A Katolikus Egyház társadalmi tanításának előmozdításáért felelős szentszéki minisztérium helyettes vezetőjének Latorcai Csaba bemutatta az Önkéntesség Európai Évével kapcsolatos magyar kezdeményezéseket, valamint kifejezésre juttatta a magyar Kormány szándékát, melynek értelmében az önkéntesség a jövőben is az állam és az egyházak közötti együttműködés egyik hangsúlyos területének számít majd. Ezt követően tájékoztatta Toso püspököt a Húsvéthétfőn kihirdetett új Alkotmányról, kiemelve azon pontjait, amelyek összhangban vannak a Katolikus Egyház társadalmi tanításában foglalt elvekkel.

Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa titkára elismeréssel szólt a magyar kormány önkéntességgel kapcsolatos elképzeléseiről és terveiről. Rámutatott, hogy az állam sehol nem képes egymaga kielégíteni az emberek minden igényét, ezért is fontos a különböző társadalmi csoportokkal, s kiemelten az egyházakkal való együttműködés, hiszen állam és egyház közös célja a társadalom, s benne a leginkább rászorulók szolgálata. Az önkéntesség hozzájárul a civil társadalom megerősödéséhez, s ezáltal a részvételi demokrácia fejlődéséhez.

Toso püspök elismeréssel nyilatkozott az új magyar Alkotmányra vonatkozó tájékoztatást követően. Gratulált a magyar kormány képviselőjének az elvégzett munkához, és méltatta, hogy az Alaptörvény szövegében megjelennek a keresztény értékek, ami megfelelő alapot biztosít egyház és állam együttműködéséhez. Rámutatott, nem szabad engedni, hogy a különféle támadások eltántorítsanak az értékek képviseletétől, különösen most, hogy azok az új magyar Alkotmányban is megjelennek.