyvtár egyik ritka kódexét (Cod. Ital. 3) kölcsönözte a kiállításra.

A 14. századi pergamenkódex igazi különlegessége nem annyira az ókori szerzők műveinek olasz fordítású kivonatait tartalmazó szövege, mint inkább az utolsó oldalon található tollrajz, melyet Nimphirius készített nem sokkal Konstantinápoly 1453. évi eleste előtt, és amely egyedüliként őrizte meg az egykor a Hagia Sophia mellett álló konstantinápolyi Augustaion-on egy oszlop tetejére 543-ban emelt Justinianus-bronzszobor pontos mását. A szobrot röviddel e rajz elkészülte után eltávolították, majd anyagából ágyút önttettek.

További érdekesség, hogy a kötet egyike annak a 35 db kódexnek, melyeket 1877-ben II. Abdülhamid török szultán az 1526-ban Budáról zsákmányoltnak feltételezett kötetek közül az Egyetemi Könyvtárnak adományozott, a pesti egyetemi ifjúság iránti tisztelete és hálája jeléül.

A könyv egyébként tavaly ősszel Párizsban is szerepelt már egy hasonló tárgyú kiállításon.