Ezt követően adta át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében Erdő Péter bíboros a genfi püspökről elnevezett sajtóösztöndíjat a Központi Papnevelő Intézet dísztermében.

Az újságírói hivatás megbecsülésének jeléül a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2001-től minden évben ösztöndíjjal támogatja a média egy-egy munkatársát a keresztény értékrend szakmailag megalapozott és hiteles képviseletének elősegítéséért a nem egyházi sajtóban.

A püspöki konferencia jelölései alapján a püspökök testülete ebben az évben

Vojtkó Ferencnek, a Debrecen Televízió munkatársának adományozza a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat. A díjazott eddigi munkásságával tanúbizonyságot tett a keresztény értékrend követéséről és azt szakmailag igényesen képviseli a hazai tömegtájékoztatásban.


Vojtkó Ferenc 1977-ben született Ungváron, apai részről római katolikus, anyai részről református családban. Vojtkó Ferenc számára ez a látszólag kettős identitás egyet jelentett: soha nem a felekezetek közötti különbségeket élte meg, hanem az egységet. Ez az egység munkájában is megmutatkozik.

A középiskola elvégzése után a debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola kommunikáció szakán folytatta tanulmányait, közben a Magyar Újságíró Szövetség Bálint György Újságíró Iskola televíziós újságíró képzésében vett részt. A főiskola elvégzése után a Debreceni Egyetem felnőttképzés-művelődési menedzser szakán szerzett újabb oklevelet. Ezt követte a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, ahol a teológia minor szakot 2010-ben fejezte be. Jelenleg PhD képzésben vesz részt a Hittudományi Egyetemen.

1998 óta dolgozik a Debrecen Televíziónál, ahol hamarosan a történelmi egyházak és a Debrecen Televízió együttműködésének köszönhetően megszületett az Erőnk forrása című magazinműsor, amelynek eleinte riportere, később szerkesztője és műsorvezetője lett.

Alázatos és kitartó munkájának köszönhetően kiváló párbeszéd alakult ki a történelmi felekezetek és a Debrecen Televízió között. A kereszténység életével kapcsolatos témák a televízió közéleti magazinjaiban is teret nyernek. A jelentősebb egyházi ünnepeken közvetítéssel segíti a Debrecen Televízió a kereszténység üzenetének tolmácsolását.

Vojtkó Ferenc munkáját a rendszeres személyes kapcsolattartás jellemzi, a keresztény értékeket – így a katolikus egyház értékeit is – minden lehetséges fórumon és közösségben hitelesen képviseli.