Való igaz, hogy az öt éve raboskodó temerini fiúk Zorán Petrovicsot súlyosan bántalmazták. Ettől kezdve azonban a drámai esemény szenvedő alanyaivá egyértelműen ezek a magyar fiatalok léptek elő, akik a többségi nacionalizmus könyörtelen logikája szerint olyanképpen váltak a szerb hatóságok áldozataivá, miképpen Malina Hedvig a szlovák vagy Cseresnyés Pál a román hatalom megtorlásának.

A temerini ifjak és Cseresnyés Pál meghurcoltatása és elítéltetése között kísérteties a hasonlóság. Temerini és marosvásárhelyi magyarjainknak Zorán Petrovics szerb és Mihăilă Cofariu román nacionalista agresszorok megvezettetése miatt kellett/kell bűnhődniük – azért, mert felültek a többségi provokációnak. A példát statuáló magyarellenes hatalom mindkét esetben súlyos börtönbüntetést rótt ki a – valójában – áldozatnak számító elkövetőkre.

Egy, a szerb drogkereskedő által kiprovokált kocsmai verekedés következtében öt temerini magyar fiatalembert mindösszesen 61 esztendei börtönbüntetéssel sújtottak, a következők szerint: Máriás István – 15 év, Illés Zsolt – 13 év, Szakáll István – 11 év, Uracs József – 11 év és Horváth Árpád – 10 esztendő. Elítéltetésükben szorosan közrejátszottak az akkor éppen folyamatban lévő szerbiai választások, a Szerb Radikális Párt ugyanis „nemzeti kártya” gyanánt játszotta ki a „vandál” magyarok esetét.

Az „emberölési kísérlet” miatt alaptalanul, illetve az elkövetett erőszakos cselekmény – testi sértés – miatt aránytalanul súlyos büntetéssel megnyomorított Temerini Magyar Fiúk védelmében és kiszabadításuk érdekében való közös fellépés emberbaráti és nemzettársi kötelességünk. M. Szabó Imre televíziós riporter, az Október 23. Bizottság kurátora ennek megfelelően készítette el és mutatta be az Európai Parlamentben is „A Temerini fiúk – Hatvanegy év jogerősen” című dokumentumfilmjét. Európai képviselőnk, Tőkés László pedig – az Európai Parlament plenáris ülésén – szintén ebben a szellemben kelt a magyar voltuk miatt szenvedő rabok védelmére.

Az EP tegnapi ülésén – többek között – Bauer Edith és Sógor Csaba képviselők is a magyarellenes szlovák államnyelvtörvény ellen emelték fel a szavukat. Schöpflin György professzor egyenesen „Abszurdisztánként” aposztrofálta Szlovákiát. A szlovák felszólalók viszont már-már alpári módon támadták a magyar képviselőket.

Tőkés László egymondatos replikájában rámutatott, hogy a szlovák Monika Benova képviselőnő valótlanságokat állított elfogult felszólalásában.

Mindezekkel, illetve a közösségi magyar érdekvédelem szellemével éles ellentétben állott és disszonáns érzéseket váltott ki Tabajdi Csaba EP-képviselő, a Magyarországi Szocialista Delegáció vezetőjének a felszólalása, melyben a szerb törvényhozás kisebbségvédelmi jogalkotását magasztalta, és Szerbia európai csatlakozását propagálta.

Tőkés László beszéde:

„Immár öt esztendeje raboskodik öt magyar fiatal Szerbiában, a délvidéki Temerinben történt korcsmai verekedés következtében. Fejenként 10-től 15 évig terjedő büntetéssel sújtották őket, minekutána nyilvánvaló provokáció hatására súlyosan bántalmaztak egy szerb drogkereskedőt. Összesen 61 évre ítélték őket – nacionalista választási propaganda céljaira használva esetüket. Ilyen súlyos büntetéseket a balkáni háborúban elkövetett háborús vagy népellenes bűnökért sem ríttak ki senkire. Legfőbb „bűnük” az volt, hogy: magyarok. Ugyanebben az időszakban mintegy 300 magyart vertek meg Szerbiában – jogkövetkezmény nélkül. Az arány: 300 az 1-hez. 2005 januárjában az Európai Parlament tényfeltáró bizottságot küldött ki Szerbiába. A brutális magyarverések kivizsgálásáról szóló Jelentés megvitatása az Emberi Jogi Bizottságban azóta is várat magára. Kérem a Parlamentet, személy szerint Jerzy Buzek elnök urat, szabadítsák ki a börtönből a temerini magyar fiúkat. Rettenetes hosszúságú büntetésük végrehajtása életüket tenné tönkre. Az EU Szerbia csatlakozásának előfeltételeként szabja meg a diszkrimináció-mentes igazságszolgáltatás érvényesítését – a megfélemlítő hatású, célzatos ítéletek helyett pedig a valódi vétkesek, a szerb háborús bűnösök kézrekerítését.”