Márton Attila miniszteri biztos kezdeményezésére légiközlekedési szakmai fórumot tartottak az iparág meghatározó szereplőinek részvételével 2010. december 2-án, Budapesten.

Márton Attila előadásában a légiközlekedés terén az elmúlt fél évben elért eredményeket, végrehajtott feladatokat összegezte. A légiközlekedés fejlesztéséért felelős miniszteri biztos szerint mind a kormányzati intézményrendszer szervezeti átalakításában, mind a jogszabályi környezet megújításában érdemi, a teljes megújulás irányába mutató változások történtek.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban önálló légiközlekedési főosztály jött létre. A légügyi főigazgatói poszt hatékonyabb érdekérvényesítést lehetővé téve a hatósági szintről visszakerült a szaktárcához. Megkezdődött a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóságának megerősítése. Párhuzamosan zajlik a HungaroControl átszervezése és felkészítése a nemzetközi együttműködésekben való sikeres részvételre.

A jogalkotás jelentősen felgyorsult, számos, részben uniós jogharmonizációs kötelezettséget teljesítő módosító javaslat készült. A légiközlekedési törvény leginkább sürgető változtatásairól az Országgyűlés tárgyal. Több miniszteri és kormányrendelet pontosítása, kiegészítése is folyamatban van. A miniszteri biztos és a szaktárca részt vett a Légiközlekedés Védelmi Bizottság Ferihegy biztonsági minősítésének gyors visszaállítását elősegítő munkájában.

Márton Attila bevezetőjében kifejtette: az új, összehangolt légügyi stratégia célja, hogy Magyarország és a hazai vállalkozások versenyképességét biztosítsa a piaci, gazdasági környezethez és az uniós törekvésekhez igazodva. Megalkotása során feltétlenül figyelembe kell venni az európai légiközlekedési szabályozásban, a légiközlekedés technológiai fejlődésében várható folyamatokat.

A miniszteri biztos a hazai légiközlekedés fejlesztésének kiemelt területeiként azonosította a repülőtér-fejlesztést, a oktatás-képzés rendszerét és az innovatív vállalkozások támogatását. A jövőre elkészülő stratégia alapozza majd meg a légiközlekedési törvény 2011 végéig tervezett teljes megújítását is.

Gergely Máté, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium légiközlekedési főosztályvezetője a magyar uniós elnökségi előkészületekről számolt be. A rendezvényen elhangzott: a tagállamok képviselői 2011 márciusában Budapesten egy magas szintű konferencia keretében tárgyalnak majd az Egységes Európai Égbolt előírásainak végrehajtásáról, a funkcionális légtérblokkok létrehozásáról.