Eszerint 2012-től csak az kaphat bármilyen ellátást, aki 2011-ben legalább 30 nap munkaviszonyt fel tud mutatni. Ezt a kötelezettséget legalább féléves munkaerő-paci képzéssel is ki lehet váltani.

A munkanélküliek eddig csak a képzettségüknél egy szinttel alacsonyabb munkát voltak kötelesek ellátni, év elejétől immár minden, számukra felkínált lehetőséget el kell fogadniuk, hogy el ne veszítsék jogosultságukat. Szintén elveszíti a támogatásokra való jogosultságát az, aki elmulasztja rendben tartani lakóterületének közvetlen környezetét.

Januártól megszűnik a Rendelkezésre Állási Támogatás (RÁT). Ezt a munka nélküli családokban a családfenntartó kaphatta. Helyébe változatlan tartalommal a Bérpótló Juttatás (BPJ) lép – ennek összege szintén az öregségi nyugdíjminimummal lesz egyenlő, ami jelenleg 28 500 forint. A RÁT-jogosultság feltétele eddig az volt, hogy az érintett legalább 30 napig köteles volt ellátni az önkormányzat által adott munkát – már ha az önkormányzat tudott számára munkát biztosítani. A munka nélküliek azonban általában több napot is szívesen dolgoztak, mivel erre az időszakra a RÁT helyett fizetést kaptak, ami mintegy kétszer akkora jövedelmet jelentett.

Az önkormányzatok 270 ezer embert léptettek be a közmunkával és RÁT-támogatással kombinált segélyezési rendszerbe. Egy családból azonban csak egy embert, a másik felnőtt rendszeres szociális segélyre volt jogosult. Hogy a most kötelezővé tett 30 nap végigdolgozása ne legyen probléma, a kormány jelentősen bővítette a közmunkavégzés lehetséges helyszíneit. Az önkormányzatok mellett a jövőben egyházak, civil szervezetek és magáncégek is foglalkoztathatnak közmunkásokat. Utóbbi esetben az állam az alkalmazott nyolc hónapra eső bruttó bérének és járulékának 70 százalékát fizeti támogatásként – a céget pedig további négy hónap foglalkoztatás terheli.