A Diákhitelről szóló jogszabály módosítása július 7-én jelent meg hivatalos formában /A hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet/, melynek köszönhetően a Diákhitel Központ ügyfelei számos kedvező változást tapasztalhatnak az elkövetkező időszakban. A legfontosabbak: a GYES-en lévő kismamák egyszerűbben igényelhetik a célzott kamattámogatást, a törlesztőrészlet két évre történő mérséklése általános lehetőségként került az új jogszabályba, emellett a hallgatók által kedvelt „engedményezést” a jövőben az államilag finanszírozott képzésben tanuló hallgatók is igénybe vehetik. A változások fokozatosan és folyamatosan, fél éven belül kerülnek bevezetésre.

A Diákhitellel rendelkező TGYES-en, GYES-en és GYED-en lévő kismamák az eddiginél jóval egyszerűbben igényelhetik a célzott kamattámogatást (CKT). A CKT lényege, hogy a kedvezményezett időszak alatt a Diákhitel kamatterheit átvállalja az állam. A jövőben az erre való jogosultságot és annak időszakát a Diákhitel Központ maga állapítja meg (korábban ezt a Magyar Állam Kincstár tette), melyről közvetlenül értesíti az ügyfelet, valamint a forrást biztosító minisztériumot.

Fontos változás, hogy a gazdasági válság kedvezőtlen hatásainak tompítása érdekében 2009-ben bevezetett törlesztőrészlet mérséklést a Diákhitel Központ ügyfeleinek általános lehetőségként biztosítja – kérelmezési időkorlát nélkül –átmeneti, legfeljebb 2 éves (24 hónapos) időtartamra. A törlesztőrészlet mérséklését azok vehetik igénybe, akik már nem a minimálbér (első 2 törlesztési év), hanem a 2 évvel korábbi jövedelmük alapján törlesztik a Diákhitelüket.

Bővül a törlesztési kötelezettség szüneteltetésére vonatkozó jogcím, új elemként és ellátási formaként folyamatosan bevezetésre kerül a rehabilitációs járadék. Nem kell törleszteni mindaddig, amíg az ügyfél a felsőoktatásban tanul, törlesztési kötelezettségét szüneteltetheti, ha gyermekvállalással és rokkantsággal kapcsolatos meghatározott ellátásokban részesül.

Végleges rokkantság esetében a Diákhitel Központ az eddigi szabályozás alapján az öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor törölte az ügyfelek tartozását. A jövőben ezt a rokkantságot megállapító határozat kézhezvételét követően teszi meg, abban az esetben, ha az ügyfél állapota véglegesnek tekinthető.

A Diákhitel engedményezése az ügyfelek számára kényelmes és biztonságos lehetőség, melynek lényege, hogy a szemeszter kezdetén az egyetemen/főiskolán kérhetik a hallgatók a később folyósítandó Diákhitelük bizonyos részének vagy egészének közvetlen átutalását a felsőoktatási intézmény számára, mely összegből a költségtérítés előzetes befizetése nélkül lehetőség van beiratkozni. Eddig ezzel a lehetőséggel kizárólag a költségtérítéses képzésben részt vevő diákok élhettek, az elfogadott módosítás alapján pedig az államilag finanszírozott képzésben tanuló hallgatók is igénybe vehetik a tanulmányi rendszerben nyilvántartott pénzügyi kötelezettségek teljesítésére (pl. kollégiumi díj, pótvizsga díj, külön nyelvórák stb.), megkötés nélkül. A Diákhitel szabad felhasználású hitel, ennek az elvnek az érvényesítését biztosítja az elfogadott megoldás is.

A nem törlesztő ügyfelek számára fontos változás, hogy a hallgatói hiteltartozások állami adóhatóság (NAV) általi végrehajthatóságára nem az adójogi, hanem a polgári jogi szabályok lesznek irányadók a jövőben. Ezáltal a hallgatói hiteltartozások behajtása érdekében az állami adóhatóság kényszerítő eszközeit hosszabb ideig lehet igénybe venni, az eddigi 5 és fél éven túli időtartamban is. Ez a lépés szintén az ügyfelek érdekeit szolgálja, hiszen a hallgatói hiteltartozások behajtása esetében az idő múlása a követelés végrehajthatóságára pozitívan hat (életkor tekintetében fiatalabb ügyfélkör, vélelmezhető jövedelempálya növekedés), szemben az adókkal, melyek esetében az idő múlása a követelés behajthatóságára negatívan hat.

A kormányrendelet legfontosabb tartalmi változásai mellet számos fontos adminisztratív jellegű módosításokat is eszközöl: a jövőben az EGT tagállamokban folytatott tanulmányok elismertetésére nem kell minden esetben hiteles magyar nyelvű fordítást csatolnia az ügyfeleknek. Az új rendeletben egyértelműen szabályozásra került az az időtartam, ameddig a Diákhitel Központ a hallgatói jogviszony fennállására vonatkozó bejelentést figyelembe veheti. Az új hallgatói jogviszony létesítés első tanulmányi félévének lezárását követő 3 hónapon belül kell bejelenteni az új hallgatói jogviszonyt. Az ezt követően beérkezett bejelentéseket a DK nem veszi figyelembe sem a folyósítási, sem a törlesztési szakban levő ügyfeleknél.