Méltó, hogy egész erdélyi magyarságunk erélyesen tiltakozzon a nemzeti ünnepünket megszentségteleníteni akaró és a nemzeti méltóságunkat sértő, egymással összefüggő magyarellenes provokációk és atrocitások ellen. A kialakult helyzetért súlyos felelősség terheli azokat az Európa-, valamint a demokrácia szellemiségétől elrugaszkodott vezető román politikusokat, akik nyílt politikai uszítással és fasisztoid törvénytervezeteikkel folyamatosan gerjesztik a romániai magyarellenes közhangulatot.

A demokratikus szabadság, az emberi és nemzeti méltóság, valamint az emberi és közösségi jogok elleni súlyos sérelmet jelentenek azok a körülmények, hogy: Emil Boc polgármester − a Demokrata Liberális Párt elnöke − engedélyezte a kolozsvári legionárius tüntetést, továbbá az, hogy a polgármesteri hivatal protokollfőnöke egyik legfőbb hangadója volt a szélsőséges, magyargyűlölő rendezvénynek, továbbá, hogy az Apáczai Csere János Líceum diákját fényes nappal, a Magyar utcai rendőrőrs épülete előtt verték eszméletlenre. A polgári hatóságok hallgatólagos cinkossága, másfelől a rendfenntartó hatóságok passzivitása jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a demonstráción meghirdetett önbíráskodás szelleme egy ártatlan magyar diák megveretésébe torkollott. Egyházam közösségében őszinte együttérzésemet fejezem ki ifj. Lészai Lehel és Családja iránt. A történtekkel kapcsolatban közvetlen úton fejezem ki tiltakozásomat és fordulok méltó orvoslatért Traian Băsescu államelnökhöz, valamint az Európai Parlamenthez – zárul a közlemény.