A pályázatokat a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) bírálja el legfeljebb 60 napos elbírálási idővel és a támogatásra érdemesnek ítélt pályázókkal 30 napon belül szerződést is kötnek.

A kormányzati hírportál emlékeztet: a Tanyafejlesztési Program kiemelt célja a tanyarendszer korszerű megújítása, valamint az ott élők helyzetének javítása, gazdálkodásának támogatása. Jellegzetes földrajzi, építészeti, nyelvi, néprajzi és tájképi sajátosságai alapján a tanyás településrendszer a magyar nemzeti örökség és egyben az európai örökség részét képezi.

A programra fordítható 825 millió forintot 207 településen veheti igénybe. A támogatás mértéke települési és térségi fejlesztéseknél a beruházás teljes költségének 90 százaléka, míg tanyagazdaságok fejlesztésénél ez az arány 75 százalék. Előleget is lehet igényelni, amely a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25 százaléka lehet.

A tanyaprogram pályázattal a rossz állapotú utak felújítását, az ehhez szükséges gépek beszerzését, a tanyai áruk piacra jutását, az állatállomány gyarapítását, bővítését, a regionális tanyafejlesztési programok kidolgozását, a vetőmag és gyümölcsfa beszerzést, a tanyák energiaellátásának és ivóvízellátásának javítását, a tanyagondnoki szolgálat fejlesztését, valamint a gazdálkodáshoz szükséges eszközök, épületek korszerűsítését kívánja támogatni a kormány.

Mint ahogy az a kormányzati portálon olvasható, a tanya a szerves fejlődésben kialakult külterületi gazdálkodási-, élet-, és települési forma, így fontos része a jövő korszerű mezőgazdaságának és vidékfejlesztésének. Ezek a területek a fenntartható fejlődés, a többfunkciós mezőgazdaság Európában kialakult fejlesztési modelljének mintapéldái lehetnek. Ennek sikeres megvalósításához járulnak hozzá a pályázaton elnyerhető források – hangoztatja a kormányzati portál ismertetője.

(MTI)