A polgármester utólagos normakontrollra irányuló indítványában kifogásolta, hogy a törvény nem fogalmaz meg semmilyen-, a miniszteri döntés meghozatalakor mérlegelendő szempontot, így alapot teremt az önkényes, szubjektív jogalkalmazói döntéshez. A törvény felhatalmazása alapján a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól, és a szakellátási elérési szabályokról szóló rendelettel sem értett egyet, alkotmányellenesnek tartva kérte megsemmisítését, mert álláspontja szerint ezek nem tették lehetővé, hogy az állam alapjogvédelmi kötelezettségét teljesítse, mert az nem felel meg a jogállamiság követelményének.

Az Alkotmánybíróság mai döntése megerősítette a kerület vezetését abban, hogy helyesen járt el, amikor a Szent Margit Kórház ágyszámainak radikális lecsökkentése ellen felemelte a szavát.

Bús Balázs a testület által ma megerősített álláspontja szerint a törvény és a miniszteri rendelet sarkalatos pontjai nem állták ki az alkotmányosság próbáját. Ebből következik, hogy a Szent Margit Kórház sebészeti és nőgyógyászati ágyait is törvénytelenül szüntették meg. Ennek értelmében pedig a 2007 decemberében, a Főváros által végrehajtott Észak-budai kórház integráció eredményeként, a Szent Margit Kórház is, mint önálló intézmény, a jogsértő szociálliberális koalíció áldozata lett.