A szekciókat elnöklő Tőkés László, Sandra Kalniete, Schöpflin György és Milan Zver beszédükben kiemelték: rendkívül fontos a fiatal generációk ismereteinek bővítése a totalitárius rezsimekről. Hangsúlyozták: közös jövőnk elképzelhetetlen közös múltunk megértése nélkül.

„Európa egységének megteremtése megköveteli történelmünk integrációját is” – emelte ki megnyitó beszédében Tőkés László. „Míg az európai történelmi tudatban és felfogásunkban az imperializmus, a nácizmus és fasizmus már jó ideje az őket megillető helyre kerültek, addig a két világháborúban komoly szerepet játszó és a múlt század második felének egész európai és világtörténelmét megpecsételő totalitárius, kommunista világrendszer történelmi elítélésével, valamint tragikus örökségének felszámolásával mindmáig adósok vagyunk. A totalitárius rezsimek megítélésében nem használhatunk kettős mércét. A háborús bűntettek, a népirtás és a tömeggyilkosságok, bármely diktatúra kövesse is el azokat, emberiség elleni bűncselekmények maradnak, melyek ellen minden esetben fel kell lépnünk” – hangsúlyozta Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke.

„Európának meg kell értenie a totalitarizmus XX. századi történelmét. Mindannyian a vasfüggöny egyik vagy másik oldalán éltünk, történeteink különbözőek és sokszínűek. Ezért nekünk európaiaknak ma különösen kiemelt fontosságú, hogy őszintén beszéljünk és meghallgassuk egymást. Toleranciát és kölcsönös megértést kell tanúsítaniuk a különböző múltbeli tapasztalatok és emlékek iránt, mivel ezek Európa történelmének és kollektív emlékezetünk részei” – emelte ki beszédében Sandra Kalniete lett EP-képviselő.

„A totalitarizmus mind a jobb-, mind a baloldalon abból a tévhitből ered, hogy az eszmék az emberek felett állnak, és hogy az ideológusoknak joguk és kötelességük, szükség esetén akár teljes erőszak árán is megvalósítani a felsőbbrendű rendszert. Összetett hagyatékot örököltek azon államok, melyek egy totális rendszer elnyomása alatt szenvedtek, ám ettől mielőbb meg kell szabadulniuk, hogy elkerüljék a totalitarizmus kísértésének ismételt kialakulását. Elengedhetetlen, hogy egész Európa szembenézzen ezzel a rettenetes örökséggel” – hangsúlyozta Schöpflin György EP-képviselő.

A közmeghallgatás negyedik, záró paneljét Milan Zver EP-képviselő elnökölte. A szlovén néppárti delegáció vezetője kiemelte: „Sem jelenünket megérteni, sem jövőnket megjósolni nem lehet a múlt beható ismerete nélkül. Az európai demokrácia további erősödése érdekében fejlesztenünk kell politikai kultúránkat és átláthatóbbá kell tennünk a demokratikus folyamatokat. A jelenlegi demokrácia törékeny, ezért hangsúlyt kell fektetnünk a demokrácia oktatására, amely folyamatban az iskoláknak, a médiának, a tudományos életnek és a politikusoknak kell a legfontosabb szerepet vállalnia. A demokrácia további fejlődéséhez elengedhetetlen felülkerekedni a gazdasági válságon, ami bizalmatlanságot szült a modern demokratikus rendszer iránt”. Milan Zver végül emlékeztetett a régi bölcsességre, miszerint „aki elfelejti a múltat, az annak megismétlésére van ítélve”.