Sólyom László szerint átfogó, a társadalom egészére vonatkozó statisztikai eredmény csak a teljes nemzetiségi adatkör felmérésével érhető el, ebből lehet utána következtetéseket levonni, egyebek között arra vonatkozóan is, hogy mely nemzetiségek milyen arányban vannak jelen Magyarországon.

Október első felében az államfőhöz fordultak a fogyatékosügyi szervezetek a népszámlálási törvény ügyében. Akkor azt kérték a köztársasági elnöktől, hogy megfontolásra küldje vissza a törvényt az Országgyűlésnek.

A szervezetek levelükben kifejtették: az Országgyűlés által október 5-én elfogadott, 2011. évi népszámlálásról szóló törvényből kimaradt a fogyatékosságügyi adatok gyűjtésére vonatkozó felhatalmazó rendelkezés. Az adatok nemcsak a fogyatékosságügyi fejlesztéspolitika alapjait jelentik, de nélkülözhetetlenek a Magyarország által nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez is.

Magyarországon 1870 óta tartanak népszámlálást, a 2011-es lesz a tizenötödik a sorban.

Az Országgyűlés október 5-én fogadta el a népszámlálást elrendelő törvényjavaslatot a kormánypárti és szabad demokrata képviselők 192 igen, 1 nem, valamint 155 ellenzéki képviselő tartózkodása mellett. Az akkor elfogadott jogszabály szerint a teljes körű megkérdezésen alapuló népszámlálást 2011 őszén tartják, az adatfelvételt 2011. október 1. és november 30. között kell végrehajtani.

A népszámlálás során az adatszolgáltatás a természetes személyek, a lakások, valamint az intézetek bizonyos adatköreinek összeírására terjed ki.

Természetes személyekre vonatkozóan a következőkre: nem, születési idő, állampolgárság, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozás, családi állapot, jelenlegi és egy évvel korábbi lakóhely, születési hely, háztartások és családok összetétele, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató, lakáshasználat jogcíme.

A lakásokra vonatkozóan: rendeltetés (típus), használat formája, tulajdoni jelleg, lakás-alapterület, építési év, szobák száma, felszereltség. Az intézetekre vonatkozóan: rendeltetés, férőhelyek száma, az üzemeltetés idő szaka.

Az adatszolgáltatás – a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozás jelzésének kivételével – kötelező, egyben kötelező a valóságnak megfelelő adatot szolgáltatni.

Bár a fideszes Balog Zoltán módosító indítványban kezdeményezte, indítványát a Ház nem támogatta, így nem épült be a szövegbe az, hogy vonatkozzon önkéntesen megválaszolható kérdés az egyházhoz, vallási közösséghez tartozásra.

(Híradó)