Múlt pénteken a Millenáris Teátrumban tartotta szokásos évértékelőjét Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén, amelyet Martonyi János nyitott meg, a pártelnök beszélt az ország helyzetéről, a válság előidézőiről és a nemzeti oldal útjáról is. Alább részleteket olvashatnak a beszédből, amely a Demokrata Televízió legfrissebb korongján teljes egészében megtekinthető.

A 2006-os év végére összeállt a kép, és választ kaptunk mindenre, ami az év elején még kérdéses volt. Az első dolog, amit megértettünk, milyen az ország valóságos helyzete […] Az év közepén aztán azok is, akik korábban kötötték az ebet a karóhoz, beismerték, bizony kútban vagyunk. Beismerték, ami dübörög, az nem a gazdaság, hanem a hiány, az adósság, a munkanélküliség, vagyis maga a súlyos válság. Beismerték, hiú ábránd volt azt gondolni, a gazdaság kettémetszhető reálgazdaságra és államháztartásra. Hogy önbecsapás azzal áltatni magunkat, a gazdaságot, az emberek mindennapi életét nem rántja magával a kifosztott és csődbe taszított államháztartás. Kiderült az is, mi a gazdasági válság oka. A közgazdászok úgy mondják, a költségvetési hiány. Az óriásivá duzzadt hiány. Ez magyarul annyit tesz, nincs meg a pénz. Hiányzik. Igen, tengernyi pénz hiányzik. Hiányzik, mert a szocialista vezetők, akiknél a kasszakulcs volt, eltüntették. […] Az MSZP-kormány azt mondja, megszorításokra, adóemelésre, áremelésekre, vizitdíjra, tandíjra van szükség, mert valakinek vissza kell fizetnie a hiányzó pénzt. De miért mindig a vétleneknek? A tisztességesen dolgozóknak. A munkájukat becsületesen végzőknek. Miért mindig őket veszik elő elsőként? Én azt mondom, ideje volna már ezen változtatni. Legyen most másként. Legyen úgy, ahogy igazságos. Fizessenek a hazugok! Először fizessenek a hazugok! Fizessenek, akik becsapták, megtévesztették, félrevezették az embereket. […] Kiderült az is, hogy a baloldal pártja alaposan megváltozott. Nem lepke szállt fel a bábból, inkább valamiféle húsevő kapott lábra. Az elmúlt évben mindannyian megérthettük az új magyar baloldal természetrajzát. […] Új nemzedék érkezett. Új nemzedék, amely miután nevetségessé tette és félretolta a régieket, minden posztot elfoglalt, és bátorságot, lendületet, önzetlenséget ígért. És persze sikert. Hogy éppoly sikeressé teszi az országot, mint tette saját magát, amikor az elmúlt 15 évben az egykori pártmunkás önmagából sikeres milliárdos üzletembert faragott. […] Gátlástalanság, erőszakosság és kapzsiság – ez uralkodott el 2006-ban Magyarországon. A kapzsiság politikája termelte ki az új arisztokráciát. […] Nem elgondolkodtató, hogy három olyan dúsgazdag milliárdos vitte csődbe és tette tönkre a magyar gazdaságot, akik, ha a saját vagyonukról volt szó, akár meg is tudták többszörözni azt? Nem elgondolkodtató, hogy ez a három ember, a gazdasági miniszter, a pénzügyminiszter és a miniszterelnök, ha a saját pénzéről van szó, akkor sikeres, ha a miénkről, a közpénzről, akkor csak hiányra, üresen kongó kasszára, nyakig érő adósságra futotta az erejéből? Igen, mi, magyarok megérthettük, mi történik körülöttünk. Hogy a reformok mögött pénzéhes csoportok csupasz üzlete rejtőzik. Megértettük, hogy a kórházbezárások mögött ingatlanspekuláció húzódik. […] Létrejött az új többség. Az önkormányzati választások eredménye és az országos tiltakozások mind azt bizonyítják, hogy az új arisztokrácia politikájával szemben megszületett egy új többség. […] A régi többség szétmállott. A közbizalmat vesztett, erkölcsileg megsemmisült, kormányzásra alkalmatlannak bizonyult MSZP-kormány mögött már csak kevesen maradtak. De maradtak. Miután a mi számunkra ők is elsősorban magyarok, és csak utána szocialisták, ma este hozzájuk is szólni kell. […] Kedves baloldali barátaim! Egyszerűen csak azt üzenjük önöknek: a hazugságok, a manipuláció, a cinizmus és a szélhámosság mellé nem érdemes odaállni, nem érdemes ott maradni, még akkor sem, ha az baloldali ruhába bújik. Érdemes azonban keresni az ösvényt, amely mindenkit elvezethet az új többség változtatni akaró világába. […] Meggyőződésem, hogy Magyarországot csak a plebejus politika teheti erőssé. Sokan vannak, még a polgári oldalon is, akik felhúzzák az orrukat, mert úgy hiszik, a plebejus politika valami lábszagú, provinciális és műveletlen dolog. Azonban a plebejus politika lényege éppen az, hogy nem kiváltságos politika. Magának sem kér és mások számára sem ad kiváltságot. A plebejus politika nem leereszkedést, vagy olcsó engedményeket jelent – éppen ellenkezőleg! A plebejus politika magasrendű, erkölcsi megalapozottságú, érvelő és demokrata politika. […] Ideje a polgári oldalnak azt is megértenie, hogy győzni csak akkor lehet, ha győztesként gondolkodunk és nem vesztesként. Márpedig ez a szokás, a vesztesként való gondolkozás igencsak elharapódzott a polgári oldalon. Jó, ha megértjük: minden küzdelemben az győz, aki győztesként gondolkodik, és az veszít, aki vesztesként. Akár abban hiszel, hogy meg tudod csinálni, akár abban, hogy nem, az élet mindig igazolni fog. A győztes gondolkodás első föltétele, hogy büszkén vállaljuk a saját elveinket. Vállaljuk értékeinket, múltunkat, jelenünket és a céljainkat is. És ne foglalkozzunk a másik oldal alantas vádjaival. […] Szégyenkezni, védekezni, magyarázkodni csak nekik van okuk. Nekünk nincs. […] Nem a saját sikerünket kell magunk előtt látnunk, hanem azokat, akiket képviselünk. A zászlót, amely megtestesíti az ő ügyüket. Nem tudunk győztesként gondolkodni, csak akkor, ha magunkat legyőzzük. […] A zászló visz győzelemre, kitűzése győzelem, leengedése pedig vereség. Amikor az erős Magyarországért küzdünk, akkor nem önmagunkért, nem a Fideszért, nem a jobboldalért, hanem minden egyes magyar emberért küzdünk. A győztesként gondolkodók jelszava úgy hangzik: Egy az ország, egy a zászló! Egy az ország, hisz mindannyiunk hazája ez. És egy a zászló, hiszen egymásra vagyunk utalva. Az új többség napról napra nő, és egyre tisztábban látszik, hogy közösen, vállvetve kell cselekednünk. Éljen hát az új többség, emeljük magasra a zászlót! Összeállította: Bándy Péter