Mivel minden félévben új kurzusok és tantárgyak felvételét követeli meg a mintatanterv, ezért a főiskolán, egyetemen tanuló diákok a MarkMyProfessor honlapján szerezhetnek információt új oktatóik felkészültségéről, előadásmódjáról.

A felsőoktatás hiányos szegletét hivatott pótolni az a weboldal, amely különböző kritériumok alapján rangsorolja a felsőoktatásban oktató tanárokat. Hazánkban még gyermekcipőben jár az a fajta visszacsatolási módszer, legyen pozitív vagy negatív, ami hozzásegíthetné a tanulókat kiválasztani a számukra legmegfelelőbb tanárt és első kézből származó információkat nyújtana az oktatóknak annak érdekében, hogy tovább fejleszthessék tanítási módszereiket.

Jelenleg szinte minden főiskolán és egyetemen létezik valamiféle visszacsatolási rendszer, ám a végeredményeket legtöbbször nem teszik nyilvánossá a tanulók számára, illetve gyakran előfordul, hogy csak formalitásból válaszoltatják meg a kérdéseket, ezért az efféle rendszerek eredményei csak bizonyos esetekben közelítenek a valósághoz. Ezzel szemben egy úttörő weboldal, a MarkMyProfessor.com áthidalta a problémát, ugyanis közvetlenül a tanulóktól kapott adatok alapján minősíti az oktatókat. Pontosabban maguk a tanulók szolgáltatnak információt saját tapasztalataik alapján, amelyre oktatójuknak is lehetősége van azonnal reflektálni, amennyiben nem értenek egyet az állításokkal.

A diákok felkészültség, segítőkészség, előadásmód, a követelmények teljesíthetősége és a tárgy hasznossága szerint osztályozhatják oktatóikat. Az adatok bekerülnek egy algoritmusba, melyből az oktatók értékelésébe csak a felkészültséget, a segítőkészséget és az előadásmódot számítják bele. A követelmények teljesíthetősége a tárgy sikeres elvégzésének nehézségét mutatja, így egy könnyebb tárgy oktatója jobb osztályzatot kaphat, ezért nem került az átlagszámításba. A tantárgy hasznossága pedig magáról a tantárgy gyakorlati alkalmazásának lehetőségeiről árulkodik.

,,Szeretem az új és hasznos ötleteket, amelyek segítik a fiatalokat pályafutásuk során. Úgy gondolom, hogy ilyen felfogással tudjuk együtt felépíteni a következő generáció jövőjét és megkönnyíteni a saját életünket. Ha valami hiányzik, alkosd meg, ne várj arra, hogy más tegye meg helyetted. Remélem én is hasznát veszem ennek a rendszernek BKF – Fotográfia szakán, bár hozzá kell tennem, hogy ez egy igen speciális szak, ahol ritkán válogathat a tanuló az oktatói között.” – nyilatkozta az újdonsült felsőoktatási hallgató, Debreczeni Zita.

Bővebb információ az alábbi linken található: http://markmyprofessor.com/modszertan.html