Az immár ötödik alkalommal – az idén Jerzy Buzek EP-elnök fővédnökségével – sorra kerülő rangos fesztivál főszervezői az Emberi Jogok és Demokrácia Hálózat (Human Rights and Democracy Network), valamint az Emberi Jogok Határok Nélkül (Human Rights Without Frontiers) nevű szervezetek. Május 17–26 között húsz filmet mutatnak be Brüsszelben, melyek a világ számos országában – köztük Kínában, Oroszországban, Burmában, Iránban – elkövetett súlyos emberi jogi sérelmeket tárják a nézők elé, rávilágítva egyben a globalizáció XXI. században tapasztalható, egyes romboló kihatásáraira.

2011. május 24-én Az ügyész (The Prosecutor) című filmet vetítették le, mely az ICC működését és munkáját, valamint úttörő tevékenységének kihívásait mutatja be igen érzékletesen. Ocampo, aki 2003 óta a Büntetőbíróság főügyészi feladatait látja el, a ’80-as években, az argentin katonai diktatúra bukása után a rendszer rémtetteinek feltárásában és a katonai vezetők elítélésében játszott kulcsszerepet – ami jó felkészítést jelentett utóbbi feladatkörének ellátásához.

Az ICC a Római Szerződés alapján, 2002-ben alakult meg, mintegy 140 ország egyetértésével. Említésre méltó, hogy olyan államok, mint Kína, India, Oroszország, Izrael és az Egyesült Államok nem csatlakoztak az egyezséghez. Székhelye Hágában található, hatáskörébe pedig a világ bármely részén elkövetett népirtások, háborús agresszió, – általában véve – az emberiség elleni bűncselekmények tetteseinek a felelősségre vonása tartozik.

A drámai erejű dokumentumfilm – egyebek mellett – részletesen kitér Omar Hasszan Al-Bashir szudáni elnök kirívó esetére, akit 2008-ban (!) helyeztek vád alá és idéztek a bíróság elé, népirtás és emberiség ellen elkövetett bűntettek vádjával. A jelenleg is aktív államfő felelősségre vonása előzmény nélküli a maga nemében, éppen ezért viszont a nemzetközi közösség országait is nagymértékben megosztja, hiszen ezáltal a régióbeli békefolyamat egyik főszereplőjéhez kapcsolódó politikai érdek kerül ellentétbe az igazságszolgáltatás erkölcsi, emberi jogi követelményeivel.

A vetítést megelőző kötetlen találkozón Tőkés László tájékoztatta a főügyészt arról, hogy a romániai népfelkelés 20. évfordulóján 2009-ben, a bukaresti civil szervezetekkel egyetértésben kezdeményezték egy olyan nemzetközi bíróság létrehozását, amely a kommunizmus idején elkövetett emberiség elleni bűntettek ügyében tesz igazságot. Ezt az igényt 2010 tavaszán a Prágai Nyilatkozat (2008) – szintén Prágában megrendezett – utókonferenciájának a résztvevői is megfogalmazták, és az Európai Parlament felé továbbították.

Amint a bemutatott dokumentumfilm is rávilágított: az egykori Nürnbergi per példás módon ítéletet mondott a náci háborús bűnök elkövetői fölött. Ehhez hasonlóan, a Luis Ocampo irányításával működő Büntetőbíróság szintén következetesen törvény elé állítja a jelenkori háborús bűntevőket. Joggal vetődik fel tehát a kérdés, hogy egyedül a közbeeső időszakba eső kommunista rémtettek elkövetői „élveznek” mentességet a felelősségrevonás alól – állította élére a kérdést Tőkés László. Reájuk nem vonatkozik a büntetlenség megszüntetésének hágai alapelve, melyet Ocampo főügyész ekképpen fogalmazott meg: „A büntetlenség korszakának vége!” („The era of impunity is ending”)?!