A Századvég és a Forsense negyedévenként vizsgálja a politikusok népszerűségét. A 2008 februári méréshez képest két tendencia rögzíthető. Egyfelől a korábbi kormánykoalíció szinte mindegyik politikusának népszerűségi indexértéke jelentős mértékben csökkent, de megállt az ellenzéki politikusok népszerűség-emelkedése is.

A 0-100-ig terjedő skálán elért eredmények alapján készített politikusi rangsor utolsó nyolc helyén MSZP-s vagy SZDSZ-es politikus áll. A legnépszerűtlenebb politikus helyét – Horváth Ágnes menesztése, s ily módon a rangsorból történő kikerülése után – a kormánykoalíció felbomlásában aktív szerepet játszó Kóka János foglalta el. (Ezt a pozíciót egyébként hosszú éveken keresztül Kövér László vagy Csurka István foglalta el.) Az SZDSZ elnökének eddig is igen alacsony népszerűségi indexe további 7 pontot esett, így az már csak 26 indexpont. A rangsor utolsó előtti helyén ötpontos csökkenés után Gyurcsány Ferenc miniszterelnök áll (31 pont), de hasonló mértékben csökkent Lendvai Ildikó (-7 pont), Szili Katalin (-5 pont) Szekeres Imre, Juhász Ferenc és Kiss Péter (– 4-4 pont) pontértéke is.

Az egyetlen volt kormánypárti politikus, akinek nem változott a népszerűsége, Fodor Gábor, akinek 51 pontos indexértékét kormányoldalról csak Szili Kataliné haladja meg (52 pont). A kisebbségi kormányban fontos pozícióhoz jutott Bajnai Gordon, így a listára az ő neve is felkerült. 38 pontos kiinduló népszerűségi indexértéke azt jelzi, hogy személye nem válik el a többi szocialista politikusétól, azaz hasonlóan kedvezőtlen általános megítélés alá esik.

A legnépszerűbb politikus továbbra is Kósa Lajos, akinek enyhe (2 pontos) csökkenés után jelenleg 62 ponton áll a rokonszenv-indexe. A lista második helyén Sólyom László államfő található változatlanul 57 ponttal. Az ellenzéki politikusok közül Orbán Viktor népszerűsége kétpontos emelkedés után 47 ponton áll, ez megegyezik párttársai, Pokorni Zoltán, Navracsics Tibor vagy Tarlós István népszerűségével. A legnépszerűtlenebb ellenzéki politikus, a negyedévvel ezelőtti helyzethez hasonlóan, most is Semjén Zsolt (42 pont), ugyanakkor ő az egyetlen olyan politikus a teljes listában, akinek 3 ponttal emelkedett a népszerűsége február óta.

A Fidesz szavazói körében a volt kormánykoalíció egyetlen politikusának népszerűsége sem éri el az 50 pontot, sőt Fodor Gábor és Szili Katalin kivételével a 40 pontot sem. A saját oldalhoz tartozó politikusok esetében viszont 60 pont alatti érték nem regisztrálható; a legmagasabb rokonszenv-értéket pedig Orbán Viktor tudhatja magáénak (80 pont).

Hasonló megosztottságot tapasztalunk az MSZP szavazói esetében is, de míg a Fidesz politikusait egy kivétellel ők is 50 pont alatti pontszámokkal értékelik (Kósa Lajos népszerűségi indexe 51 pont az MSZP-szavazók közt), addig a saját politikusok alacsonyabb népszerűségnek örvendenek, mint a Fidesz szavazói esetében. Az értékelhető nyolc szocialista politikus közül öt 50-60 pont közötti értéket ért el a szocialista szavazók közt, míg a legnépszerűbb Gyurcsány Ferenc 69 ponton áll.

Az SZDSZ politikusainak értékelése igen vegyes az MSZP-szavazók esetében: Kóka János kifejezetten népszerűtlen (31 pont), Demszky Gábor értékelése közepes (50 pont), Fodor Gáboré viszont a népszerűbb szocialista politikusokéval vetekszik (60 pont).

A pártválasztásukban bizonytalanok szisztematikusan alacsonyabb népszerűségi osztályzatokat adnak a Fidesz és a KDNP politikusainak, mint a teljes megkérdezetti kör. Különösen Mikola István, Orbán Viktor és Pelczné Gáll Ildikó esetében jelentős, 10 pontos az eltérés negatív irányban a teljes felnőtt népesség értékeléséhez viszonyítva. Az összes Fidesz-politikusra nézve átlagosan 7 pontos az eltérés, a szocialista politikusok esetében viszont csak átlagosan 3 ponttal magasabbak e csoport rokonszenvindexei. Ez azt jelenti, hogy a bizonytalanok közt jelentős a baloldali szavazói potenciál, akiket azonban jelenleg erősebben jellemez a másik oldal politikusai iránti ellenszenv, mint a szocialista politikusok iránti szimpátia. Sólyom Lászlót a jobboldalhoz sorolják a kérdezettek – áll a Századvég elemzésében.

A Századvég és a Forsense 2008. május 5. és május 15. között végzett politikai témájú közvélemény-kutatást. Az adatfelvétel a koalíció szétesése, az SZDSZ koalícióból való kilépése után készült. A biztosok 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személyt kérdeztek meg.

(MNO)