A helyettes államtitkár értékelése szerint az útügyi szabályzatok alkalmazásával a mindenkori gazdasági helyzetnek megfelelő, korszerű műszaki és technológiai színvonal megnyugtató módon biztosítható a hazai utak kivitelezésében és fenntartásában.

Jelenleg mintegy 220 útügyi előírás van hatályban, összesen 6500 oldal terjedelemben. Egy-egy előírást 7-10 évente frissítenek. A tervezők, kivitelezők, üzemeltetők 2009-ben 121, 2010-ben 100 felmentési kérelmet adtak be, amelyekből mindkét évben hatot-hatot utasítottak el. Az ismétlődő felmentési kérelmek az útügyi előírások részleges felülvizsgálatát indokolhatják. Az átvilágítások alkalmat adhatnak az esetleges átfedések és ellentmondások kiszűrésére is. A műszaki előírások Digitális Útügyi Előírás Tárba rendezése javítja a hozzáférhetőséget és segítheti a szabályozás korszerűsítését.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által szervezett találkozó a Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált képzés. A műszaki szabályozás megfelelő színvonalának biztosításához elengedhetetlen a nemzetközi szakirodalom ismerete és a hazai kutatás-fejlesztés erőteljesebb jelenléte. Az Útügyi Szabályozási Napokkal meginduló folyamat a hazai szakembergárda szélesebb körű bevonásához, a szabályozással foglalkozó intézményrendszer továbbfejlesztéséhez vezethet.

Schváb Zoltán a konferencián javasolta, hogy a jövőben az évente megújuló 20-25 előírásról rendszeres publikációk szülessenek, előadások, tanfolyamok szerveződjenek. Indokoltnak tartotta az útügyi műszaki szabályozás jogszerűségének megerősítését a hatálybalépés körüli anomáliák vizsgálatával és a kihirdetés formájának egyértelmű rendezésével.