A Magyar Néppárti Képviselőcsoport szerint az Európai Parlament baloldali és liberális frakciói április 11-én újabb politikai támadást kíséreltek meg Magyarország ellen.

„Bár az alkotmányozás egy ország kizárólagos nemzeti hatáskörébe tartozik, amelyet José Manuel Barroso is egyértelműen megerősített, a baloldali és liberális frakciók ennek ellenére megpróbálták az EP egyik szakbizottságának napirendjére vetetni a magyar alkotmányozás kérdését. Az akció kezdeményezője a liberális frakció és Göncz Kinga EP-képviselő volt, aki a szocialista frakció nevében állt ki a példátlan kezdeményezés mellett. A javaslatot a szakbizottság nagy többséggel leszavazta, a baloldali-liberális támadási kísérlet így megbukott. A szocialisták brüsszeli hazugsággyára azonban tovább üzemel” – hívják fel a figyelmet közleményükben.

Mint ismeretes, az EP múlt heti plenáris ülésén José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a magyar alkotmánnyal kapcsolatban egyértelműen leszögezte: az alkotmányozás teljes egészében egy ország lakosságára és intézményeire tartozik. Brüsszeli megerősítést is kapott tehát, hogy az alkotmányozás kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozik, a nemzeti szuverenitás része.

„Ennek ellenére, a liberális, szocialista, kommunista és zöld frakciók az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának mai ülésén megkísérelték napirendre vetetni, hogy a szakbizottság vitát folytasson a magyar alkotmánytervezetről. A vita nyilvánvaló célja Magyarország újbóli politikai célkeresztbe állítása lett volna. A szakbizottsági ülésen jelenlévő józan EP-képviselők azonban nagy többséggel leszavazták a javaslatot. A napirendre vétel egyik kezdeményezője az a Göncz Kinga volt, aki a médiatörvény kapcsán január elején Magyarország uniós szavazati jogának megvonásával fenyegetőzött, s aki annak a magyar szocialista delegációnak a tagja, amely minden európai fórumon csúsztatásokkal és hazugságokkal igyekszik lejáratni a magyar uniós elnökséget és Magyarországot. Múlt héten Göncz Kinga az európai romastratégia vitája kapcsán a nemzetközi sajtónak eljuttatott angol nyelvű közleményben Magyarországot szélsőjobboldali csoportok által rettegésben tartott államnak állította be. Kétszínű magatartás, hogy a közleményt szlovák párttársával, Monika Flasikova-Benova-val együtt adta ki, aki annak a szlovák szocialista pártnak (SMER) a képviselője, amely korábban a szélsőségesen nacionalista és kirekesztő Jan Slota által vezetett Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) együtt kormányzott, s mely koalíciós kormány a felvidéki magyarsággal szembeni súlyos jogcsorbító intézkedéseket hozott (pl. szlovák nyelvtörvény). Kétszínű magatartás, hogy míg a szocialisták az alaptörvénnyel kapcsolatos országgyűlési vitában nem vesznek részt, addig európai fórumokon – vagy éppen körlevelek, sajtónyilatkozatok formájában – hazugságokkal és csúsztatásokkal folyamatosan az ország lejáratásán dolgoznak. A Magyar Néppárti Képviselőcsoport ismételten felszólítja a baloldali erőket, hagyjanak fel azzal, hogy politikai célokból Magyarország ellen uszítják az uniós intézményeket és a nemzetközi közvéleményt” – zárul a közlemény.


Annak ellenére, hogy az Európai Parlament és annak szakbizottságai nem rendelkeznek hatáskörrel a nemzeti alkotmányozás kérdésében, Szájer József saját kezdeményezésére az EP Alkotmányügyi Bizottságát annak jövő heti ülésén tájékoztatja a készülő magyar alkotmányról.