A beérkezett javaslatok közül ebben az évben a testület tagjai Soltész Máriát találták a legméltóbbnak a kitüntetésre, Ternyák Csaba egri érsek ajánlása alapján. A díjat a javaslattevő főpásztor, az MKPK elnökhelyettese adta át a Duna Palotában.

Soltész Mária közel negyven éve áll a szendrőládi egyházközség szolgálatában. Évtizedek óta látja el a sekrestyési feladatokat, hitoktató, valamint a helyi plébános házvezetője. Feladatait nagy buzgósággal és lelkiismeretességgel végezte és végzi.

Munkájának legjelentősebb része a szendrőládi cigány lakossággal való foglalkozás, amely nem csupán a hitoktatásban, hanem a családokkal való személyes kapcsolattartásban is megmutatkozik. Szendrőládon az ő érdeme, hogy a cigány lakosság aktívan bekapcsolódott az egyházközség életébe. Munkájának köszönhetően eddig közel 400 roma származású ember végezte el a Cursillo lelkigyakorlatot, minden esztendőben 20–25 cigány gyermek elsőáldozó, és kétévente közel negyven cigány fiatal bérmálkozik.

Az iskolában és a saját lakásán is folytatja a hitoktatást, nevelést a gyermekek körében. A faluban nagy tiszteletnek és szeretetnek örvend, nincs olyan cigány család, amelyet ne ismerne, vagy amely őt ne ismerné. Munkáját – amely nagy áldozatot és türelmet igényel – egész eddigi életében alázattal és derűsen végezte, igyekezve megtalálni a módot, hogy a környezetében élők szolgálatára lehessen.

Szent Erzsébet a Kálvária Védőotthont segíti

A Szent Erzsébet rózsája-díjat jótékonysági műsor keretében adja át Ternyák Csaba egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökhelyettese november 19-én, pénteken Budapesten. Az Árpád-házi szent legendájára utaló kitüntetés, amelyet 1999-ben alapított a testület, az irgalmasság és a szolgáló szeretet erényének hangsúlyozására és a díjazottak személyes példájának elismerésére szolgál. A díjátadó est bevételét a püspöki konferencia idén a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő szegedi Kálvária Védőotthonnak ajánlja fel, amely értelmi fogyatékosok és halmozottan sérültek ellátását valósítja meg keresztény szellemben és lelkülettel.

A védőotthon legfontosabb célja, hogy az értelmi fogyatékos ellátottakat egyénre szabottan gondozza, felismerve korlátaikat és lehetőségeiket, azért, hogy a családból való kikerülés után is emberhez méltó, tartalmas életet tudjanak élni. Személyközpontú gondozási tervüket Abraham Maslow elméletének megfelelően az alapvető testi és pszichoszociális szükségletekre összpontosítva alakították ki.

A Kálvária ápoló-gondozó célú lakóotthont 2000-ben hozta létre az építtető Értelmi Fogyatékos és Halmozottan Fogyatékos Fiatalok Egyházi Otthonának Alapítványa. Az intézmény 2004-ben került – a működtetést addig is ellátó – Szeged-Csanádi Egyházmegye tulajdonába.

A lakóotthon az étkezés és a lakhatás mellett egészségügyi alapszolgáltatást is nyújt az ellátottaknak. Segítik őket a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartásában, valamint a hitélet gyakorlásában is. Szocioterápiás foglalkozások segítségével igyekeznek szinten tartani, sőt szakemberek bevonásával fejleszteni a gondozottak meglévő képességeit.

A három házban működő védőotthon beleilleszkedik a városi lakókörnyezetbe, mégis külön szigetet alkot: több mint másfél hektáros területén a gondozottak önálló életet folytatnak. Ugyanakkor a Kálvária – az ellátottak társadalmi integrációját elősegítendő – mind a család, mind a munka szempontjából nyitott jellegű. (A szülők naponta látogathatják, hazavihetik a lakókat, akiknek egy része a SZEFO Zrt. védett munkahelyén dolgozik napi 4 órában.)

A munkaterápia célja a munkaképesség és az önkiszolgálási képesség szinten tartása, fejlesztése segítők irányításával. Hasonló céllal tartanak művészeti, mozgás- és játékterápiákat az írás-, olvasási és számoláskészséget fejlesztéséért. A gondozottak rendszeresen vesznek részt kézműves és sportfoglalkozásokon, kirándulásokon, valamint mozit és színházat látogatnak. Az intézmény nem csak nevében, de igazából is otthona az ott élőknek, így az otthonban élő gondozottak együtt készülnek az aktuális ünnepekre, közös rendezvényekre.

A Kálvária Védőotthon hálásan köszön minden nagylelkű támogatást!

Számlaszám: OTP Bank Nyrt.

11735005-20492883-00000000


A Szent Erzsébet rózsája-díj

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat kezdeményezésére „Szent Erzsébet rózsája” elnevezéssel 1999 decemberében díjat alapított az irgalmasság és a szolgáló szeretet erényeinek elismerésére, és a díjazott személyes példájának felmutatására.

A díj Pálffy Katalin szobrászművész alkotása.

A „Szent Erzsébet rózsája” díj 95 mm átmérőjű bronz érem, mely előoldalán rózsát ábrázol, hátoldalán a következő felirat található: „Szent Erzsébet rózsája díj; Magyar Katolikus Püspöki Konferencia”.

A díjazott immár hagyományosan több kiegészítő díjban is részesül. Márk Gergely rózsanemesítő a 2000-ben Rómában aranyéremmel jutalmazott Szent Erzsébet emléke elnevezésű rózsafajta töveit ajándékozza a kitüntetettnek, Tőzsér József rózsaszentmártoni pékmester és felesége pedig a díszesen elkészített Szent Erzsébet kenyérrel kedveskednek neki. A Szent Erzsébet rózsája-díj átadásának emléket állító bélyegív bekeretezett díszpéldányát is megkapja a díjazott Hermann István jóvoltából.

A díj átadására évente Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan, kulturális rendezvény keretében kerül sor.

Az elmúlt évek kitüntetettjei:

2009 – Hajdó Györgyné Madaras Olga, a pusztaszabolcsi plébániai karitász önkéntese

2008 – Messné Mezey Klára, a pécsi székesegyház plébániáján működő Családért Csoport vezetője

2007 – Mádl Dalma, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete

2006 – Gombás Istvánné Fehér Anna, a szenvedélybetegek gyógyulásáért kifejtett fáradhatatlan önzetlen tevékenységéért

2005 – Meszlényi László és Meszlényiné Bükkösi Gabriella, Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat és a Katolikus Karitász önkéntes munkatársai

2004 – Kurucz Béláné Mészáros Márta, a kiskunfélegyházi Szent István-plébániai karitászcsoport alapító tagja

2003 – Fábián Zsuzsanna, az Egri Főegyházmegyei Karitász munkatársa

2002 – Dr. Halász Tiborné, a Krízis-iroda vezetője a Magyar Máltai Szeretetszolgálat debreceni csoportjából

2001 – Győrvári Edit, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Családsegítő Szolgálatának munkatársa

2000 – Matt Jánosné, a pécsi pálos templom karitászcsoportjának vezetője