Szócska újfajta, partnerségen alapuló együttműködést és egyeztetést ígért az ágazat szereplőinek, jelezve: vége a korábbi időszakban megszokott stílusnak. A jelenlegi kegyelmi állapot olyan problémákban is megengedi a változtatást, amelyek mostanáig elképzelhetetlenek lettek volna – jelzett az ágazatvezető. Szócska Miklós – bár szűzbeszédében közölte, hogy pénzügyi-gazdasági kérdésekben egyelőre nem tud konkrét válaszokat adni –, újfent megerősítette, hogy a miniszterelnök ígéretének megfelelően, az ágazat kiemelt nemzeti ügynek számít. Azt sem titkolta azonban, hogy az egészségügy jelenlegi, „politraumatizált állapotában” – melyben mély depresszió jellemzi az egészségügyet, amely lényegében az összeomlás szélén áll, s amelyben a mindent átszövő informális érdekeltségek következményei mutathatók ki – a jelenlegi struktúra a jelenlegi forrásokból nem tartható fenn. Azaz, valamiképpen jelezni kell majd az embereknek, hogy ennyi szolgáltatáshoz a továbbiakban nem lehetséges a térítésmentes hozzáférés. Mint mondta: nem tekinti prioritásnak a megszorítást — nem ez az első lépés, de nem kizárt.

Szócska Miklós totális egészségpolitikai paradigmaváltásra tett ígéretet, amelyben egy biztosító van, markáns állami felelősségvállalás mellett, az alapellátás megerősítése, az egyházi ellátórendszer rehabilitációja, az egészségturizmus felkarolása és a kórházak olyasfajta konszolidálása mellett, amely majdan egy újragondolt struktúra mentén történik.

A finanszírozás radikális átalakítását, a rezidensek képzésével, sőt az egész humánerőforrás-problémával való újfajta szembenézést, jelentős deregulációt ígért az államtitkár, amelyhez a www.deregulacio.hu honlapcímen várják a jogszabályi egyszerűsítést segítő szakmai jelzéseket. Az azonnali intézkedések között – a felügyelet megszüntetése, a kamarai tagság visszaállítása és a patikaliberalizáció felfüggesztése mellett – Szócska azt ígérte, eltörli a háziorvosokat sújtó korbácsrendeletet, felfüggeszti a nyártól elvben hatályossá váló szakmai minimumfeltételeket, s nyilvánossá, átláthatóvá teszi a kasszák működését. Mint ígérte, ősszel a betegjogi képviseleti rendszerrel karöltve dolgozzák majd ki a betegjogok érvényesülésének hatékonyabb rendszerét – s minden kérdésben széles egyeztetést folytatnak majd az érintettekkel.

Aszklépiosz-fórum / k. a.